Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,4 26,3 -1,9 45 48 -3 46 46
Høyre 27,4 20,4 7,0 50 36 14 50 49
Frp 12,9 11,6 1,3 23 21 2 23 23
SV 6,9 7,6 -0,7 12 13 -1 13 12
Sp 12,5 13,5 -1,0 23 28 -5 23 23
KrF 3,6 3,8 -0,2 3 3 0 3 3
Venstre 3,0 4,6 -1,6 2 8 -6 2 2
MDG 3,6 3,9 -0,3 3 3 0 1 3
Rødt 4,2 4,7 -0,5 8 8 0 8 8
Andre 1,4 3,6 -2,2 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 7 2 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 4 7 1 2 0+1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,629974 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,622001 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,601268 Mandat tildelt
4 Sp Oslo 0,553884 Mandat tildelt
5 Sp Vestfold 0,550300 Mandat tildelt
6 SV Nordland 0,517686 Mandat tildelt
7 SV Troms 0,488351 Mandat tildelt
8 Sp Vest-Agder 0,477993 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Oppland 0,476328 Mandat tildelt
10 SV Oslo 0,455401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 R Sør-Trøndelag 0,449495 Mandat tildelt
12 H Hordaland 0,449390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,442583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Østfold 0,438998 Mandat tildelt
15 R Rogaland 0,429621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oslo 0,422400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Hordaland 0,421245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Akershus 0,418884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Rogaland 0,417685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Oslo 0,401416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Hordaland 0,400169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Sør-Trøndelag 0,399278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Møre og Romsdal 0,397803 Mandat tildelt
24 R Nordland 0,385493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Rogaland 0,381041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Møre og Romsdal 0,377506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Aust-Agder 0,375712 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Østfold 0,375665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Hedmark 0,371785 Mandat tildelt
30 SV Akershus 0,369235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Finnmark 0,368058 Mandat tildelt
32 Frp Nordland 0,360640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nord-Trøndelag 0,356406 Mandat tildelt
34 SV Buskerud 0,356140 Mandat tildelt
35 Sp Nord-Trøndelag 0,355727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Telemark 0,351907 Mandat tildelt
37 Sp Østfold 0,348388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Buskerud 0,348263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Rogaland 0,345798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Møre og Romsdal 0,343213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Vestfold 0,337809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Nordland 0,329505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 R Østfold 0,325987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Buskerud 0,317276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Nordland 0,314092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Hedmark 0,311509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Sogn og Fjordane 0,309848 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Møre og Romsdal 0,306376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Troms 0,302377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Buskerud 0,296848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Troms 0,294521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Akershus 0,293239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Vestfold 0,289101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sør-Trøndelag 0,287197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Østfold 0,287133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Vest-Agder 0,286292 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Hedmark 0,285119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Oppland 0,280269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Oslo 0,279150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Telemark 0,276442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vestfold 0,276027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Hordaland 0,274365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Aust-Agder 0,272089 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Sogn og Fjordane 0,262943 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Troms 0,259627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Telemark 0,254136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oppland 0,252025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Sør-Trøndelag 0,251626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Sør-Trøndelag 0,247189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Vest-Agder 0,243403 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vest-Agder 0,241089 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Oppland 0,240379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Vestfold 0,236225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Telemark 0,234977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Finnmark 0,226594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Finnmark 0,223687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Buskerud 0,214986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Troms 0,213677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Møre og Romsdal 0,206920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Nord-Trøndelag 0,206829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Telemark 0,206738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Nord-Trøndelag 0,190215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Hedmark 0,187143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Sogn og Fjordane 0,184965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Hedmark 0,179639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Finnmark 0,178745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Finnmark 0,160378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Sogn og Fjordane 0,160336 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Oppland 0,159283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Aust-Agder 0,149920 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Aust-Agder 0,147292 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Vest-Agder 0,141895 Mandat tildelt
93 R Nord-Trøndelag 0,140861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,106988 Mandat tildelt
95 R Aust-Agder 0,099522 Mandat tildelt