Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,2 26,3 -1,1 46 48 -2 47 46
Høyre 21,4 20,4 1,1 37 36 1 37 37
Frp 10,6 11,6 -1,0 18 21 -3 18 18
SV 7,2 7,6 -0,4 13 13 0 12 13
Sp 17,4 13,5 3,9 33 28 5 35 34
KrF 3,3 3,8 -0,5 2 3 -1 2 2
Venstre 2,4 4,6 -2,2 2 8 -6 1 1
MDG 5,6 3,9 1,7 10 3 7 9 10
Rødt 4,5 4,7 -0,2 8 8 0 8 8
Andre 0,0 3,6 -3,6 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 2 0 1 1+1 1 0 0
Oslo 4 5 1 3 1 0 1 2+1 2 0 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0 0
Hordaland 4 4 2 1+1 2 0 0 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Nordland 3 1 1 0+1 3 0 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0 0 1 0 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Sør-Trøndelag 0,617537 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,543136 Mandat tildelt
3 SV Troms 0,512404 Mandat tildelt
4 R Sør-Trøndelag 0,483727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 R Rogaland 0,462363 Mandat tildelt
6 Frp Hedmark 0,462204 Mandat tildelt
7 MDG Oslo 0,461158 Mandat tildelt
8 SV Østfold 0,460641 Mandat tildelt
9 H Nord-Trøndelag 0,446538 Mandat tildelt
10 MDG Rogaland 0,441974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Sogn og Fjordane 0,434184 Mandat tildelt
12 H Hordaland 0,429782 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Nordland 0,429736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Oslo 0,428318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 MDG Akershus 0,427238 Mandat tildelt
16 H Akershus 0,421789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Hordaland 0,419890 Mandat tildelt
18 SV Møre og Romsdal 0,417378 Mandat tildelt
19 R Nordland 0,414876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Akershus 0,408955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Møre og Romsdal 0,399564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Rogaland 0,398555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Oppland 0,392100 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Hedmark 0,390130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Buskerud 0,373705 Mandat tildelt
26 H Vest-Agder 0,373363 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Rogaland 0,364414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Akershus 0,364001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Aust-Agder 0,363819 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Vestfold 0,354467 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Østfold 0,350843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Oslo 0,347748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Hordaland 0,346796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Oslo 0,341312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Østfold 0,338044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Vestfold 0,335091 Mandat tildelt
37 H Buskerud 0,325189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Vestfold 0,316707 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Østfold 0,314543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Sør-Trøndelag 0,312425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Østfold 0,309269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Oslo 0,300414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Buskerud 0,297575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Finnmark 0,297053 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Nordland 0,296888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Nord-Trøndelag 0,293412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Telemark 0,290063 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Møre og Romsdal 0,282556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Hordaland 0,281443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Telemark 0,275359 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Nordland 0,267545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Oppland 0,264441 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Buskerud 0,261205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Sør-Trøndelag 0,259360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Sogn og Fjordane 0,255098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Vestfold 0,254220 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Vest-Agder 0,252929 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Møre og Romsdal 0,249464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Akershus 0,238538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Troms 0,236598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sør-Trøndelag 0,236445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Buskerud 0,231376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Troms 0,229964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Vestfold 0,227249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Vest-Agder 0,226538 Mandat tildelt
66 R Hordaland 0,223134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Hedmark 0,223102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Møre og Romsdal 0,222674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Telemark 0,222526 Mandat tildelt
70 H Oppland 0,219303 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Nord-Trøndelag 0,217006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Finnmark 0,216017 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Troms 0,213731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Troms 0,213569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Aust-Agder 0,212911 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Rogaland 0,210299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Telemark 0,201424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Vest-Agder 0,200384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Telemark 0,193444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Hedmark 0,193345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Hedmark 0,177606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Finnmark 0,176077 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Oppland 0,171395 Mandat tildelt
84 SV Sogn og Fjordane 0,168261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Oppland 0,165972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Aust-Agder 0,157302 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Vest-Agder 0,152690 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Nord-Trøndelag 0,151612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Finnmark 0,144294 Mandat tildelt
90 MDG Aust-Agder 0,128822 Mandat tildelt