Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,9 27,4 -2,5 44 49 -5 43 44
Høyre 17,9 25,0 -7,1 32 45 -13 31 32
Frp 14,6 15,2 -0,6 26 27 -1 26 26
SV 7,2 6,0 1,2 13 11 2 13 13
Sp 16,7 10,3 6,4 30 19 11 33 30
KrF 3,5 4,2 -0,7 3 8 -5 3 3
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6 2 2
MDG 5,1 3,2 1,9 9 1 8 9 9
Rødt 5,4 2,4 3,0 10 1 9 9 10
Andre 1,4 1,8 -0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 4 2+1 1 2 0 1 1 1 0
Oslo 5 3 2 2 0+1 0 1 2 3 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 3 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3+1 4 2 1 2 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,617225 Mandat tildelt
2 R Sør-Trøndelag 0,592934 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,552091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 MDG Rogaland 0,525368 Mandat tildelt
5 R Nordland 0,517862 Mandat tildelt
6 H Oslo 0,486125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Buskerud 0,479131 Mandat tildelt
8 Frp Akershus 0,462965 Mandat tildelt
9 Ap Hordaland 0,445304 Mandat tildelt
10 Frp Nord-Trøndelag 0,441837 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Hordaland 0,435035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Hedmark 0,430635 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Akershus 0,425671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Finnmark 0,422524 Mandat tildelt
15 Ap Oslo 0,422177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Nord-Trøndelag 0,421791 Mandat tildelt
17 Frp Nordland 0,421710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Hordaland 0,419663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Østfold 0,418555 Mandat tildelt
20 Ap Buskerud 0,411615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Finnmark 0,411524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Oppland 0,411506 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Hedmark 0,410554 Mandat tildelt
24 Sp Troms 0,403993 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Aust-Agder 0,403622 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Sogn og Fjordane 0,399408 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Oslo 0,399333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Akershus 0,393853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Hedmark 0,388212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Nordland 0,384551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Sør-Trøndelag 0,383594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Oppland 0,382971 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Østfold 0,382937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Rogaland 0,381712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Rogaland 0,379138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Nordland 0,379012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Østfold 0,374166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Møre og Romsdal 0,373972 Mandat tildelt
39 Sp Hordaland 0,367378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Troms 0,364372 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Oslo 0,362367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Hordaland 0,362026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Vestfold 0,355211 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Rogaland 0,351448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Telemark 0,346867 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Nordland 0,344839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Møre og Romsdal 0,342628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Buskerud 0,339465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Akershus 0,337950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Oslo 0,337473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Sør-Trøndelag 0,336938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Rogaland 0,335887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Møre og Romsdal 0,335584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Østfold 0,333299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Oppland 0,332516 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Vest-Agder 0,332161 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Oslo 0,330177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Østfold 0,328367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Vestfold 0,324524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Finnmark 0,321125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Vest-Agder 0,319020 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Rogaland 0,316660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Nord-Trøndelag 0,316254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Sør-Trøndelag 0,311007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Akershus 0,310688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Møre og Romsdal 0,310587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Akershus 0,310479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Buskerud 0,307390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Vestfold 0,305240 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Telemark 0,296283 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Troms 0,292010 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Telemark 0,290543 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Sogn og Fjordane 0,288286 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Sogn og Fjordane 0,285505 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Buskerud 0,279080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Vestfold 0,277343 Mandat tildelt
77 SV Sør-Trøndelag 0,276425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Hordaland 0,276242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Vest-Agder 0,274198 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Nordland 0,273191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Østfold 0,272135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Møre og Romsdal 0,271470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Møre og Romsdal 0,270120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Østfold 0,269429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Sør-Trøndelag 0,266966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Buskerud 0,266193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Buskerud 0,265543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Telemark 0,264762 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Vestfold 0,258570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Vest-Agder 0,256649 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Troms 0,256067 Mandat tildelt
92 R Vestfold 0,250029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Ap Nord-Trøndelag 0,248973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Troms 0,244757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Nord-Trøndelag 0,241016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Hordaland 0,240257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Oppland 0,239336 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Telemark 0,239160 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Telemark 0,236097 Mandat tildelt
100 Frp Oppland 0,235318 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Ap Finnmark 0,232728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Akershus 0,232020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Ap Aust-Agder 0,231505 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Finnmark 0,230315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Vest-Agder 0,227032 Mandat tildelt
106 R Oppland 0,225954 Mandat tildelt
107 Frp Hedmark 0,225351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Troms 0,223729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Ap Sogn og Fjordane 0,223444 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Nordland 0,223291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Oppland 0,222083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Møre og Romsdal 0,220681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 H Hedmark 0,218741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 SV Rogaland 0,204200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 Sp Vestfold 0,203033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 SV Troms 0,201621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 MDG Telemark 0,194442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 MDG Hedmark 0,183450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 H Aust-Agder 0,183340 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 Sp Vest-Agder 0,174797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 R Hedmark 0,170091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 Frp Aust-Agder 0,166080 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 SV Sogn og Fjordane 0,160594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 R Vest-Agder 0,152741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 R Nord-Trøndelag 0,146548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 SV Aust-Agder 0,141904 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 R Finnmark 0,138683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 MDG Finnmark 0,135393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 MDG Aust-Agder 0,122221 Mandat tildelt
130 MDG Nord-Trøndelag 0,111352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 MDG Sogn og Fjordane 0,107191 Mandat tildelt