Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,7 26,3 -1,6 46 48 -2 46 46
Høyre 20,4 20,4 0,0 37 36 1 37 36
Frp 12,0 11,6 0,4 20 21 -1 21 20
SV 8,9 7,6 1,3 14 13 1 14 14
Sp 11,9 13,5 -1,6 21 28 -7 23 22
KrF 4,2 3,8 0,4 7 3 4 6 7
Venstre 4,9 4,6 0,3 8 8 0 8 8
MDG 4,9 3,9 1,0 8 3 5 7 8
Rødt 4,9 4,7 0,2 8 8 0 7 8
Andre 3,1 3,6 -0,5 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 5 5 2 2 1 0 1+1 1 1 0
Oslo 4 5 1 3 0 0 2+1 2 2 0
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0 0 0+1 0
Hordaland 3 4 2 2 1 1 0+1 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 1 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,692238 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,536497 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,524434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Frp Hedmark 0,522240 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 SV Møre og Romsdal 0,513079 Mandat tildelt
6 R Rogaland 0,501232 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,486568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Hedmark 0,479558 Mandat tildelt
9 SV Buskerud 0,459377 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 R Nordland 0,449742 Mandat tildelt
11 Frp Oppland 0,443083 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Akershus 0,437757 Mandat tildelt
13 SV Vestfold 0,435726 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Oslo 0,419573 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Sør-Trøndelag 0,418010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Møre og Romsdal 0,412284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Akershus 0,407442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Oslo 0,406285 Mandat tildelt
19 MDG Oslo 0,400649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Oslo 0,392933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Hordaland 0,391855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Akershus 0,389651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Rogaland 0,386114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 MDG Rogaland 0,383972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Oslo 0,383139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 R Østfold 0,380343 Mandat tildelt
27 SV Telemark 0,356516 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Akershus 0,351654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Østfold 0,349459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Nordland 0,335469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nord-Trøndelag 0,331511 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 R Oslo 0,325673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Oppland 0,325052 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Rogaland 0,321672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Møre og Romsdal 0,319271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Sør-Trøndelag 0,318836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Vest-Agder 0,310943 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Hordaland 0,309696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Østfold 0,295844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Buskerud 0,295145 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Østfold 0,293719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Vestfold 0,291160 Mandat tildelt
43 KrF Aust-Agder 0,289679 Mandat tildelt
44 SV Finnmark 0,288536 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Sogn og Fjordane 0,288248 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Akershus 0,285753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Vestfold 0,275581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Buskerud 0,271056 Mandat tildelt
49 KrF Hordaland 0,268262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Sør-Trøndelag 0,267169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Nord-Trøndelag 0,266743 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Vestfold 0,264965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Buskerud 0,258531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Rogaland 0,258509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vestfold 0,256781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Vest-Agder 0,255862 Mandat tildelt
57 R Buskerud 0,250849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Østfold 0,250828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Troms 0,249272 Mandat tildelt
60 KrF Telemark 0,246879 Mandat tildelt
61 R Akershus 0,244974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Hordaland 0,244504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Hordaland 0,241900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Troms 0,241506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Møre og Romsdal 0,241399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Telemark 0,241203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Nordland 0,232440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Vestfold 0,231953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Vest-Agder 0,226427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Nordland 0,222567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Møre og Romsdal 0,218995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Telemark 0,218588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Sør-Trøndelag 0,216899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Møre og Romsdal 0,216731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Nordland 0,211938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Troms 0,209956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Hedmark 0,209605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Finnmark 0,208604 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Sogn og Fjordane 0,206823 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Vest-Agder 0,196818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Vest-Agder 0,193965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Aust-Agder 0,193393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Østfold 0,188747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Oppland 0,185838 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Troms 0,185525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Buskerud 0,179562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Telemark 0,175008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Nordland 0,173794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Vest-Agder 0,165529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Nord-Trøndelag 0,164346 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Hedmark 0,154311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Finnmark 0,149193 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Hedmark 0,146494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Oppland 0,144181 Mandat tildelt
95 Frp Aust-Agder 0,137024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Troms 0,131863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Oppland 0,127811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Sogn og Fjordane 0,127670 Mandat tildelt
99 R Sogn og Fjordane 0,124770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Troms 0,122964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Telemark 0,120937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Aust-Agder 0,116108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Finnmark 0,113793 Mandat tildelt
104 MDG Aust-Agder 0,111916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Sogn og Fjordane 0,109790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Hedmark 0,108086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Aust-Agder 0,103577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Nord-Trøndelag 0,099631 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Sogn og Fjordane 0,092636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Nord-Trøndelag 0,092376 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Nord-Trøndelag 0,086479 Mandat tildelt