Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,9 27,4 -2,5 45 49 -4 45 48
Høyre 20,9 25,0 -4,1 36 45 -9 37 37
Frp 9,0 15,2 -6,2 16 27 -11 16 16
SV 6,4 6,0 0,4 11 11 0 11 11
Sp 17,6 10,3 7,3 36 19 17 36 31
KrF 3,6 4,2 -0,6 3 8 -5 3 2
Venstre 4,1 4,4 -0,3 7 8 -1 7 7
MDG 7,7 3,2 4,5 13 1 12 13 14
Rødt 3,2 2,4 0,8 2 1 1 1 3
Andre 2,7 1,8 0,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 4 2 1 2 0 1+1 2 0 0
Oslo 5 4 1 2 0 0 1+1 3 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 3 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 4 4 2 1 2 1 0+1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 3 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 0+1 1 2 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Sør-Trøndelag 0,623133 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,613921 Mandat tildelt
3 SV Nordland 0,595435 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,544523 Mandat tildelt
5 SV Troms 0,537663 Mandat tildelt
6 MDG Buskerud 0,512579 Mandat tildelt
7 Frp Vest-Agder 0,507058 Mandat tildelt
8 MDG Østfold 0,495809 Mandat tildelt
9 H Nord-Trøndelag 0,492489 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Telemark 0,489640 Mandat tildelt
11 V Oslo 0,474311 Mandat tildelt
12 H Sogn og Fjordane 0,466378 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,459863 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Oslo 0,441470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Oppland 0,435207 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Rogaland 0,429903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Finnmark 0,425917 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Buskerud 0,425865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,422699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 MDG Vestfold 0,418715 Mandat tildelt
21 MDG Hordaland 0,417084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Hedmark 0,416760 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 MDG Nordland 0,412479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 MDG Møre og Romsdal 0,409899 Mandat tildelt
25 SV Finnmark 0,375543 Mandat tildelt
26 SV Hordaland 0,373045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Østfold 0,372043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Hedmark 0,364954 Mandat tildelt
29 MDG Oslo 0,363943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Buskerud 0,358916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Oslo 0,354958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Møre og Romsdal 0,352016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Rogaland 0,346644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Sør-Trøndelag 0,342978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Vest-Agder 0,342776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Oslo 0,339225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Troms 0,337817 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Oppland 0,335281 Mandat tildelt
39 SV Møre og Romsdal 0,332437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Akershus 0,324436 Mandat tildelt
41 H Østfold 0,317742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Vestfold 0,315720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Møre og Romsdal 0,315388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Sør-Trøndelag 0,311710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Aust-Agder 0,307151 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Rogaland 0,303303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Vestfold 0,301912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Akershus 0,300414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Oppland 0,295576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Telemark 0,293547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Troms 0,285769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Akershus 0,285384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Akershus 0,281254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Oppland 0,279447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Telemark 0,279249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Sør-Trøndelag 0,277861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Hedmark 0,276964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Østfold 0,276815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Buskerud 0,275609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Buskerud 0,273494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Nord-Trøndelag 0,272386 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Nordland 0,269404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Hordaland 0,268174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Rogaland 0,264392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Telemark 0,263351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Nordland 0,259957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Møre og Romsdal 0,259820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Hedmark 0,255400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Sør-Trøndelag 0,245715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Vest-Agder 0,232698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vest-Agder 0,228121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vestfold 0,216154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Nord-Trøndelag 0,214237 Mandat tildelt
74 H Aust-Agder 0,214076 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Finnmark 0,204374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Vestfold 0,200046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Nordland 0,194849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Aust-Agder 0,184559 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Østfold 0,180973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Troms 0,180008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Sogn og Fjordane 0,175996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Vest-Agder 0,169779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Nord-Trøndelag 0,168074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Sogn og Fjordane 0,161849 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Finnmark 0,160169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Finnmark 0,158524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Oppland 0,144000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Sogn og Fjordane 0,142728 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Troms 0,137751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Hedmark 0,131224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Aust-Agder 0,126112 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Telemark 0,125481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Sogn og Fjordane 0,114675 Mandat tildelt
94 V Aust-Agder 0,092164 Mandat tildelt