Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,4 27,4 -3,0 44 49 -5 44 44
Høyre 25,7 25,0 0,7 46 45 1 46 46
Frp 15,0 15,2 -0,2 28 27 1 27 27
SV 6,1 6,0 0,1 11 11 0 11 11
Sp 10,6 10,3 0,3 19 19 0 20 19
KrF 6,0 4,2 1,8 11 8 3 11 11
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6 2 2
MDG 4,2 3,2 1,0 7 1 6 7 8
Rødt 2,7 2,4 0,3 1 1 0 1 1
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 6 3 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 5 6 2 2 0 0+1 1 2 1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 3 0+1 1 2 0 0 0 0
Hordaland 3+1 5 3 1 1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,614202 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,598704 Mandat tildelt
3 KrF Oslo 0,580505 Mandat tildelt
4 SV Nordland 0,567506 Mandat tildelt
5 SV Rogaland 0,519000 Mandat tildelt
6 KrF Østfold 0,484517 Mandat tildelt
7 MDG Sør-Trøndelag 0,454663 Mandat tildelt
8 H Akershus 0,440419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Ap Oslo 0,436682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Ap Hordaland 0,436362 Mandat tildelt
11 MDG Rogaland 0,432647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Rogaland 0,426261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Hordaland 0,425275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Aust-Agder 0,420711 Mandat tildelt
15 Sp Oslo 0,413537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Oslo 0,396704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Hordaland 0,395433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Østfold 0,390718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Hordaland 0,388651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Vestfold 0,386599 Mandat tildelt
21 H Buskerud 0,386174 Mandat tildelt
22 Ap Akershus 0,383945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Hedmark 0,380417 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Finnmark 0,380101 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Sør-Trøndelag 0,375892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Rogaland 0,371520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Nordland 0,371403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Akershus 0,369762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Oppland 0,362765 Mandat tildelt
30 SV Finnmark 0,357963 Mandat tildelt
31 SV Oslo 0,357112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Troms 0,357070 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Telemark 0,356158 Mandat tildelt
34 SV Hordaland 0,355546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Buskerud 0,355154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Østfold 0,354583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Buskerud 0,352934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Sør-Trøndelag 0,352136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Troms 0,351415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hedmark 0,347861 Mandat tildelt
41 H Telemark 0,343375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Møre og Romsdal 0,339343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Rogaland 0,334990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Nord-Trøndelag 0,334566 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Vest-Agder 0,332822 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Nordland 0,331273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Sør-Trøndelag 0,329017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Østfold 0,326605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Akershus 0,322122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Vestfold 0,316363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,314060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Oppland 0,312737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Vest-Agder 0,312615 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Rogaland 0,312311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Møre og Romsdal 0,310634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Nordland 0,306433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Sogn og Fjordane 0,304980 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Vest-Agder 0,300943 Mandat tildelt
59 SV Vestfold 0,300926 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Vestfold 0,299117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Oslo 0,293358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Akershus 0,287656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Oppland 0,286344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Vest-Agder 0,286137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Telemark 0,284710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Nordland 0,277866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Møre og Romsdal 0,277213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Sør-Trøndelag 0,273783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Hedmark 0,273335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Østfold 0,270414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Møre og Romsdal 0,266305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Vestfold 0,265177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Aust-Agder 0,263246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Buskerud 0,262076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Buskerud 0,258330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Troms 0,256433 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Aust-Agder 0,256206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Telemark 0,251014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Buskerud 0,244644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Nord-Trøndelag 0,243975 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Østfold 0,237499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Oppland 0,234747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Sør-Trøndelag 0,234197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Vestfold 0,228375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Hordaland 0,227497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Aust-Agder 0,226859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Nordland 0,224967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Telemark 0,220164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Ap Sogn og Fjordane 0,218953 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Vest-Agder 0,217424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Nord-Trøndelag 0,204188 Mandat tildelt
92 Sp Finnmark 0,203826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Nord-Trøndelag 0,201875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Finnmark 0,196938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Møre og Romsdal 0,195621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Sogn og Fjordane 0,191158 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Troms 0,189085 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Vest-Agder 0,186964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Sogn og Fjordane 0,185267 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Troms 0,184254 Mandat tildelt
101 SV Troms 0,170821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Telemark 0,160116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Nord-Trøndelag 0,154301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Hedmark 0,154260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Oppland 0,152396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Hedmark 0,151104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Oppland 0,150323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Sogn og Fjordane 0,136065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Aust-Agder 0,120230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Finnmark 0,118841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Finnmark 0,111440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Aust-Agder 0,100685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Nord-Trøndelag 0,091663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 MDG Sogn og Fjordane 0,088312 Mandat tildelt