Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,5 26,3 -1,8 45 48 -3 46 45
Høyre 26,7 20,4 6,3 49 36 13 47 48
Frp 12,0 11,6 0,4 22 21 1 21 22
SV 6,5 7,6 -1,1 12 13 -1 12 12
Sp 14,0 13,5 0,5 25 28 -3 29 26
KrF 3,7 3,8 -0,1 3 3 0 2 3
Venstre 3,3 4,6 -1,3 3 8 -5 2 3
MDG 4,9 3,9 1,0 9 3 6 9 9
Rødt 3,2 4,7 -1,5 1 8 -7 1 1
Andre 1,4 3,6 -2,2 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 7+1 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 5 6+1 1 2 0 0 2 2 1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 5 2 0+1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5+1 2 1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,620360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
2 SV Rogaland 0,566416 Mandat tildelt
3 H Nord-Trøndelag 0,556033 Mandat tildelt
4 MDG Sør-Trøndelag 0,536497 Mandat tildelt
5 Sp Vest-Agder 0,535388 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Nordland 0,487648 Mandat tildelt
7 Ap Akershus 0,481932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Troms 0,460037 Mandat tildelt
9 Ap Hordaland 0,454349 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Oslo 0,451340 Mandat tildelt
11 Frp Rogaland 0,450341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Oppland 0,443083 Mandat tildelt
13 H Hordaland 0,437909 Mandat tildelt
14 H Akershus 0,431276 Mandat tildelt
15 SV Oslo 0,429001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Møre og Romsdal 0,422802 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Østfold 0,413549 Mandat tildelt
18 Frp Aust-Agder 0,411073 Mandat tildelt
19 MDG Oslo 0,400649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Vestfold 0,394401 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Oslo 0,392933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Hordaland 0,391855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Østfold 0,390209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Buskerud 0,390063 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Akershus 0,389651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Sør-Trøndelag 0,389078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Rogaland 0,388126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Rogaland 0,383972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Hordaland 0,376971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Møre og Romsdal 0,374739 Mandat tildelt
31 H Rogaland 0,371303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Hedmark 0,370972 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Buskerud 0,370554 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Oslo 0,370165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Finnmark 0,358618 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Sør-Trøndelag 0,357809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Nordland 0,351784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Akershus 0,351654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Hedmark 0,350262 Mandat tildelt
40 Frp Østfold 0,349459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Hedmark 0,348896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Akershus 0,347831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Telemark 0,342913 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Buskerud 0,335493 Mandat tildelt
45 Frp Nordland 0,335469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Nord-Trøndelag 0,331511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Troms 0,329864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Akershus 0,328432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Oppland 0,326846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Østfold 0,325098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Vest-Agder 0,323164 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Nordland 0,321089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Møre og Romsdal 0,319271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Vestfold 0,318217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Hordaland 0,307284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Nordland 0,306813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Vestfold 0,302207 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Møre og Romsdal 0,298555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Buskerud 0,295145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Troms 0,294646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Sogn og Fjordane 0,294498 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Østfold 0,293719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Vestfold 0,291160 Mandat tildelt
64 H Buskerud 0,289264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Sogn og Fjordane 0,288248 Mandat tildelt
66 Ap Telemark 0,287782 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Telemark 0,284628 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Sør-Trøndelag 0,281825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Rogaland 0,280692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Østfold 0,279799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Vest-Agder 0,278978 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Hedmark 0,277840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Oppland 0,273107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Oppland 0,269225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Sør-Trøndelag 0,267169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Aust-Agder 0,265148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Møre og Romsdal 0,263482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Telemark 0,260396 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Buskerud 0,258531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Vestfold 0,256781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Finnmark 0,253786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Troms 0,253360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Nord-Trøndelag 0,250648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Ap Sogn og Fjordane 0,246931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Hordaland 0,244504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Troms 0,241506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Nord-Trøndelag 0,239051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Oppland 0,237429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Ap Finnmark 0,234194 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Sør-Trøndelag 0,232859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Nordland 0,232440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Aust-Agder 0,228906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Vest-Agder 0,227108 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Vest-Agder 0,226427 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Telemark 0,218588 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Møre og Romsdal 0,216731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Finnmark 0,210759 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Vestfold 0,205442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Vest-Agder 0,196818 Mandat tildelt
100 SV Nord-Trøndelag 0,194825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Troms 0,185525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Sogn og Fjordane 0,180245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Telemark 0,175008 Mandat tildelt
104 Frp Hedmark 0,174080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Hedmark 0,154311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Sogn og Fjordane 0,151058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Finnmark 0,149193 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Oppland 0,144181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Aust-Agder 0,141217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Sp Aust-Agder 0,140275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Finnmark 0,113793 Mandat tildelt