Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,1 27,4 -2,3 46 49 -3 47 47
Høyre 24,4 25,0 -0,6 45 45 0 45 46
Frp 11,9 15,2 -3,3 22 27 -5 22 23
SV 7,4 6,0 1,4 14 11 3 14 14
Sp 14,4 10,3 4,1 27 19 8 27 27
KrF 3,2 4,2 -1,0 3 8 -5 2 1
Venstre 3,0 4,4 -1,4 2 8 -6 2 1
MDG 3,0 3,2 -0,2 1 1 0 1 1
Rødt 4,9 2,4 2,5 9 1 8 9 9
Andre 2,8 1,8 1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 5+1 2 1 2 0 1 0 1 0
Oslo 5 5 1 2 0+1 0 1 1 3 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1+1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 2 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3+1 5 2 1 2 1 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1+1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Nord-Trøndelag 0,574970 Mandat tildelt
2 H Sogn og Fjordane 0,544454 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,538032 Mandat tildelt
4 Sp Oslo 0,532202 Mandat tildelt
5 SV Buskerud 0,492395 Mandat tildelt
6 R Nordland 0,469875 Mandat tildelt
7 Sp Vest-Agder 0,452132 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Ap Hordaland 0,448878 Mandat tildelt
9 Frp Oslo 0,448520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Akershus 0,439258 Mandat tildelt
11 SV Finnmark 0,434244 Mandat tildelt
12 SV Hordaland 0,431317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Østfold 0,430195 Mandat tildelt
14 Ap Akershus 0,429089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Oslo 0,425565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Hedmark 0,421967 Mandat tildelt
17 H Oslo 0,421691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Nordland 0,416278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Oslo 0,410424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Rogaland 0,404696 Mandat tildelt
21 H Hordaland 0,403761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Buskerud 0,401067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Rogaland 0,401035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Hedmark 0,391336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Finnmark 0,390998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Sør-Trøndelag 0,386678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Oppland 0,386046 Mandat tildelt
28 SV Møre og Romsdal 0,384369 Mandat tildelt
29 Ap Rogaland 0,382185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Nordland 0,382054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Akershus 0,377341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Hedmark 0,371329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Møre og Romsdal 0,368202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Troms 0,367300 Mandat tildelt
35 Frp Østfold 0,366008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Vestfold 0,365073 Mandat tildelt
37 H Sør-Trøndelag 0,363909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Buskerud 0,361607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nord-Trøndelag 0,360121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Oppland 0,354835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Hordaland 0,354588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Vestfold 0,352467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Troms 0,348358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Aust-Agder 0,348046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Østfold 0,347469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Akershus 0,347350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Nordland 0,343723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Oppland 0,341751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Østfold 0,335978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Troms 0,333626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Oslo 0,328814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Oppland 0,326230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Telemark 0,326014 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Østfold 0,322630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Vest-Agder 0,321595 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Hordaland 0,316781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Nordland 0,314516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Møre og Romsdal 0,313080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Vestfold 0,307693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Rogaland 0,304773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Telemark 0,304490 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Buskerud 0,299299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Telemark 0,299104 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Hedmark 0,298177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Buskerud 0,296370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Telemark 0,292876 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Møre og Romsdal 0,289368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Sør-Trøndelag 0,284115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Møre og Romsdal 0,279265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Finnmark 0,276885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Sør-Trøndelag 0,274627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Rogaland 0,273048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Nord-Trøndelag 0,272703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Vest-Agder 0,271666 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Sør-Trøndelag 0,268174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Akershus 0,267904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Østfold 0,264963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Vestfold 0,264507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vest-Agder 0,263731 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Nord-Trøndelag 0,250973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Aust-Agder 0,249923 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Sogn og Fjordane 0,248577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Nord-Trøndelag 0,247698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Buskerud 0,240955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Troms 0,238004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Aust-Agder 0,233373 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Sogn og Fjordane 0,232682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Troms 0,232349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Nordland 0,229484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Vestfold 0,226874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Ap Sogn og Fjordane 0,225246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Vest-Agder 0,223499 Mandat tildelt
93 R Hordaland 0,218003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Telemark 0,215794 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Telemark 0,214263 Mandat tildelt
96 R Akershus 0,210530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Rogaland 0,209861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Troms 0,207222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Oppland 0,204995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Møre og Romsdal 0,200268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Oppland 0,191797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Finnmark 0,187720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 H Finnmark 0,187000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Hedmark 0,183678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Vestfold 0,175061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Sogn og Fjordane 0,165036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Hedmark 0,154365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Aust-Agder 0,145841 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Vest-Agder 0,138577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Aust-Agder 0,135359 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Nord-Trøndelag 0,132980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Finnmark 0,125832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,077593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Aust-Agder 0,076000 Mandat tildelt