Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,6 27,4 -2,8 45 49 -4 44 45
Høyre 20,7 25,0 -4,4 38 45 -7 37 35
Frp 13,3 15,2 -1,9 24 27 -3 24 26
SV 6,8 6,0 0,7 12 11 1 12 11
Sp 15,3 10,3 5,0 28 19 9 30 30
KrF 3,4 4,2 -0,8 3 8 -5 3 3
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6 2 2
MDG 5,7 3,2 2,4 10 1 9 10 10
Rødt 4,1 2,4 1,7 7 1 6 7 7
Andre 1,5 1,8 -0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 3 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 5 5 2 2 0+1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 3 0 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 4 4 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 1+1 2 2 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Sør-Trøndelag 0,612736 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,595722 Mandat tildelt
3 R Akershus 0,593096 Mandat tildelt
4 MDG Rogaland 0,583040 Mandat tildelt
5 SV Rogaland 0,574291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 R Hordaland 0,545903 Mandat tildelt
7 Frp Oppland 0,533917 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Nord-Trøndelag 0,487337 Mandat tildelt
9 Sp Vest-Agder 0,479471 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Finnmark 0,475468 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Sogn og Fjordane 0,461453 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Sør-Trøndelag 0,449069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Møre og Romsdal 0,447113 Mandat tildelt
14 Sp Nordland 0,441437 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Oslo 0,439900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Akershus 0,418826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,418250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 R Oslo 0,405588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Nord-Trøndelag 0,400979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Finnmark 0,396104 Mandat tildelt
21 MDG Oslo 0,395340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Oslo 0,395174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hordaland 0,394816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Hedmark 0,393755 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Hordaland 0,393440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Buskerud 0,393000 Mandat tildelt
27 SV Østfold 0,392389 Mandat tildelt
28 R Nordland 0,392243 Mandat tildelt
29 MDG Akershus 0,387635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Akershus 0,386776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Hedmark 0,384940 Mandat tildelt
32 Ap Hedmark 0,383226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nordland 0,382716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Sør-Trøndelag 0,378665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Oslo 0,377256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Rogaland 0,374264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Nordland 0,374136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Troms 0,369404 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Aust-Agder 0,369072 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Østfold 0,364432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Troms 0,359705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Akershus 0,356445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Buskerud 0,355530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Buskerud 0,352310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Rogaland 0,342997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Østfold 0,342130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Hordaland 0,341893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Akershus 0,337623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Hordaland 0,335921 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Vestfold 0,333000 Mandat tildelt
51 MDG Buskerud 0,329648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Østfold 0,329014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Akershus 0,319594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Rogaland 0,318951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Telemark 0,317170 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Oslo 0,316297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Oppland 0,315041 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Vest-Agder 0,314926 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Østfold 0,314399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Oppland 0,313558 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Buskerud 0,310739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Sør-Trøndelag 0,308433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Vestfold 0,307787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Møre og Romsdal 0,306792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Hordaland 0,306584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Sør-Trøndelag 0,305782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Nordland 0,303191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Vestfold 0,301321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Vestfold 0,298731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Vestfold 0,294523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Finnmark 0,293608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Østfold 0,290063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Rogaland 0,289542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Nord-Trøndelag 0,289179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Telemark 0,286806 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Sør-Trøndelag 0,284382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Troms 0,282768 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Telemark 0,277752 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Telemark 0,276307 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Møre og Romsdal 0,273059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Møre og Romsdal 0,272078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Møre og Romsdal 0,268496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Nordland 0,266564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Troms 0,264998 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Møre og Romsdal 0,263638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Sogn og Fjordane 0,263603 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Oppland 0,259770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Sør-Trøndelag 0,259148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Sogn og Fjordane 0,259094 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Rogaland 0,254400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Hedmark 0,252717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Vest-Agder 0,251944 Mandat tildelt
93 Frp Vest-Agder 0,248840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Troms 0,248325 Mandat tildelt
95 Ap Nord-Trøndelag 0,245780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Østfold 0,244517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Vest-Agder 0,240602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Telemark 0,240278 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Oppland 0,230415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Vest-Agder 0,230251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Ap Finnmark 0,229746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Ap Aust-Agder 0,228526 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Nord-Trøndelag 0,225918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Buskerud 0,223285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Ap Sogn og Fjordane 0,220579 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Telemark 0,215760 Mandat tildelt
107 H Aust-Agder 0,211822 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Nordland 0,209326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Frp Finnmark 0,209000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Oppland 0,205392 Mandat tildelt
111 Frp Hedmark 0,204506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Hedmark 0,203594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Troms 0,193917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Vestfold 0,189397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 SV Troms 0,189030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 Sp Vestfold 0,185638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 R Telemark 0,178853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 R Buskerud 0,175971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 Frp Aust-Agder 0,150719 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 SV Sogn og Fjordane 0,150550 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 MDG Finnmark 0,150197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 R Møre og Romsdal 0,146275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 R Oppland 0,142581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 MDG Aust-Agder 0,135652 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 SV Aust-Agder 0,133012 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 R Hedmark 0,128804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 MDG Nord-Trøndelag 0,123543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 MDG Sogn og Fjordane 0,118973 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 R Vest-Agder 0,115695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 R Nord-Trøndelag 0,110995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 R Finnmark 0,105066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 R Sogn og Fjordane 0,064749 Mandat tildelt
133 R Aust-Agder 0,063449 Mandat tildelt