Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,0 27,4 -2,4 46 49 -3 46 46
Høyre 25,2 25,0 0,2 46 45 1 47 46
Frp 11,0 15,2 -4,2 20 27 -7 20 20
SV 8,2 6,0 2,2 15 11 4 15 15
Sp 13,3 10,3 3,0 25 19 6 25 25
KrF 3,2 4,2 -1,0 2 8 -6 2 2
Venstre 3,1 4,4 -1,3 2 8 -6 2 2
MDG 5,9 3,2 2,7 11 1 10 11 11
Rødt 3,0 2,4 0,6 2 1 1 1 2
Andre 2,1 1,8 0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1+1 2 0 1 1 0 0
Oslo 5 5 1 3 0+1 0 1 2 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 1+1 1 0 1 0 0
Hordaland 3+1 5 2 2 2 0 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2+1 1 1 1 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 1+1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Finnmark 0,520599 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,518863 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,509327 Mandat tildelt
4 Sp Vestfold 0,485092 Mandat tildelt
5 SV Finnmark 0,481225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Buskerud 0,477453 Mandat tildelt
7 SV Østfold 0,476657 Mandat tildelt
8 SV Hedmark 0,467619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Oslo 0,459709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Ap Oslo 0,447419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Hordaland 0,447091 Mandat tildelt
12 Frp Oppland 0,443226 Mandat tildelt
13 Frp Oslo 0,437639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Akershus 0,433014 Mandat tildelt
15 H Akershus 0,431849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Rogaland 0,420308 Mandat tildelt
17 H Rogaland 0,417967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Vest-Agder 0,417612 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,417000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Nord-Trøndelag 0,416622 Mandat tildelt
21 Sp Sør-Trøndelag 0,412814 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 MDG Oslo 0,412109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Vestfold 0,404522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 MDG Akershus 0,404085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Akershus 0,393384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Akershus 0,392410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Sør-Trøndelag 0,385136 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Nordland 0,384480 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Sogn og Fjordane 0,382653 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Rogaland 0,380661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Nordland 0,380527 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Østfold 0,379903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Møre og Romsdal 0,376460 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Sør-Trøndelag 0,375840 Mandat tildelt
35 SV Møre og Romsdal 0,372665 Mandat tildelt
36 Frp Rogaland 0,370708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Troms 0,365836 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Buskerud 0,361613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Troms 0,344570 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Buskerud 0,343640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Hedmark 0,342959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Oslo 0,342897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Østfold 0,338316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Telemark 0,337421 Mandat tildelt
45 H Telemark 0,336699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Østfold 0,334635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Nord-Trøndelag 0,332883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Møre og Romsdal 0,332741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Hordaland 0,327773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Nordland 0,324835 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Buskerud 0,324128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Troms 0,321749 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Aust-Agder 0,321462 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Vestfold 0,320822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Oppland 0,320424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Vest-Agder 0,320308 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Hordaland 0,319578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Nordland 0,317727 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Nordland 0,316031 Mandat tildelt
60 SV Oppland 0,315576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Sør-Trøndelag 0,314825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Hedmark 0,307942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Vestfold 0,306466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Østfold 0,297989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Hordaland 0,292578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Buskerud 0,292490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Vest-Agder 0,292259 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Telemark 0,291709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Hordaland 0,286771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Oppland 0,280783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Vest-Agder 0,280571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Hedmark 0,278414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Akershus 0,278363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Telemark 0,276255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Møre og Romsdal 0,274831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Nord-Trøndelag 0,274478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Østfold 0,273655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Oppland 0,273106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Møre og Romsdal 0,272859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Buskerud 0,270471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Vest-Agder 0,262642 Mandat tildelt
82 H Vestfold 0,260019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Troms 0,258867 Mandat tildelt
84 H Aust-Agder 0,258120 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Finnmark 0,255742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Nordland 0,254296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Sør-Trøndelag 0,253867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Nord-Trøndelag 0,251871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Vestfold 0,244511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Møre og Romsdal 0,233849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Ap Finnmark 0,233673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Rogaland 0,232553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Ap Aust-Agder 0,232432 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Troms 0,229622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Telemark 0,224948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Ap Sogn og Fjordane 0,224345 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Troms 0,219996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Sogn og Fjordane 0,215107 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Oppland 0,214101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Sør-Trøndelag 0,212909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Hedmark 0,212219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Vest-Agder 0,206594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Rogaland 0,202595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Telemark 0,199483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Nord-Trøndelag 0,197948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 H Finnmark 0,193134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 H Sogn og Fjordane 0,187440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Sogn og Fjordane 0,182901 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Aust-Agder 0,161588 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Finnmark 0,156570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Aust-Agder 0,141395 Mandat tildelt
112 MDG Nord-Trøndelag 0,128797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 Frp Aust-Agder 0,125124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 MDG Sogn og Fjordane 0,124042 Mandat tildelt