Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,8 27,4 -2,6 44 49 -5 44 43
Høyre 24,3 25,0 -0,7 43 45 -2 43 43
Frp 11,7 15,2 -3,5 21 27 -6 21 21
SV 7,1 6,0 1,1 13 11 2 13 12
Sp 13,9 10,3 3,6 25 19 6 25 28
KrF 3,5 4,2 -0,7 3 8 -5 3 2
Venstre 3,1 4,4 -1,3 2 8 -6 2 2
MDG 5,8 3,2 2,6 10 1 9 10 10
Rødt 4,4 2,4 2,0 8 1 7 8 8
Andre 1,4 1,8 -0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 5+1 5 2 2 0 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,638012 Mandat tildelt
2 MDG Rogaland 0,597484 Mandat tildelt
3 R Hordaland 0,587297 Mandat tildelt
4 H Nord-Trøndelag 0,572624 Mandat tildelt
5 Sp Oslo 0,542257 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Sogn og Fjordane 0,542233 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 R Sør-Trøndelag 0,483129 Mandat tildelt
8 Frp Oppland 0,471429 Mandat tildelt
9 Ap Oslo 0,443839 Mandat tildelt
10 Ap Hordaland 0,443510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Oslo 0,443293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Vest-Agder 0,436432 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 R Oslo 0,436331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Sør-Trøndelag 0,431445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 R Nordland 0,421946 Mandat tildelt
16 Frp Akershus 0,417384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Finnmark 0,416665 Mandat tildelt
18 H Akershus 0,416426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Oslo 0,415659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Hordaland 0,413835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Buskerud 0,413413 Mandat tildelt
22 SV Østfold 0,412735 Mandat tildelt
23 MDG Oslo 0,405122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Hedmark 0,404874 Mandat tildelt
25 H Rogaland 0,403040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Hordaland 0,402108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Nordland 0,401828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Møre og Romsdal 0,400418 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Akershus 0,397231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Rogaland 0,394295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Akershus 0,390238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Hedmark 0,386655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Finnmark 0,386337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Sør-Trøndelag 0,382052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Rogaland 0,377614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Nordland 0,377486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Akershus 0,374924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Østfold 0,373486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Troms 0,362908 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Sør-Trøndelag 0,362424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Østfold 0,359856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Buskerud 0,358714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Hedmark 0,358433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Nord-Trøndelag 0,354051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Vestfold 0,351026 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Vestfold 0,350280 Mandat tildelt
47 Frp Hordaland 0,348630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Buskerud 0,338762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Nordland 0,337944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Buskerud 0,337814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Troms 0,336261 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Aust-Agder 0,335958 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Troms 0,332272 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Østfold 0,331956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Telemark 0,324672 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Møre og Romsdal 0,322700 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Møre og Romsdal 0,320862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Oppland 0,317862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Vest-Agder 0,317749 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Vestfold 0,315376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Hordaland 0,314169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Nordland 0,313226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Østfold 0,312051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Østfold 0,311437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Buskerud 0,311100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Nordland 0,310705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Hordaland 0,305780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Vestfold 0,304022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Hedmark 0,296950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Telemark 0,292153 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Akershus 0,290924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Telemark 0,289376 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Telemark 0,288712 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Oppland 0,285429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Oslo 0,279290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Rogaland 0,273711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Oppland 0,273226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Sør-Trøndelag 0,272597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Oppland 0,270753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Møre og Romsdal 0,270678 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Vest-Agder 0,270556 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Møre og Romsdal 0,270163 Mandat tildelt
83 Frp Sør-Trøndelag 0,270022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Finnmark 0,267256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Østfold 0,263876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Rogaland 0,263564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Nord-Trøndelag 0,263235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Buskerud 0,260811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Vestfold 0,260062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Vest-Agder 0,258184 Mandat tildelt
91 MDG Troms 0,254475 Mandat tildelt
92 SV Vest-Agder 0,253083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Aust-Agder 0,248904 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Ap Nord-Trøndelag 0,247974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Møre og Romsdal 0,244404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Sogn og Fjordane 0,239954 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Nord-Trøndelag 0,237650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Troms 0,233996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Ap Aust-Agder 0,230579 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Sogn og Fjordane 0,228771 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Ap Sogn og Fjordane 0,222558 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Telemark 0,221128 Mandat tildelt
103 SV Nordland 0,220194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Vest-Agder 0,219735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Telemark 0,212164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Oppland 0,210461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Sør-Trøndelag 0,209295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Hedmark 0,208643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Troms 0,208631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Vestfold 0,203762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Rogaland 0,201353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Troms 0,198821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Telemark 0,192377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Buskerud 0,189321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 H Finnmark 0,186212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 Frp Finnmark 0,184567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 Frp Hedmark 0,180593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 Sp Vestfold 0,168987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 SV Sogn og Fjordane 0,158324 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 R Møre og Romsdal 0,157325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 MDG Finnmark 0,153898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 R Oppland 0,153410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 SV Aust-Agder 0,139913 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 MDG Aust-Agder 0,139033 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 R Hedmark 0,138587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 Frp Aust-Agder 0,133089 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 MDG Nord-Trøndelag 0,126604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 R Vest-Agder 0,124461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 MDG Sogn og Fjordane 0,121918 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 R Nord-Trøndelag 0,119411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 R Finnmark 0,112982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 R Sogn og Fjordane 0,069674 Mandat tildelt
133 R Aust-Agder 0,068266 Mandat tildelt