Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,9 27,4 -2,5 44 49 -5 45 42
Høyre 19,9 25,0 -5,1 35 45 -10 35 34
Frp 15,3 15,2 0,1 27 27 0 27 28
SV 6,7 6,0 0,7 12 11 1 11 11
Sp 13,9 10,3 3,6 25 19 6 25 29
KrF 4,2 4,2 0,0 7 8 -1 7 7
Venstre 2,7 4,4 -1,7 2 8 -6 2 1
MDG 5,5 3,2 2,3 9 1 8 9 9
Rødt 4,6 2,4 2,2 8 1 7 8 8
Andre 2,3 1,8 0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 3 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 5 4 2 2 0 0+1 1 2 3 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 3 0+1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 4 3 1 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 1 2 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,667013 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,613971 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,595409 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,570046 Mandat tildelt
5 MDG Rogaland 0,566577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 R Sør-Trøndelag 0,505061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 R Nordland 0,441118 Mandat tildelt
8 KrF Møre og Romsdal 0,429965 Mandat tildelt
9 KrF Akershus 0,419093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Oslo 0,406343 Mandat tildelt
11 SV Finnmark 0,393225 Mandat tildelt
12 SV Oslo 0,392245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Hordaland 0,390526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Buskerud 0,390110 Mandat tildelt
15 SV Østfold 0,389504 Mandat tildelt
16 MDG Oslo 0,384160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Hedmark 0,382048 Mandat tildelt
18 MDG Akershus 0,376687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Rogaland 0,364361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 MDG Østfold 0,354135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Akershus 0,353793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Østfold 0,339162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Vestfold 0,330513 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 R Østfold 0,326228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 R Oslo 0,325832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 MDG Buskerud 0,320336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Møre og Romsdal 0,304505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Vestfold 0,299082 Mandat tildelt
29 MDG Hordaland 0,297910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Nordland 0,294611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Aust-Agder 0,294507 Mandat tildelt
32 R Rogaland 0,286136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Hordaland 0,276794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Telemark 0,275687 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Oppland 0,257834 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Sør-Trøndelag 0,257233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Møre og Romsdal 0,256160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Telemark 0,249311 Mandat tildelt
39 KrF Sør-Trøndelag 0,246491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Vest-Agder 0,244862 Mandat tildelt
41 MDG Troms 0,241298 Mandat tildelt
42 SV Vest-Agder 0,238819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Nord-Trøndelag 0,224285 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Vestfold 0,221428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Troms 0,218129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 R Vestfold 0,213024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Vest-Agder 0,210655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Telemark 0,209669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Nordland 0,207788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Telemark 0,201152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Oppland 0,199585 Mandat tildelt
52 R Buskerud 0,197945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Hedmark 0,197861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Nordland 0,194494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Troms 0,187621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Buskerud 0,183449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Møre og Romsdal 0,164518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Oppland 0,160369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Sogn og Fjordane 0,149440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Finnmark 0,145982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Hedmark 0,144898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Troms 0,132371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Aust-Agder 0,132040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Aust-Agder 0,131808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Vest-Agder 0,130107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Sogn og Fjordane 0,129692 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Nord-Trøndelag 0,124818 Mandat tildelt
68 MDG Nord-Trøndelag 0,120074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Finnmark 0,118122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Sogn og Fjordane 0,115641 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Nord-Trøndelag 0,107985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Hedmark 0,107977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Oppland 0,105207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Finnmark 0,083168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Sogn og Fjordane 0,072813 Mandat tildelt