Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,3 27,4 -3,1 45 49 -4 45 45
Høyre 24,3 25,0 -0,7 44 45 -1 45 45
Frp 12,6 15,2 -2,6 23 27 -4 23 23
SV 7,6 6,0 1,6 14 11 3 14 14
Sp 14,6 10,3 4,3 27 19 8 27 27
KrF 3,8 4,2 -0,4 3 8 -5 3 3
Venstre 2,8 4,4 -1,6 2 8 -6 2 2
MDG 3,3 3,2 0,1 2 1 1 1 1
Rødt 5,0 2,4 2,6 9 1 8 9 9
Andre 1,7 1,8 -0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4+1 6 2 1 2 0 1 1 1 0
Oslo 5 5 2 2 0+1 0 1 1 3 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 2 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 2 1+1 2 1 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0 0 0 0+1 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 1+1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1+1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,569584 Mandat tildelt
2 R Sør-Trøndelag 0,548972 Mandat tildelt
3 H Sogn og Fjordane 0,542233 Mandat tildelt
4 Frp Oppland 0,507696 Mandat tildelt
5 R Nordland 0,479460 Mandat tildelt
6 Ap Akershus 0,467344 Mandat tildelt
7 Sp Vest-Agder 0,458422 Mandat tildelt
8 Frp Akershus 0,449482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Finnmark 0,445964 Mandat tildelt
10 SV Oslo 0,444933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Oslo 0,443293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Hordaland 0,442988 Mandat tildelt
13 SV Buskerud 0,442497 Mandat tildelt
14 SV Østfold 0,441786 Mandat tildelt
15 Ap Oslo 0,434889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Hordaland 0,434568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Hedmark 0,433380 Mandat tildelt
18 Sp Møre og Romsdal 0,427854 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Rogaland 0,424622 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Nordland 0,422065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Akershus 0,416426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Nord-Trøndelag 0,404958 Mandat tildelt
23 H Rogaland 0,403040 Mandat tildelt
24 H Hordaland 0,402108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Akershus 0,401326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Nord-Trøndelag 0,381290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Hedmark 0,378860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Finnmark 0,378524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Hedmark 0,376483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Hordaland 0,375446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Vestfold 0,374936 Mandat tildelt
32 Ap Sør-Trøndelag 0,374351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Rogaland 0,370004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Nordland 0,369876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Østfold 0,369427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Nordland 0,363939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Sør-Trøndelag 0,362424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Buskerud 0,355811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Troms 0,355606 Mandat tildelt
40 R Østfold 0,354583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Oslo 0,354165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Troms 0,353190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Aust-Agder 0,352862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Buskerud 0,351484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Vestfold 0,351026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Møre og Romsdal 0,345420 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Buskerud 0,335031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Troms 0,332272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Østfold 0,327123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Østfold 0,325269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Telemark 0,324672 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Hordaland 0,321182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Møre og Romsdal 0,320862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Nordland 0,313226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Telemark 0,312748 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Oppland 0,311456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Vest-Agder 0,311343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Rogaland 0,310986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Akershus 0,305579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Telemark 0,303251 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Oslo 0,300780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Oppland 0,299797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Vestfold 0,297890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Hedmark 0,296950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Oppland 0,292488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Sør-Trøndelag 0,291789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sør-Trøndelag 0,290782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Telemark 0,283543 Mandat tildelt
69 Sp Finnmark 0,280723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Vestfold 0,280073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Rogaland 0,276838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Nord-Trøndelag 0,276488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Sør-Trøndelag 0,271897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Vest-Agder 0,270863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Oppland 0,270753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Vest-Agder 0,270556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Møre og Romsdal 0,265219 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Buskerud 0,260811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Møre og Romsdal 0,258732 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Nord-Trøndelag 0,254380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Sogn og Fjordane 0,252034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Troms 0,252004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Aust-Agder 0,248904 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Sogn og Fjordane 0,246395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Akershus 0,241671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Troms 0,237070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Vest-Agder 0,236640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Nordland 0,235697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Østfold 0,232518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Vestfold 0,231505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Telemark 0,228492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Aust-Agder 0,225932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Hordaland 0,222457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Telemark 0,218599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Ap Sogn og Fjordane 0,218068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Rogaland 0,215538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Buskerud 0,215147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Troms 0,212822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Finnmark 0,198754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Hedmark 0,194478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Nord-Trøndelag 0,190875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Finnmark 0,186212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Møre og Romsdal 0,178807 Mandat tildelt
104 Sp Vestfold 0,177491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Oppland 0,174332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Sogn og Fjordane 0,169478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Hedmark 0,157468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Aust-Agder 0,149778 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Frp Aust-Agder 0,143325 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Vest-Agder 0,141400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Nord-Trøndelag 0,135683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Finnmark 0,128402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,079138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Aust-Agder 0,077575 Mandat tildelt