Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,7 27,4 -2,7 45 49 -4 45 45
Høyre 26,5 25,0 1,5 49 45 4 49 48
Frp 10,1 15,2 -5,1 18 27 -9 19 18
SV 6,6 6,0 0,6 12 11 1 12 12
Sp 15,3 10,3 5,0 28 19 9 29 29
KrF 3,2 4,2 -1,0 3 8 -5 2 3
Venstre 3,1 4,4 -1,3 2 8 -6 2 2
MDG 5,2 3,2 2,0 10 1 9 10 10
Rødt 3,3 2,4 0,9 2 1 1 1 2
Andre 1,8 1,8 0,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6+1 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 5+1 6 1 2 0 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 5 2 0+1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3+1 5 2 1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,614074 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,596912 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 H Sogn og Fjordane 0,591290 Mandat tildelt
4 MDG Sør-Trøndelag 0,562933 Mandat tildelt
5 SV Rogaland 0,561555 Mandat tildelt
6 MDG Rogaland 0,535670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Vest-Agder 0,480412 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Finnmark 0,477936 Mandat tildelt
9 Frp Hedmark 0,467672 Mandat tildelt
10 H Akershus 0,454128 Mandat tildelt
11 Ap Oslo 0,442051 Mandat tildelt
12 Ap Hordaland 0,441723 Mandat tildelt
13 H Hordaland 0,438510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Nord-Trøndelag 0,411623 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Oslo 0,409050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oppland 0,406959 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Oslo 0,401823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Sør-Trøndelag 0,395227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Akershus 0,388665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Finnmark 0,387365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Oslo 0,386386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Hedmark 0,385098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Hordaland 0,384699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Buskerud 0,384284 Mandat tildelt
25 SV Østfold 0,383684 Mandat tildelt
26 H Vestfold 0,382800 Mandat tildelt
27 Ap Sør-Trøndelag 0,380510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Hedmark 0,376367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Rogaland 0,376091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Nordland 0,375959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Buskerud 0,372876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Troms 0,370118 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Aust-Agder 0,369767 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Oslo 0,363209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Troms 0,362340 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Troms 0,361462 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Akershus 0,360301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Rogaland 0,359612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Buskerud 0,357273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Akershus 0,356143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Telemark 0,354059 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Møre og Romsdal 0,349907 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Akershus 0,348523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Møre og Romsdal 0,345658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Aust-Agder 0,344665 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Østfold 0,342810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Nordland 0,341593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Rogaland 0,340371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Hordaland 0,336584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Østfold 0,334834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Østfold 0,330620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Vestfold 0,325582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Hedmark 0,323825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Akershus 0,320224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Telemark 0,317790 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Oppland 0,316581 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Vest-Agder 0,316461 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Nordland 0,315929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Oppland 0,314175 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Østfold 0,310641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Nord-Trøndelag 0,305644 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Buskerud 0,302858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Vestfold 0,302796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Hordaland 0,300947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Møre og Romsdal 0,299980 Mandat tildelt
66 H Oppland 0,295269 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Vest-Agder 0,295042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Finnmark 0,294191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Nordland 0,291731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Rogaland 0,290112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Nord-Trøndelag 0,289750 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Telemark 0,288210 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Østfold 0,287768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Sør-Trøndelag 0,284937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Buskerud 0,284423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Vestfold 0,282745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Hedmark 0,281810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Hordaland 0,281667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Nordland 0,278576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Telemark 0,271610 Mandat tildelt
81 Ap Møre og Romsdal 0,269582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Møre og Romsdal 0,269020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Buskerud 0,268560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Sogn og Fjordane 0,264115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Oppland 0,254009 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sør-Trøndelag 0,253388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Møre og Romsdal 0,242204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Vest-Agder 0,235253 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Sør-Trøndelag 0,233091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Vest-Agder 0,231489 Mandat tildelt
91 Ap Finnmark 0,230857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Aust-Agder 0,229653 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Troms 0,228121 Mandat tildelt
94 Frp Vestfold 0,224501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Ap Sogn og Fjordane 0,221657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Nord-Trøndelag 0,220919 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Nord-Trøndelag 0,208149 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Finnmark 0,203072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Troms 0,202006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Telemark 0,198262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Sogn og Fjordane 0,197483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Vest-Agder 0,189688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Oppland 0,188664 Mandat tildelt
104 MDG Hedmark 0,187079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Vestfold 0,186010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Troms 0,184821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Telemark 0,183155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 H Aust-Agder 0,162857 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Sogn og Fjordane 0,147171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Finnmark 0,137963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Aust-Agder 0,130048 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Aust-Agder 0,124629 Mandat tildelt
113 MDG Nord-Trøndelag 0,113494 Mandat tildelt