Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,6 26,3 -1,7 46 48 -2 47 47
Høyre 18,8 20,4 -1,6 34 36 -2 35 34
Frp 11,9 11,6 0,3 22 21 1 21 21
SV 9,0 7,6 1,4 16 13 3 16 16
Sp 11,6 13,5 -1,9 21 28 -7 21 21
KrF 3,9 3,8 0,1 3 3 0 3 3
Venstre 5,8 4,6 1,2 10 8 2 10 10
MDG 4,9 3,9 1,0 9 3 6 8 9
Rødt 4,6 4,7 -0,1 8 8 0 8 8
Andre 4,9 3,6 1,3 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 5 5 2 1+1 1 0 2 1 1 0
Oslo 4 4 1 3+1 0 0 3 2 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 3 3 1 1 1 1 0 0+1 0
Hordaland 3 3+1 2 2 1 1 1 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 1 1 0 0+1 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Nordland 3 1 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Sør-Trøndelag 0,536497 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,517914 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,513988 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 V Sør-Trøndelag 0,494765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 R Sør-Trøndelag 0,492297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Hedmark 0,484978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Hordaland 0,484535 Mandat tildelt
8 SV Akershus 0,481619 Mandat tildelt
9 R Rogaland 0,470549 Mandat tildelt
10 SV Buskerud 0,464514 Mandat tildelt
11 H Oslo 0,459037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Akershus 0,453539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Vest-Agder 0,443565 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Vestfold 0,440602 Mandat tildelt
15 Frp Oppland 0,439383 Mandat tildelt
16 Sp Hordaland 0,424339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Oslo 0,424286 Mandat tildelt
18 R Nordland 0,422207 Mandat tildelt
19 H Akershus 0,414092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Rogaland 0,410839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 MDG Oslo 0,400649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Nord-Trøndelag 0,391530 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Oslo 0,389646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Hordaland 0,388593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Rogaland 0,387621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Akershus 0,386403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Rogaland 0,383972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Nordland 0,376812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Telemark 0,360541 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 R Østfold 0,357019 Mandat tildelt
31 MDG Akershus 0,351654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Møre og Romsdal 0,350354 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Møre og Romsdal 0,350322 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Aust-Agder 0,348690 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Østfold 0,346543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Oslo 0,343508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nordland 0,332688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Nord-Trøndelag 0,328745 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Oppland 0,328701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Østfold 0,323319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Buskerud 0,323196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Sør-Trøndelag 0,322423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Buskerud 0,320864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Rogaland 0,318989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Møre og Romsdal 0,316611 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Vest-Agder 0,314414 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Vestfold 0,313643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Hordaland 0,313176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Akershus 0,310904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Oslo 0,305730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Østfold 0,296931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Østfold 0,293719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Buskerud 0,292682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Finnmark 0,291820 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Nordland 0,291480 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Vestfold 0,291160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Hedmark 0,289079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Sogn og Fjordane 0,285832 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Buskerud 0,285147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Vestfold 0,277704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Østfold 0,275812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Sør-Trøndelag 0,273954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Troms 0,273325 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Hordaland 0,273122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Nord-Trøndelag 0,269770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Sør-Trøndelag 0,264934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Rogaland 0,261422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Møre og Romsdal 0,259228 Mandat tildelt
69 R Vestfold 0,258708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Buskerud 0,258531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vestfold 0,254637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Finnmark 0,252520 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Nordland 0,250857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Hordaland 0,244504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Sogn og Fjordane 0,244016 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Telemark 0,241461 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Troms 0,239492 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Telemark 0,235837 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Buskerud 0,235486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Troms 0,234009 Mandat tildelt
81 Sp Sør-Trøndelag 0,233508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Nordland 0,232440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Akershus 0,229986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Vest-Agder 0,229629 Mandat tildelt
85 R Hordaland 0,227088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Møre og Romsdal 0,226636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Telemark 0,226447 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Nordland 0,225070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Vest-Agder 0,224541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Oppland 0,223067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Telemark 0,216765 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Møre og Romsdal 0,216731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Troms 0,212329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Finnmark 0,210280 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Sogn og Fjordane 0,209143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Troms 0,207475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Nord-Trøndelag 0,198072 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Vest-Agder 0,196818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Hedmark 0,196732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Vest-Agder 0,196437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Finnmark 0,195778 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Hedmark 0,195638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Aust-Agder 0,195534 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Oppland 0,192308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Rogaland 0,191969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Østfold 0,190872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 H Aust-Agder 0,186694 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Troms 0,185525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Telemark 0,175008 Mandat tildelt
110 R Oppland 0,174436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Hedmark 0,173385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Møre og Romsdal 0,172944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 Sp Vestfold 0,170214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Troms 0,156078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 R Vest-Agder 0,155400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 MDG Hedmark 0,154311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 R Nord-Trøndelag 0,154274 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 V Oppland 0,151276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 Frp Finnmark 0,147928 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 MDG Oppland 0,144181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 V Telemark 0,143122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 Frp Aust-Agder 0,135885 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 V Sogn og Fjordane 0,129941 Mandat tildelt
124 H Sogn og Fjordane 0,126913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 V Aust-Agder 0,122579 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 R Sogn og Fjordane 0,117135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 MDG Finnmark 0,113793 Mandat tildelt
128 MDG Aust-Agder 0,111916 Mandat tildelt
129 R Aust-Agder 0,109000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 V Nord-Trøndelag 0,102345 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 MDG Sogn og Fjordane 0,092636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 MDG Nord-Trøndelag 0,092376 Mandat tildelt