Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,5 27,4 -2,9 45 49 -4 45 44
Høyre 19,4 25,0 -5,6 36 45 -9 34 34
Frp 11,3 15,2 -3,9 18 27 -9 21 21
SV 9,1 6,0 3,1 15 11 4 15 15
Sp 13,2 10,3 2,9 23 19 4 23 23
KrF 4,2 4,2 0,0 7 8 -1 7 7
Venstre 4,4 4,4 0,0 7 8 -1 7 7
MDG 4,9 3,2 1,7 8 1 7 8 8
Rødt 5,9 2,4 3,5 10 1 9 9 10
Andre 3,3 1,8 1,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 5 5 2 2 1 0+1 1 1 1 0
Oslo 5 4 1 2+1 0 0 2 2 3 0
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 2 2 1 1 0+1 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0 0+1 1 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,658881 Mandat tildelt
2 R Nordland 0,565790 Mandat tildelt
3 SV Finnmark 0,534067 Mandat tildelt
4 SV Oslo 0,532744 Mandat tildelt
5 MDG Sør-Trøndelag 0,530457 Mandat tildelt
6 Frp Hedmark 0,523212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Hedmark 0,518899 Mandat tildelt
8 MDG Rogaland 0,504763 Mandat tildelt
9 V Rogaland 0,461327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Oppland 0,455346 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Oslo 0,449577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Vestfold 0,448945 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Møre og Romsdal 0,429965 Mandat tildelt
14 KrF Akershus 0,419093 Mandat tildelt
15 R Østfold 0,418406 Mandat tildelt
16 R Oslo 0,417915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Møre og Romsdal 0,413580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Oslo 0,406343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Akershus 0,403113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Akershus 0,391694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Møre og Romsdal 0,386732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Rogaland 0,380814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Telemark 0,374483 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Sør-Trøndelag 0,368077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 R Rogaland 0,367001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Rogaland 0,364361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Oppland 0,350184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Sør-Trøndelag 0,349381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Østfold 0,347552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Oslo 0,342258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nord-Trøndelag 0,341962 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Østfold 0,339162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Hordaland 0,336705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Akershus 0,335598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nordland 0,326386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Vest-Agder 0,324352 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Oslo 0,322373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Hordaland 0,318248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Østfold 0,315533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Nord-Trøndelag 0,304624 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Buskerud 0,300457 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Aust-Agder 0,294507 Mandat tildelt
43 SV Akershus 0,288318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Buskerud 0,285380 Mandat tildelt
45 R Akershus 0,285181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Nordland 0,282205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Troms 0,279785 Mandat tildelt
48 KrF Hordaland 0,276794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Vestfold 0,273183 Mandat tildelt
50 MDG Vestfold 0,266451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Hordaland 0,265408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Hordaland 0,262494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Nordland 0,262481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sør-Trøndelag 0,260781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Buskerud 0,258819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Rogaland 0,258076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Telemark 0,257983 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Troms 0,254841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Buskerud 0,253865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Vestfold 0,251172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Telemark 0,249311 Mandat tildelt
62 KrF Sør-Trøndelag 0,246491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Møre og Romsdal 0,244014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Vestfold 0,231976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Møre og Romsdal 0,228248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Troms 0,225998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Vestfold 0,221428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Sogn og Fjordane 0,220949 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Vest-Agder 0,218117 Mandat tildelt
70 R Sør-Trøndelag 0,215945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Troms 0,214999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vest-Agder 0,212223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Møre og Romsdal 0,211005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Vest-Agder 0,210655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Nordland 0,209109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Oppland 0,205714 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Telemark 0,204920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Sogn og Fjordane 0,202939 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Nordland 0,194494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Østfold 0,194205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Telemark 0,186803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Hedmark 0,185817 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Buskerud 0,183449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Vest-Agder 0,182210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Aust-Agder 0,179326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Finnmark 0,178262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Oppland 0,177788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Buskerud 0,176614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Østfold 0,176330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Hedmark 0,176245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Finnmark 0,170141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Vest-Agder 0,166857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Nord-Trøndelag 0,160116 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Finnmark 0,151533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Troms 0,147798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Hedmark 0,140796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Telemark 0,134669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Troms 0,132371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Finnmark 0,130047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Sogn og Fjordane 0,129692 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Oppland 0,128802 Mandat tildelt
102 Frp Aust-Agder 0,128535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Sogn og Fjordane 0,123077 Mandat tildelt
104 MDG Aust-Agder 0,117451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Nord-Trøndelag 0,107985 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Hedmark 0,107977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Nord-Trøndelag 0,106965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Oppland 0,105207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Sogn og Fjordane 0,102990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Aust-Agder 0,098879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Sogn og Fjordane 0,093382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Aust-Agder 0,091515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,090285 Mandat tildelt