Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,9 27,4 -2,5 44 49 -5 45 43
Høyre 19,9 25,0 -5,1 35 45 -10 35 35
Frp 15,3 15,2 0,1 28 27 1 27 28
SV 6,7 6,0 0,7 11 11 0 11 11
Sp 13,9 10,3 3,6 25 19 6 25 26
KrF 4,2 4,2 0,0 7 8 -1 7 7
Venstre 2,7 4,4 -1,7 2 8 -6 2 2
MDG 5,5 3,2 2,3 9 1 8 9 9
Rødt 4,6 2,4 2,2 8 1 7 8 8
Andre 2,3 1,8 0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 5 3 1 1 0 1 1 0+1 0
Oslo 5 4 2 2 0 0 1 2 2+1 0
Hedmark 2 1 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Oppland 2 1 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 3 0+1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 4 3 1 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 1 2 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,613971 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,595409 Mandat tildelt
3 R Akershus 0,592900 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,570046 Mandat tildelt
5 MDG Rogaland 0,566577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 R Sør-Trøndelag 0,505061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Møre og Romsdal 0,491389 Mandat tildelt
8 SV Buskerud 0,445840 Mandat tildelt
9 R Nordland 0,441118 Mandat tildelt
10 R Oslo 0,432156 Mandat tildelt
11 SV Finnmark 0,393225 Mandat tildelt
12 SV Hordaland 0,390526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Østfold 0,389504 Mandat tildelt
14 KrF Oslo 0,384957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Hedmark 0,382048 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Akershus 0,372527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Oslo 0,371600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 MDG Buskerud 0,366098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Rogaland 0,364361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 MDG Oslo 0,363941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 MDG Østfold 0,354135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Møre og Romsdal 0,348006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Østfold 0,339162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 MDG Akershus 0,334833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Vestfold 0,330513 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 R Østfold 0,326228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Akershus 0,314482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Oppland 0,309401 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Vestfold 0,299082 Mandat tildelt
30 MDG Hordaland 0,297910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Nordland 0,294611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Aust-Agder 0,294507 Mandat tildelt
33 MDG Møre og Romsdal 0,292754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 R Rogaland 0,286136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Hordaland 0,276794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Telemark 0,275687 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Sør-Trøndelag 0,257233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Telemark 0,249311 Mandat tildelt
39 KrF Sør-Trøndelag 0,246491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Vest-Agder 0,244862 Mandat tildelt
41 MDG Troms 0,241298 Mandat tildelt
42 MDG Oppland 0,239502 Mandat tildelt
43 SV Vest-Agder 0,238819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 R Buskerud 0,226223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Nord-Trøndelag 0,224285 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Vestfold 0,221428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Troms 0,218129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Vestfold 0,213024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Vest-Agder 0,210655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Telemark 0,209669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Buskerud 0,209656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Nordland 0,207788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Telemark 0,201152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Hedmark 0,197861 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Nordland 0,194494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Oppland 0,192442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Møre og Romsdal 0,188020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Troms 0,187621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Sogn og Fjordane 0,149440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Finnmark 0,145982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Hedmark 0,144898 Mandat tildelt
62 KrF Troms 0,132371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Aust-Agder 0,132040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Aust-Agder 0,131808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Vest-Agder 0,130107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Sogn og Fjordane 0,129692 Mandat tildelt
67 KrF Oppland 0,126249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Nord-Trøndelag 0,124818 Mandat tildelt