Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,6 27,4 -2,8 44 49 -5 46 45
Høyre 20,2 25,0 -4,8 36 45 -9 37 36
Frp 11,9 15,2 -3,3 21 27 -6 21 22
SV 8,8 6,0 2,8 15 11 4 14 14
Sp 12,6 10,3 2,3 21 19 2 22 23
KrF 4,1 4,2 -0,1 7 8 -1 6 6
Venstre 4,8 4,4 0,4 8 8 0 7 7
MDG 5,1 3,2 1,8 9 1 8 8 8
Rødt 4,8 2,4 2,4 8 1 7 8 8
Andre 3,2 1,8 1,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 5 5 2 2 1 0 1+1 1 1 0
Oslo 5 4 1 3 0 0 2 2 2+1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 2 2 1 1 1 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,639340 Mandat tildelt
2 R Sør-Trøndelag 0,525952 Mandat tildelt
3 MDG Rogaland 0,521226 Mandat tildelt
4 SV Finnmark 0,516384 Mandat tildelt
5 SV Hedmark 0,501806 Mandat tildelt
6 V Rogaland 0,499068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Oslo 0,491173 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 R Oslo 0,475004 Mandat tildelt
9 Sp Hordaland 0,461609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 R Nordland 0,459342 Mandat tildelt
11 Sp Akershus 0,439174 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Vestfold 0,434109 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Akershus 0,423739 Mandat tildelt
14 KrF Møre og Romsdal 0,422773 Mandat tildelt
15 KrF Akershus 0,412150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Møre og Romsdal 0,399958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Oslo 0,399563 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Sør-Trøndelag 0,398227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Rogaland 0,397874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Vest-Agder 0,395325 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Sør-Trøndelag 0,390784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Møre og Romsdal 0,368950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Oslo 0,367991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Nordland 0,363959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Telemark 0,362146 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Rogaland 0,358304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Oslo 0,353427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Oslo 0,348759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Akershus 0,346547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 R Østfold 0,339709 Mandat tildelt
31 SV Oppland 0,338664 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Sør-Trøndelag 0,337862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Østfold 0,333541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Østfold 0,325830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Hedmark 0,324656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Vest-Agder 0,313655 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Hordaland 0,307759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Buskerud 0,306834 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Troms 0,304564 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Aust-Agder 0,304279 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Rogaland 0,297940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Buskerud 0,294738 Mandat tildelt
43 SV Nord-Trøndelag 0,294575 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Aust-Agder 0,289598 Mandat tildelt
45 Sp Østfold 0,282088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Buskerud 0,280013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Akershus 0,278811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Vestfold 0,275156 Mandat tildelt
49 MDG Hordaland 0,274082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Nordland 0,272915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Hordaland 0,272190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Nordland 0,271061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Møre og Romsdal 0,263971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Telemark 0,261510 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Oppland 0,258525 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Vestfold 0,250929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Rogaland 0,249569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Troms 0,246440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Telemark 0,245182 Mandat tildelt
60 KrF Sør-Trøndelag 0,242382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Finnmark 0,242069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Nord-Trøndelag 0,238425 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Hordaland 0,237594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Møre og Romsdal 0,235678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Akershus 0,231524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Troms 0,227133 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Nordland 0,226210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Vest-Agder 0,225249 Mandat tildelt
69 MDG Troms 0,222027 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Vestfold 0,221814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Vestfold 0,217741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Sogn og Fjordane 0,217337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Østfold 0,210123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Telemark 0,209411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Vest-Agder 0,207155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Buskerud 0,206110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Vest-Agder 0,197118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Sogn og Fjordane 0,196276 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Telemark 0,192893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Nordland 0,191299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Finnmark 0,184122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Oppland 0,183594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Sør-Trøndelag 0,182595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Hedmark 0,182030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Buskerud 0,180421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Aust-Agder 0,173444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Møre og Romsdal 0,171281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Buskerud 0,170788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Østfold 0,170526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Oppland 0,167005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Troms 0,159877 Mandat tildelt
92 Sp Vestfold 0,153064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Hedmark 0,152314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Hedmark 0,150894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Telemark 0,145664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Oppland 0,139355 Mandat tildelt
97 R Vest-Agder 0,135456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Finnmark 0,134262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Sogn og Fjordane 0,133168 Mandat tildelt
100 KrF Troms 0,130120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Nord-Trøndelag 0,130021 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Sogn og Fjordane 0,127519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Finnmark 0,123056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 MDG Aust-Agder 0,121295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Nord-Trøndelag 0,110485 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Aust-Agder 0,106984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Sogn og Fjordane 0,106370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Nord-Trøndelag 0,106200 Mandat tildelt