Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,1 27,4 -2,3 46 49 -3 47 46
Høyre 24,4 25,0 -0,6 45 45 0 45 45
Frp 11,9 15,2 -3,3 22 27 -5 22 22
SV 7,4 6,0 1,4 14 11 3 14 14
Sp 14,4 10,3 4,1 27 19 8 27 27
KrF 3,2 4,2 -1,0 3 8 -5 2 3
Venstre 3,0 4,4 -1,4 2 8 -6 2 2
MDG 3,0 3,2 -0,2 1 1 0 1 1
Rødt 4,9 2,4 2,5 9 1 8 9 9
Andre 2,8 1,8 1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2+1 1 2 0 1 0 1 0
Oslo 5 5 2 2 0+1 0 1 1 3 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 2 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3+1 5 2 1 2 1 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1+1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Nord-Trøndelag 0,574970 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,561769 Mandat tildelt
3 H Sogn og Fjordane 0,544454 Mandat tildelt
4 R Sør-Trøndelag 0,538032 Mandat tildelt
5 Frp Oppland 0,479493 Mandat tildelt
6 R Nordland 0,469875 Mandat tildelt
7 Sp Vest-Agder 0,452132 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Ap Oslo 0,449207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Ap Hordaland 0,448878 Mandat tildelt
10 H Oslo 0,445119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Finnmark 0,434244 Mandat tildelt
12 SV Oslo 0,433226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Hordaland 0,431317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Buskerud 0,430845 Mandat tildelt
15 SV Østfold 0,430195 Mandat tildelt
16 Frp Akershus 0,424508 Mandat tildelt
17 SV Hedmark 0,421967 Mandat tildelt
18 H Akershus 0,418140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Nordland 0,416278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Møre og Romsdal 0,407261 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,404696 Mandat tildelt
22 H Hordaland 0,403761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Rogaland 0,401035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Akershus 0,394957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Hedmark 0,391336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Finnmark 0,390998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Akershus 0,390769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Sør-Trøndelag 0,386678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Rogaland 0,382185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Nordland 0,382054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Hedmark 0,371329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Troms 0,367300 Mandat tildelt
33 Frp Østfold 0,366008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Vestfold 0,365073 Mandat tildelt
35 H Sør-Trøndelag 0,363909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Buskerud 0,363053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nord-Trøndelag 0,360121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Hordaland 0,354588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Vestfold 0,352467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Buskerud 0,350934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Troms 0,348358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Aust-Agder 0,348046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 R Østfold 0,347469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 R Oslo 0,347082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Nordland 0,343723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Møre og Romsdal 0,336323 Mandat tildelt
47 Ap Østfold 0,335978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Troms 0,333626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Telemark 0,326014 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Østfold 0,322630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Møre og Romsdal 0,322176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Oppland 0,321705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Vest-Agder 0,321595 Mandat tildelt
54 Sp Hordaland 0,316781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Buskerud 0,316406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Nordland 0,314516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Vestfold 0,307693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Rogaland 0,304773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Telemark 0,304490 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Akershus 0,301392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Telemark 0,299104 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Hedmark 0,298177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Oppland 0,295696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Telemark 0,292876 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Oppland 0,284793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Sør-Trøndelag 0,284115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Oslo 0,284062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Finnmark 0,276885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sør-Trøndelag 0,274627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Møre og Romsdal 0,273945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Rogaland 0,273048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Nord-Trøndelag 0,272703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Oppland 0,271859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Vest-Agder 0,271666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Sør-Trøndelag 0,268174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Østfold 0,264963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vestfold 0,264507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Vest-Agder 0,263731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Buskerud 0,261886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Møre og Romsdal 0,253197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Nord-Trøndelag 0,250973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Aust-Agder 0,249923 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Sogn og Fjordane 0,248577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Nord-Trøndelag 0,247698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Troms 0,238004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Akershus 0,236847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Aust-Agder 0,233373 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Sogn og Fjordane 0,232682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Troms 0,232349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Nordland 0,229484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vestfold 0,226874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Sogn og Fjordane 0,225246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Vest-Agder 0,223499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Hordaland 0,218003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Telemark 0,215794 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Telemark 0,214263 Mandat tildelt
97 R Buskerud 0,210835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Rogaland 0,209861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Troms 0,207222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Finnmark 0,187720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Finnmark 0,187000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Hedmark 0,183678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Møre og Romsdal 0,175235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Vestfold 0,175061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Oppland 0,170829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Sogn og Fjordane 0,165036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Hedmark 0,154365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Aust-Agder 0,145841 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Vest-Agder 0,138577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Aust-Agder 0,135359 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Nord-Trøndelag 0,132980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Finnmark 0,125832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,077593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Aust-Agder 0,076000 Mandat tildelt