Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,9 27,4 -2,5 45 49 -4 45 45
Høyre 20,9 25,0 -4,1 37 45 -8 37 37
Frp 9,0 15,2 -6,2 16 27 -11 16 16
SV 6,4 6,0 0,4 11 11 0 11 11
Sp 17,6 10,3 7,3 34 19 15 36 36
KrF 3,6 4,2 -0,6 3 8 -5 3 3
Venstre 4,1 4,4 -0,3 7 8 -1 7 7
MDG 7,7 3,2 4,5 14 1 13 13 13
Rødt 3,2 2,4 0,8 2 1 1 1 1
Andre 2,7 1,8 0,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Akershus 5 5 2 1 2 0 1+1 2 0 0
Oslo 5 4 1 2 0 0 2 3+1 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 4 4 2 1 2 1 0+1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 0+1 1 2 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Sør-Trøndelag 0,623133 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,613921 Mandat tildelt
3 SV Nordland 0,595435 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,544523 Mandat tildelt
5 SV Troms 0,537663 Mandat tildelt
6 Frp Vest-Agder 0,507058 Mandat tildelt
7 MDG Østfold 0,495809 Mandat tildelt
8 H Nord-Trøndelag 0,492489 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Telemark 0,489640 Mandat tildelt
10 H Sogn og Fjordane 0,466378 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Oslo 0,465996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 MDG Buskerud 0,448507 Mandat tildelt
13 Ap Oslo 0,445631 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Rogaland 0,429903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Finnmark 0,425917 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Akershus 0,423283 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,422699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 MDG Vestfold 0,418715 Mandat tildelt
19 MDG Hordaland 0,417084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Hedmark 0,416760 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 MDG Nordland 0,412479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Akershus 0,391811 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Hedmark 0,388212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 MDG Oslo 0,384162 Mandat tildelt
25 Ap Sør-Trøndelag 0,383594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Rogaland 0,379138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Nordland 0,379012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Finnmark 0,375543 Mandat tildelt
29 SV Oslo 0,374678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Hordaland 0,373045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Buskerud 0,372632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Østfold 0,372043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Akershus 0,364990 Mandat tildelt
34 SV Hedmark 0,364954 Mandat tildelt
35 Ap Troms 0,364372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Oppland 0,362673 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Buskerud 0,360163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Møre og Romsdal 0,358662 Mandat tildelt
39 Frp Oslo 0,358071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Rogaland 0,346644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Hordaland 0,346348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Sør-Trøndelag 0,342978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Vest-Agder 0,342776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Akershus 0,337966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Troms 0,337817 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Østfold 0,333299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Akershus 0,321057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Oppland 0,319143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Vest-Agder 0,319020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Østfold 0,317742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Akershus 0,316411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Vestfold 0,315720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Buskerud 0,314051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Sør-Trøndelag 0,311710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Møre og Romsdal 0,308014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Aust-Agder 0,307151 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Vestfold 0,305240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Rogaland 0,303303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Vestfold 0,301912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Oslo 0,300397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Telemark 0,293547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Møre og Romsdal 0,290883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Telemark 0,290543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Troms 0,285769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Oppland 0,279401 Mandat tildelt
66 H Telemark 0,279249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Sør-Trøndelag 0,277861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Hedmark 0,276964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Østfold 0,276815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Møre og Romsdal 0,275965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Nord-Trøndelag 0,272386 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Møre og Romsdal 0,271764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Nordland 0,269404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Hordaland 0,268174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Rogaland 0,264392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Telemark 0,263351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Nordland 0,259957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Hedmark 0,255400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Nord-Trøndelag 0,248973 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Oppland 0,246313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Sør-Trøndelag 0,245715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Buskerud 0,241158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Buskerud 0,239308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Oppland 0,232873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Finnmark 0,232728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Vest-Agder 0,232698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Aust-Agder 0,231505 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Vest-Agder 0,228121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Møre og Romsdal 0,227343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Ap Sogn og Fjordane 0,223444 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Vestfold 0,216154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Nord-Trøndelag 0,214237 Mandat tildelt
93 H Aust-Agder 0,214076 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Finnmark 0,204374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Vestfold 0,200046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Nordland 0,194849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 MDG Aust-Agder 0,184559 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Østfold 0,180973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Troms 0,180008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Sogn og Fjordane 0,175996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Vest-Agder 0,169779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Nord-Trøndelag 0,168074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Sogn og Fjordane 0,161849 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Finnmark 0,160169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Finnmark 0,158524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Sogn og Fjordane 0,142728 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Troms 0,137751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Hedmark 0,131224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Aust-Agder 0,126112 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Telemark 0,125481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Oppland 0,120000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Sogn og Fjordane 0,114675 Mandat tildelt
113 V Aust-Agder 0,092164 Mandat tildelt