Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,8 26,3 -1,5 46 48 -2 47 47
Høyre 24,1 20,4 3,7 41 36 5 41 41
Frp 10,0 11,6 -1,6 17 21 -4 17 17
SV 7,3 7,6 -0,3 13 13 0 12 12
Sp 17,1 13,5 3,6 33 28 5 34 33
KrF 3,1 3,8 -0,7 2 3 -1 2 2
Venstre 2,9 4,6 -1,7 2 8 -6 2 2
MDG 4,4 3,9 0,5 8 3 5 7 8
Rødt 4,1 4,7 -0,6 7 8 -1 7 7
Andre 2,1 3,6 -1,5 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 4 6 1 3 1 0 1 2 1+1 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Hordaland 4 5 2 1 2 0 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,614954 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,607222 Mandat tildelt
3 Frp Vest-Agder 0,566059 Mandat tildelt
4 SV Nordland 0,547665 Mandat tildelt
5 SV Troms 0,516665 Mandat tildelt
6 H Nord-Trøndelag 0,501911 Mandat tildelt
7 H Sogn og Fjordane 0,488064 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 MDG Sør-Trøndelag 0,481771 Mandat tildelt
9 SV Østfold 0,464446 Mandat tildelt
10 R Oslo 0,454170 Mandat tildelt
11 H Akershus 0,449167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Møre og Romsdal 0,443429 Mandat tildelt
13 R Sør-Trøndelag 0,438782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Hedmark 0,435209 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Hordaland 0,423367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Møre og Romsdal 0,420868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 R Rogaland 0,419426 Mandat tildelt
18 H Rogaland 0,409622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Oslo 0,407389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hordaland 0,395266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Hedmark 0,393361 Mandat tildelt
22 SV Akershus 0,390639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Buskerud 0,376788 Mandat tildelt
24 R Nordland 0,376315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Rogaland 0,375284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Finnmark 0,372983 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Oppland 0,369244 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Buskerud 0,365534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Oslo 0,359772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Vestfold 0,357401 Mandat tildelt
31 H Vestfold 0,355994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Østfold 0,353570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Sør-Trøndelag 0,351194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Rogaland 0,344801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Oslo 0,344144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Aust-Agder 0,342538 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Oslo 0,327442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Hordaland 0,326551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Akershus 0,324709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Finnmark 0,323731 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Østfold 0,318229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Akershus 0,315765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Telemark 0,309531 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Telemark 0,292436 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Østfold 0,291216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Nordland 0,289823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Nordland 0,279564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Nord-Trøndelag 0,276294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Møre og Romsdal 0,269482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Oppland 0,266620 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Troms 0,265955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Østfold 0,263725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Sør-Trøndelag 0,261518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Vestfold 0,261427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Vest-Agder 0,255021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Vest-Agder 0,251816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Hedmark 0,250793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Oppland 0,246518 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Buskerud 0,245957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Sogn og Fjordane 0,240215 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Aust-Agder 0,239326 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Finnmark 0,236719 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Buskerud 0,232110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Vestfold 0,230615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Sør-Trøndelag 0,222644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Hordaland 0,219559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Nord-Trøndelag 0,218781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vestfold 0,213986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Rogaland 0,212040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Buskerud 0,209897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Nordland 0,208719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Troms 0,208607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Møre og Romsdal 0,202015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Telemark 0,201837 Mandat tildelt
75 Frp Troms 0,201255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Møre og Romsdal 0,194610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Telemark 0,182145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Vest-Agder 0,176751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Hedmark 0,175365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Finnmark 0,174538 Mandat tildelt
81 SV Sogn og Fjordane 0,169614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Troms 0,166595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Aust-Agder 0,158624 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Telemark 0,157156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Oppland 0,155482 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Hedmark 0,138573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Vest-Agder 0,138519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Nord-Trøndelag 0,137521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Oppland 0,129484 Mandat tildelt
90 R Sogn og Fjordane 0,104426 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Finnmark 0,102198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Aust-Agder 0,100478 Mandat tildelt
93 R Aust-Agder 0,097152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Sogn og Fjordane 0,083164 Mandat tildelt