Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,1 27,4 -2,3 46 49 -3 47 44
Høyre 26,1 25,0 1,1 47 45 2 46 49
Frp 10,6 15,2 -4,6 17 27 -10 18 17
SV 7,1 6,0 1,1 11 11 0 11 12
Sp 12,7 10,3 2,4 21 19 2 21 21
KrF 4,8 4,2 0,6 8 8 0 8 8
Venstre 2,0 4,4 -2,4 1 8 -7 0 0
MDG 6,0 3,2 2,8 10 1 9 10 10
Rødt 4,9 2,4 2,5 8 1 7 8 8
Andre 0,8 1,8 -1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 2 1 1 0+1 0 1 1 0
Oslo 5 5 1 2 0+1 0 1 2 2 0
Hedmark 3 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Oppland 3 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 5 2 0+1 1 1 0 1 0 0
Hordaland 3 5 2 1 1+1 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,604059 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,561556 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,538032 Mandat tildelt
4 Frp Oppland 0,512571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Frp Finnmark 0,501683 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Frp Hedmark 0,490813 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Buskerud 0,472473 Mandat tildelt
8 R Nordland 0,469875 Mandat tildelt
9 Sp Oslo 0,469391 Mandat tildelt
10 Sp Hordaland 0,465644 Mandat tildelt
11 Sp Vestfold 0,463181 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Oslo 0,460340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Oslo 0,439972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Akershus 0,425745 Mandat tildelt
15 SV Finnmark 0,416665 Mandat tildelt
16 KrF Rogaland 0,416425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Hordaland 0,413835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Østfold 0,412735 Mandat tildelt
19 SV Hedmark 0,404874 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Rogaland 0,401360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Nord-Trøndelag 0,400843 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Oslo 0,399536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 MDG Buskerud 0,399389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Vest-Agder 0,398792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Oslo 0,397029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Sør-Trøndelag 0,394200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Akershus 0,393795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Oslo 0,393783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Østfold 0,387613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Østfold 0,386320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Møre og Romsdal 0,368800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Nordland 0,367142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Sogn og Fjordane 0,365399 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Akershus 0,365263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Aust-Agder 0,361708 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Rogaland 0,357227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Buskerud 0,353725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Vestfold 0,350280 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 R Østfold 0,347469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Aust-Agder 0,336560 Mandat tildelt
41 Frp Akershus 0,336124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Akershus 0,333266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Oppland 0,327871 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Hedmark 0,327486 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Vestfold 0,326268 Mandat tildelt
46 Frp Østfold 0,326013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Hordaland 0,325003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Buskerud 0,322112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Nordland 0,321415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Nord-Trøndelag 0,320794 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Møre og Romsdal 0,319373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Hordaland 0,316346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Hordaland 0,315847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Oppland 0,312940 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Troms 0,307236 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Aust-Agder 0,306966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Nordland 0,306169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Rogaland 0,304773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Telemark 0,292153 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Telemark 0,284927 Mandat tildelt
61 Sp Østfold 0,284542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Sør-Trøndelag 0,281739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Sør-Trøndelag 0,272597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Vest-Agder 0,267099 Mandat tildelt
65 Sp Telemark 0,263798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Troms 0,263259 Mandat tildelt
67 MDG Oppland 0,261235 Mandat tildelt
68 Sp Møre og Romsdal 0,255204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Vest-Agder 0,253083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Vestfold 0,253073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Møre og Romsdal 0,248759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Sør-Trøndelag 0,244626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Finnmark 0,244194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Buskerud 0,240955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Vest-Agder 0,240751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Buskerud 0,239644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Nord-Trøndelag 0,237650 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Vestfold 0,235621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Troms 0,232349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Telemark 0,228767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Vestfold 0,226874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Nordland 0,222304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Nordland 0,220194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Hordaland 0,218003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Sør-Trøndelag 0,216523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Hedmark 0,215849 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Telemark 0,214263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Troms 0,211998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Akershus 0,210530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Sogn og Fjordane 0,207284 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Rogaland 0,206030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Oppland 0,204995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Møre og Romsdal 0,200268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Vest-Agder 0,199082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Troms 0,198821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Telemark 0,192222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 MDG Finnmark 0,159243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Sogn og Fjordane 0,158324 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Hedmark 0,154365 Mandat tildelt
100 KrF Troms 0,151257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Sogn og Fjordane 0,148233 Mandat tildelt
102 KrF Oppland 0,144332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Aust-Agder 0,143803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Aust-Agder 0,139913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Vest-Agder 0,138577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Nord-Trøndelag 0,132980 Mandat tildelt