Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,9 27,4 -2,5 44 49 -5 45 45
Høyre 24,8 25,0 -0,2 46 45 1 43 44
Frp 11,5 15,2 -3,7 20 27 -7 21 20
SV 6,8 6,0 0,8 12 11 1 12 12
Sp 13,0 10,3 2,7 22 19 3 23 23
KrF 4,3 4,2 0,1 7 8 -1 7 7
Venstre 2,7 4,4 -1,7 2 8 -6 2 2
MDG 4,8 3,2 1,6 8 1 7 8 8
Rødt 4,9 2,4 2,5 8 1 7 8 8
Andre 2,4 1,8 0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 1 0+1 1 1 1 0
Oslo 5 5 1 2 0+1 0 1 2 3 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 2 1 1 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,654009 Mandat tildelt
2 R Sør-Trøndelag 0,538032 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,532468 Mandat tildelt
4 MDG Sør-Trøndelag 0,519615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Sp Oslo 0,507166 Mandat tildelt
6 MDG Rogaland 0,494461 Mandat tildelt
7 Sp Vestfold 0,474158 Mandat tildelt
8 R Nordland 0,469875 Mandat tildelt
9 Frp Oppland 0,463410 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Oslo 0,457531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Akershus 0,453470 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Møre og Romsdal 0,440158 Mandat tildelt
13 KrF Akershus 0,429080 Mandat tildelt
14 KrF Oslo 0,416022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Rogaland 0,410834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Nord-Trøndelag 0,410314 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Akershus 0,410248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Vest-Agder 0,408202 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Finnmark 0,399085 Mandat tildelt
20 SV Oslo 0,398093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Hordaland 0,396354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Buskerud 0,395936 Mandat tildelt
23 SV Østfold 0,395274 Mandat tildelt
24 SV Hedmark 0,387781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Rogaland 0,387554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Møre og Romsdal 0,380969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Nordland 0,375817 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Sogn og Fjordane 0,374026 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Rogaland 0,373041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Akershus 0,359080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Østfold 0,353704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nord-Trøndelag 0,348032 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Østfold 0,347469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Østfold 0,347270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Oslo 0,347082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Hordaland 0,342673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Vestfold 0,335444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Oslo 0,335271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Hedmark 0,335228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Nordland 0,332165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Akershus 0,328744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Buskerud 0,316819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Troms 0,314483 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Aust-Agder 0,314190 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Østfold 0,309066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Møre og Romsdal 0,309030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Buskerud 0,305779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Rogaland 0,304773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Aust-Agder 0,301501 Mandat tildelt
50 Sp Østfold 0,291274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Hordaland 0,285987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Hordaland 0,283392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Telemark 0,279817 Mandat tildelt
54 MDG Buskerud 0,279600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Telemark 0,270027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Oppland 0,266940 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Sør-Trøndelag 0,265402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Oppland 0,261705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Sør-Trøndelag 0,261078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Vestfold 0,261006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Hordaland 0,259999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Nordland 0,257156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vestfold 0,255617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Telemark 0,255247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Sør-Trøndelag 0,252382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Finnmark 0,249951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Vest-Agder 0,242385 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Sør-Trøndelag 0,242104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Akershus 0,236847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Møre og Romsdal 0,236145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Troms 0,232349 Mandat tildelt
72 Frp Troms 0,230006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Nord-Trøndelag 0,227601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Vestfold 0,226874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Vestfold 0,226702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Sogn og Fjordane 0,224860 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Møre og Romsdal 0,223580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Vest-Agder 0,215987 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Vest-Agder 0,215674 Mandat tildelt
80 R Telemark 0,214263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Vest-Agder 0,213660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Nordland 0,210884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Buskerud 0,210835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Troms 0,210607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Telemark 0,208533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Nordland 0,199169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Rogaland 0,192845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Troms 0,190421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Buskerud 0,187807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Telemark 0,182983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Finnmark 0,181415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Møre og Romsdal 0,175235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Oppland 0,174147 Mandat tildelt
94 MDG Hedmark 0,172668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Oppland 0,170829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Hedmark 0,154365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Sogn og Fjordane 0,151661 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Vest-Agder 0,138577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Troms 0,135500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Aust-Agder 0,134031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Nord-Trøndelag 0,132980 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Sogn og Fjordane 0,132782 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Aust-Agder 0,130820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 MDG Finnmark 0,127374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Finnmark 0,125832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Aust-Agder 0,115043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Nord-Trøndelag 0,110587 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Hedmark 0,110554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Oppland 0,107742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Nord-Trøndelag 0,104772 Mandat tildelt
111 MDG Sogn og Fjordane 0,100914 Mandat tildelt