Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,4 27,4 -3,0 45 49 -4 45 46
Høyre 21,2 25,0 -3,8 38 45 -7 38 37
Frp 8,8 15,2 -6,4 16 27 -11 14 14
SV 7,6 6,0 1,6 10 11 -1 10 12
Sp 15,1 10,3 4,8 30 19 11 32 29
KrF 4,3 4,2 0,1 6 8 -2 6 7
Venstre 2,9 4,4 -1,5 2 8 -6 2 1
MDG 5,5 3,2 2,3 8 1 7 8 8
Rødt 4,2 2,4 1,8 6 1 5 6 6
Andre 6,0 1,8 4,2 8 0 8 8 9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0+1
Akershus 4 5 2 1 2 0 1 1 0 0+1
Oslo 5 5 1 2 0 0 1 2 2 0+1
Hedmark 2 1 0 0 3 0 0 0+1 0 0
Oppland 3 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0+1
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0 0+1
Hordaland 3 4 2 2 2 1 0 1 0 0+1
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 1 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0+1
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 0,983325 Mandat tildelt
2 A Oslo 0,851896 Mandat tildelt
3 A Rogaland 0,848002 Mandat tildelt
4 A Sør-Trøndelag 0,806849 Mandat tildelt
5 A Hordaland 0,757040 Mandat tildelt
6 A Møre og Romsdal 0,756871 Mandat tildelt
7 MDG Sør-Trøndelag 0,595409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 A Østfold 0,571272 Mandat tildelt
9 MDG Rogaland 0,566577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 R Hordaland 0,560572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 R Akershus 0,541344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Buskerud 0,505711 Mandat tildelt
13 R Sør-Trøndelag 0,461149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Finnmark 0,445964 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Østfold 0,441786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 A Vest-Agder 0,438265 Mandat tildelt
17 SV Hedmark 0,433380 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 A Hedmark 0,426648 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Oslo 0,421516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 A Nordland 0,417923 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 R Nordland 0,402775 Mandat tildelt
22 SV Møre og Romsdal 0,394766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 R Oslo 0,394577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Oslo 0,394126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Akershus 0,381405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Vestfold 0,374936 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Rogaland 0,373041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Buskerud 0,366098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Oslo 0,363941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Akershus 0,356734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Østfold 0,354135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Oppland 0,350986 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Østfold 0,347270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Akershus 0,334833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 A Buskerud 0,334013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Telemark 0,312748 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Aust-Agder 0,301501 Mandat tildelt
38 MDG Vestfold 0,299082 Mandat tildelt
39 MDG Hordaland 0,297910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Østfold 0,297873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Nordland 0,294611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Møre og Romsdal 0,292754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Sør-Trøndelag 0,291789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 A Vestfold 0,286690 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Hordaland 0,283392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 A Oppland 0,278101 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Vest-Agder 0,270863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Hordaland 0,265793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Rogaland 0,261234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Telemark 0,255247 Mandat tildelt
51 SV Nord-Trøndelag 0,254380 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 A Finnmark 0,253103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Sør-Trøndelag 0,252382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Vest-Agder 0,244862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Troms 0,241298 Mandat tildelt
56 MDG Oppland 0,239502 Mandat tildelt
57 A Aust-Agder 0,238190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Nordland 0,235697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 A Telemark 0,230058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vestfold 0,226702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 A Troms 0,226694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 A Nord-Trøndelag 0,226530 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Vest-Agder 0,215674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Rogaland 0,215538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Buskerud 0,214636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Troms 0,212822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Telemark 0,209669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Buskerud 0,206510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Nordland 0,199169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Troms 0,199133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Hedmark 0,197861 Mandat tildelt
72 R Vestfold 0,194500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Telemark 0,183654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Oppland 0,175742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Møre og Romsdal 0,171635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Sogn og Fjordane 0,169478 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Møre og Romsdal 0,167679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Aust-Agder 0,149778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Finnmark 0,145982 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Troms 0,135500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Sogn og Fjordane 0,132782 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Hedmark 0,132276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Aust-Agder 0,131808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Oppland 0,129290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Nord-Trøndelag 0,120074 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Vest-Agder 0,118815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Sogn og Fjordane 0,115641 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Nord-Trøndelag 0,114004 Mandat tildelt
89 KrF Nord-Trøndelag 0,110587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Hedmark 0,110554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Finnmark 0,107841 Mandat tildelt
92 KrF Finnmark 0,085122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 A Sogn og Fjordane 0,079524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,066487 Mandat tildelt