Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,6 27,4 -2,8 46 49 -3 46 46
Høyre 26,8 25,0 1,8 51 45 6 51 50
Frp 11,4 15,2 -3,8 21 27 -6 22 21
SV 6,6 6,0 0,6 12 11 1 12 12
Sp 15,6 10,3 5,3 29 19 10 30 31
KrF 3,2 4,2 -1,0 2 8 -6 1 2
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6 2 2
MDG 3,9 3,2 0,7 4 1 3 3 3
Rødt 3,7 2,4 1,3 2 1 1 2 2
Andre 0,9 1,8 -0,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6+1 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 5 6 1+1 2 0 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 2+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1+1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 5 2 0+1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5+1 2 1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2+1 1 1 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 1+1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,614074 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,608609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 H Sogn og Fjordane 0,598001 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,561555 Mandat tildelt
5 Frp Hedmark 0,527840 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,459355 Mandat tildelt
7 H Akershus 0,459268 Mandat tildelt
8 Frp Oslo 0,453545 Mandat tildelt
9 H Hordaland 0,443474 Mandat tildelt
10 Ap Oslo 0,440258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Hordaland 0,439936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Oslo 0,413685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Nord-Trøndelag 0,409957 Mandat tildelt
14 Frp Akershus 0,406681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Sør-Trøndelag 0,399702 Mandat tildelt
16 Frp Møre og Romsdal 0,390146 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Finnmark 0,387365 Mandat tildelt
18 H Vestfold 0,387139 Mandat tildelt
19 Ap Akershus 0,387092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Oslo 0,386386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Hordaland 0,384699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Buskerud 0,384284 Mandat tildelt
23 Frp Rogaland 0,384189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Østfold 0,383684 Mandat tildelt
25 Ap Hedmark 0,383541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Finnmark 0,383219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Buskerud 0,380186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Sør-Trøndelag 0,378976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Troms 0,377384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Aust-Agder 0,377038 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Hedmark 0,376367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Rogaland 0,374567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Nordland 0,374444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Troms 0,366458 Mandat tildelt
35 H Rogaland 0,363683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Troms 0,359998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Telemark 0,358068 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Buskerud 0,355824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Møre og Romsdal 0,353870 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Østfold 0,350620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Østfold 0,349525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Akershus 0,348523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Nordland 0,345451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Nord-Trøndelag 0,344972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Hordaland 0,343185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Hordaland 0,339689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Nordland 0,329285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Østfold 0,329284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Hedmark 0,327489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Akershus 0,326505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Vestfold 0,325582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Telemark 0,324018 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Nordland 0,322125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Oppland 0,320332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Oppland 0,315300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Vest-Agder 0,315190 Mandat tildelt
57 Frp Buskerud 0,303118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Vestfold 0,301569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Møre og Romsdal 0,299980 Mandat tildelt
60 Sp Finnmark 0,299948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Oppland 0,298602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Vest-Agder 0,298390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Rogaland 0,295796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Nord-Trøndelag 0,295422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Østfold 0,291030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Sør-Trøndelag 0,290521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Buskerud 0,287648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Hedmark 0,287332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Telemark 0,287043 Mandat tildelt
70 H Aust-Agder 0,274500 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Møre og Romsdal 0,274298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Telemark 0,271610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Sogn og Fjordane 0,269301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Møre og Romsdal 0,268487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Sør-Trøndelag 0,263092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Oppland 0,254009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vestfold 0,253402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Sør-Trøndelag 0,253388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vest-Agder 0,235253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Aust-Agder 0,228711 Mandat tildelt