Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,6 27,4 -2,8 43 49 -6 44 44
Høyre 27,7 25,0 2,7 50 45 5 49 48
Frp 9,8 15,2 -5,4 17 27 -10 18 17
SV 6,1 6,0 0,1 11 11 0 11 11
Sp 15,1 10,3 4,8 27 19 8 27 31
KrF 3,3 4,2 -0,9 3 8 -5 2 2
Venstre 3,1 4,4 -1,3 2 8 -6 2 1
MDG 4,6 3,2 1,4 8 1 7 8 8
Rødt 4,3 2,4 1,9 8 1 7 8 7
Andre 1,4 1,8 -0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 7 2 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 5 6 1 2 0+1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 5 2 0+1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1+1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,623539 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,589097 Mandat tildelt
3 R Hordaland 0,573934 Mandat tildelt
4 SV Nordland 0,567506 Mandat tildelt
5 Sp Vestfold 0,550740 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Rogaland 0,519000 Mandat tildelt
7 SV Troms 0,512463 Mandat tildelt
8 MDG Sør-Trøndelag 0,497981 Mandat tildelt
9 Sp Vest-Agder 0,474122 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 MDG Rogaland 0,473856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Akershus 0,473112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Sør-Trøndelag 0,472139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Finnmark 0,463749 Mandat tildelt
14 Frp Hedmark 0,453787 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Oslo 0,440258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Hordaland 0,439936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Sogn og Fjordane 0,434446 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 R Oslo 0,426415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 R Nordland 0,412361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Nord-Trøndelag 0,409957 Mandat tildelt
21 Frp Oppland 0,394885 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Oslo 0,389902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Hedmark 0,383541 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Sør-Trøndelag 0,378976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Rogaland 0,374567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Nordland 0,374444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Buskerud 0,367999 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Troms 0,365287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Aust-Agder 0,364950 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Troms 0,359998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Finnmark 0,357963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Oslo 0,357112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Buskerud 0,355824 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Hordaland 0,355546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Buskerud 0,355154 Mandat tildelt
36 SV Østfold 0,354583 Mandat tildelt
37 Frp Akershus 0,349598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Hedmark 0,347861 Mandat tildelt
39 Sp Østfold 0,338316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Møre og Romsdal 0,335402 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Aust-Agder 0,334429 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Hordaland 0,332184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Rogaland 0,330265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Østfold 0,329284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Akershus 0,322122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Oslo 0,321307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Akershus 0,316037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Oppland 0,315300 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Vest-Agder 0,315190 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Akershus 0,315054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Telemark 0,313643 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Nordland 0,311796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Oppland 0,310065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Østfold 0,304937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Vestfold 0,301569 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Østfold 0,301405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Vestfold 0,300926 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Nord-Trøndelag 0,296565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Østfold 0,296182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Hordaland 0,292016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Finnmark 0,290353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Telemark 0,287043 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Rogaland 0,286322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Nord-Trøndelag 0,285955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Nordland 0,283073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Sør-Trøndelag 0,281214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Hedmark 0,278128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Møre og Romsdal 0,277213 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Møre og Romsdal 0,268487 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Buskerud 0,267948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Rogaland 0,267447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Møre og Romsdal 0,265505 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Buskerud 0,260578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Telemark 0,251014 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Vestfold 0,250157 Mandat tildelt
76 MDG Hordaland 0,249165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Nordland 0,246446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Oppland 0,234747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Sør-Trøndelag 0,234197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Finnmark 0,229931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Aust-Agder 0,228711 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Sør-Trøndelag 0,226160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Sogn og Fjordane 0,220756 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Vestfold 0,217841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Vest-Agder 0,217424 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Møre og Romsdal 0,214244 Mandat tildelt
87 MDG Vest-Agder 0,204794 Mandat tildelt
88 SV Nord-Trøndelag 0,204188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Troms 0,203909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Troms 0,201823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vestfold 0,199131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Troms 0,196003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Sogn og Fjordane 0,191640 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Telemark 0,187990 Mandat tildelt
95 R Buskerud 0,185008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Vest-Agder 0,184059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Telemark 0,177718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Telemark 0,175395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Oppland 0,166912 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Hedmark 0,165463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Møre og Romsdal 0,153753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Oppland 0,149908 Mandat tildelt
103 SV Sogn og Fjordane 0,136065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Hedmark 0,135431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Finnmark 0,122028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Vest-Agder 0,121638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Aust-Agder 0,120230 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Nord-Trøndelag 0,116708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Finnmark 0,110411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Aust-Agder 0,110272 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Nord-Trøndelag 0,100436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Sogn og Fjordane 0,096713 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,068081 Mandat tildelt
114 R Aust-Agder 0,066691 Mandat tildelt