Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,3 27,4 -3,1 45 49 -4 45 45
Høyre 24,3 25,0 -0,7 45 45 0 45 45
Frp 12,6 15,2 -2,6 23 27 -4 23 23
SV 7,6 6,0 1,6 14 11 3 14 14
Sp 14,6 10,3 4,3 27 19 8 27 27
KrF 3,8 4,2 -0,4 3 8 -5 3 3
Venstre 2,8 4,4 -1,6 2 8 -6 2 2
MDG 3,3 3,2 0,1 1 1 0 1 1
Rødt 5,0 2,4 2,6 9 1 8 9 9
Andre 1,7 1,8 -0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 5+1 2 1 2 0 1 0 1 0
Oslo 5 5 2 2 0 0 1 1 2+1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 2 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 2 1+1 2 1 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 1+1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1+1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,548972 Mandat tildelt
2 H Sogn og Fjordane 0,542233 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,539606 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 SV Buskerud 0,505711 Mandat tildelt
5 R Nordland 0,479460 Mandat tildelt
6 R Oslo 0,469734 Mandat tildelt
7 Sp Vest-Agder 0,458422 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Finnmark 0,445964 Mandat tildelt
9 SV Hordaland 0,442988 Mandat tildelt
10 SV Østfold 0,441786 Mandat tildelt
11 H Akershus 0,437458 Mandat tildelt
12 Ap Hordaland 0,434568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Hedmark 0,433380 Mandat tildelt
14 Frp Rogaland 0,424622 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Nordland 0,422065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Oslo 0,421516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Oslo 0,419962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Akershus 0,415417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Oslo 0,412001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Nord-Trøndelag 0,404958 Mandat tildelt
21 H Rogaland 0,403040 Mandat tildelt
22 H Hordaland 0,402108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Buskerud 0,401696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,399540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Møre og Romsdal 0,394766 Mandat tildelt
26 Frp Buskerud 0,382892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Nord-Trøndelag 0,381290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Hedmark 0,378860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Finnmark 0,378524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Hedmark 0,376483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Hordaland 0,375446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Vestfold 0,374936 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Sør-Trøndelag 0,374351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Oppland 0,373747 Mandat tildelt
35 Ap Rogaland 0,370004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Nordland 0,369876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Østfold 0,369427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Møre og Romsdal 0,366699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nordland 0,363939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Sør-Trøndelag 0,362424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Oppland 0,359757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Akershus 0,356734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Troms 0,355606 Mandat tildelt
44 R Østfold 0,354583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Troms 0,353190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Aust-Agder 0,352862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Vestfold 0,351026 Mandat tildelt
48 SV Oppland 0,350986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Troms 0,332272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Østfold 0,327123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Østfold 0,325269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Oppland 0,324903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Telemark 0,324672 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Hordaland 0,321182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Nordland 0,313226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Telemark 0,312748 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Vest-Agder 0,311343 Mandat tildelt
58 R Rogaland 0,310986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Telemark 0,303251 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Møre og Romsdal 0,303108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Buskerud 0,298070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Vestfold 0,297890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Hedmark 0,296950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Møre og Romsdal 0,295693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Møre og Romsdal 0,293385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Sør-Trøndelag 0,291789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sør-Trøndelag 0,290782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Oslo 0,284949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Telemark 0,283543 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Finnmark 0,280723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vestfold 0,280073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Rogaland 0,276838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Nord-Trøndelag 0,276488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Sør-Trøndelag 0,271897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Akershus 0,271626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Vest-Agder 0,270863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Vest-Agder 0,270556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Nord-Trøndelag 0,254380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Sogn og Fjordane 0,252034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Troms 0,252004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Aust-Agder 0,248904 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Sogn og Fjordane 0,246395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Buskerud 0,245883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Buskerud 0,243985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Troms 0,237070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Vest-Agder 0,236640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Nordland 0,235697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Østfold 0,232518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Vestfold 0,231505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Telemark 0,228492 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Ap Aust-Agder 0,225932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Hordaland 0,222457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Telemark 0,218599 Mandat tildelt
94 Ap Sogn og Fjordane 0,218068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Rogaland 0,215538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Akershus 0,214819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Troms 0,212822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Oppland 0,209198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Møre og Romsdal 0,204351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Oppland 0,203078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Finnmark 0,198754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Hedmark 0,194478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 H Nord-Trøndelag 0,190875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Finnmark 0,186212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Vestfold 0,177491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Sogn og Fjordane 0,169478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Hedmark 0,157468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Aust-Agder 0,149778 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Frp Aust-Agder 0,143325 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Vest-Agder 0,141400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Nord-Trøndelag 0,135683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Finnmark 0,128402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,079138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Aust-Agder 0,077575 Mandat tildelt