Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,3 26,3 -2,0 47 48 -1 47 47
Høyre 23,9 20,4 3,5 47 36 11 47 47
Frp 10,0 11,6 -1,6 19 21 -2 19 19
SV 7,5 7,6 -0,1 15 13 2 15 15
Sp 17,7 13,5 4,2 34 28 6 36 34
KrF 2,7 3,8 -1,1 1 3 -2 1 1
Venstre 3,9 4,6 -0,7 3 8 -5 2 3
MDG 3,5 3,9 -0,4 2 3 -1 1 2
Rødt 3,8 4,7 -0,9 1 8 -7 1 1
Andre 2,9 3,6 -0,7 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 6+1 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 4+1 6 1 3 1 0 2 1 1 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 2 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 2 2 2 0 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1+1 2 2 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3+1 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0+1 0 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,562684 Mandat tildelt
2 SV Troms 0,530795 Mandat tildelt
3 H Nord-Trøndelag 0,497736 Mandat tildelt
4 H Sogn og Fjordane 0,484005 Mandat tildelt
5 SV Østfold 0,477195 Mandat tildelt
6 Ap Oslo 0,448730 Mandat tildelt
7 H Akershus 0,445439 Mandat tildelt
8 Ap Møre og Romsdal 0,435552 Mandat tildelt
9 Frp Hedmark 0,435209 Mandat tildelt
10 SV Møre og Romsdal 0,432377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Nordland 0,426033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Troms 0,417053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Akershus 0,415229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Rogaland 0,406224 Mandat tildelt
15 SV Hedmark 0,404148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Oslo 0,404009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Akershus 0,401349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,391986 Mandat tildelt
19 Ap Akershus 0,391087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Hordaland 0,388494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Buskerud 0,387111 Mandat tildelt
22 Ap Rogaland 0,384962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Rogaland 0,375284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Finnmark 0,372983 Mandat tildelt
25 Frp Oppland 0,369244 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Hedmark 0,367939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Buskerud 0,367531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Vestfold 0,367154 Mandat tildelt
29 H Buskerud 0,362501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Telemark 0,359853 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Sør-Trøndelag 0,356298 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Sør-Trøndelag 0,354881 Mandat tildelt
33 Sp Rogaland 0,354875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Oslo 0,353569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Vestfold 0,353043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Østfold 0,350635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Hordaland 0,350499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Sør-Trøndelag 0,348278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Aust-Agder 0,342538 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Oppland 0,340368 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Oslo 0,327442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Hordaland 0,326551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Akershus 0,324709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Oppland 0,324171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Østfold 0,322443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Finnmark 0,321063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Møre og Romsdal 0,320733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Vest-Agder 0,320516 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Nordland 0,317685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Hedmark 0,315070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Telemark 0,306951 Mandat tildelt
52 Sp Nord-Trøndelag 0,302222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Telemark 0,300433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Vestfold 0,299739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Østfold 0,295992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Buskerud 0,295892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Østfold 0,291216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Nordland 0,287415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Telemark 0,285440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Nordland 0,279564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Nord-Trøndelag 0,276294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Oppland 0,273918 Mandat tildelt
63 SV Sør-Trøndelag 0,268675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Møre og Romsdal 0,267246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Møre og Romsdal 0,266058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Troms 0,263762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Vest-Agder 0,262012 Mandat tildelt
68 Sp Oslo 0,261433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Hordaland 0,260980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Vestfold 0,259729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Troms 0,251289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Vest-Agder 0,249724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Hedmark 0,248708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Nord-Trøndelag 0,248602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Buskerud 0,245957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Sogn og Fjordane 0,244918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Oppland 0,244474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Finnmark 0,243183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Sogn og Fjordane 0,240215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Aust-Agder 0,237336 Mandat tildelt