Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,9 26,3 -1,4 46 48 -2 46 46
Høyre 22,1 20,4 1,7 41 36 5 41 41
Frp 9,6 11,6 -2,0 18 21 -3 18 18
SV 8,4 7,6 0,8 16 13 3 16 15
Sp 17,5 13,5 4,0 33 28 5 34 34
KrF 2,7 3,8 -1,1 1 3 -2 1 1
Venstre 2,6 4,6 -2,0 2 8 -6 1 2
MDG 2,8 3,9 -1,1 1 3 -2 1 1
Rødt 5,8 4,7 1,1 11 8 3 11 11
Andre 3,5 3,6 -0,1 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1+1 2 0 1 0 1 0
Oslo 5 5+1 1 3 1 0 1 1 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Hordaland 4 4+1 2 2 2 0 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 2 1 0+1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0+1 0 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,620751 Mandat tildelt
2 R Rogaland 0,593333 Mandat tildelt
3 Frp Troms 0,579603 Mandat tildelt
4 SV Østfold 0,534417 Mandat tildelt
5 R Nordland 0,532348 Mandat tildelt
6 SV Møre og Romsdal 0,484260 Mandat tildelt
7 H Nord-Trøndelag 0,460264 Mandat tildelt
8 SV Hedmark 0,452615 Mandat tildelt
9 R Østfold 0,450166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Akershus 0,449505 Mandat tildelt
11 H Sogn og Fjordane 0,447569 Mandat tildelt
12 H Hordaland 0,443012 Mandat tildelt
13 H Oslo 0,441505 Mandat tildelt
14 Sp Nordland 0,439729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Nordland 0,436547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Buskerud 0,433543 Mandat tildelt
17 Frp Hedmark 0,417802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Troms 0,412325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Akershus 0,411891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Møre og Romsdal 0,411859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Vestfold 0,411214 Mandat tildelt
22 Sp Akershus 0,410543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Akershus 0,400747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Oslo 0,396003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Rogaland 0,394467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 R Oslo 0,385491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Hordaland 0,384105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Hedmark 0,377028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Buskerud 0,376602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Oslo 0,376208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Rogaland 0,375630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Sør-Trøndelag 0,363650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Rogaland 0,360269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Hordaland 0,359154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Finnmark 0,358002 Mandat tildelt
36 Sp Telemark 0,355794 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Oppland 0,354446 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Sør-Trøndelag 0,352274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Rogaland 0,350858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Oppland 0,336526 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Telemark 0,336498 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Buskerud 0,335200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Oppland 0,332178 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Østfold 0,330406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Aust-Agder 0,328868 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Vest-Agder 0,328426 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Vestfold 0,326451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Vestfold 0,326201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Østfold 0,324228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Sør-Trøndelag 0,322047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Møre og Romsdal 0,317101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Oslo 0,314343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Hordaland 0,313482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Akershus 0,311720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Hedmark 0,311511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Vestfold 0,307136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Oppland 0,306808 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Sør-Trøndelag 0,300921 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Nord-Trøndelag 0,298809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Buskerud 0,296890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Finnmark 0,296847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Troms 0,295060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Vest-Agder 0,293491 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Østfold 0,292652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Buskerud 0,292545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Telemark 0,292488 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Hordaland 0,292297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Akershus 0,289970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Hordaland 0,286320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Møre og Romsdal 0,285735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Telemark 0,285523 Mandat tildelt
72 H Telemark 0,283837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Østfold 0,279570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Finnmark 0,272324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Nordland 0,268379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Møre og Romsdal 0,267784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Nordland 0,265769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Nord-Trøndelag 0,265230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Oslo 0,258479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Troms 0,257491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Vestfold 0,256795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Møre og Romsdal 0,255417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Nord-Trøndelag 0,254740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Nord-Trøndelag 0,251765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Sogn og Fjordane 0,250958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Hedmark 0,248065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Finnmark 0,246877 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Rogaland 0,243996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Troms 0,243897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Ap Finnmark 0,238011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Buskerud 0,236106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Aust-Agder 0,232642 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Vest-Agder 0,230913 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Sogn og Fjordane 0,230598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Hedmark 0,229981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Oppland 0,226060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Vest-Agder 0,223067 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Sogn og Fjordane 0,220866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Oppland 0,219945 Mandat tildelt
100 H Aust-Agder 0,219458 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Sør-Trøndelag 0,213732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Nordland 0,210070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Vestfold 0,205427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Troms 0,198163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Vest-Agder 0,195914 Mandat tildelt
106 SV Sogn og Fjordane 0,195177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Nord-Trøndelag 0,194512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Finnmark 0,190339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Aust-Agder 0,182502 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Vest-Agder 0,181142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Sp Aust-Agder 0,175332 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Frp Telemark 0,174870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,147724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Aust-Agder 0,137434 Mandat tildelt