Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,3 27,4 -3,1 45 49 -4 45 46
Høyre 20,9 25,0 -4,1 36 45 -9 37 34
Frp 11,5 15,2 -3,7 20 27 -7 19 23
SV 7,4 6,0 1,4 13 11 2 13 12
Sp 16,7 10,3 6,4 33 19 14 34 32
KrF 2,9 4,2 -1,3 1 8 -7 1 3
Venstre 2,9 4,4 -1,5 2 8 -6 2 2
MDG 3,4 3,2 0,2 2 1 1 1 1
Rødt 4,9 2,4 2,5 8 1 7 8 8
Andre 5,1 1,8 3,3 9 0 9 9 8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0+1
Akershus 5 5 2 1 2 0 1 1 1 0+1
Oslo 5 5 1 2 1 0 1 1 3 0+1
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0+1
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0 0+1
Hordaland 4 4 2 2 2 0 0 0 1 0+1
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0+1
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0+1
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 0,940302 Mandat tildelt
2 A Oslo 0,764346 Mandat tildelt
3 A Rogaland 0,720801 Mandat tildelt
4 A Sør-Trøndelag 0,685857 Mandat tildelt
5 A Hordaland 0,643509 Mandat tildelt
6 A Møre og Romsdal 0,562904 Mandat tildelt
7 R Sør-Trøndelag 0,538032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Hedmark 0,532468 Mandat tildelt
9 H Nord-Trøndelag 0,492489 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 A Østfold 0,485561 Mandat tildelt
11 H Finnmark 0,480506 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Nordland 0,469875 Mandat tildelt
13 H Sogn og Fjordane 0,466378 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Oppland 0,463410 Mandat tildelt
15 Frp Oslo 0,457531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Nordland 0,449007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Finnmark 0,434244 Mandat tildelt
18 SV Oslo 0,433226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Buskerud 0,430845 Mandat tildelt
20 SV Østfold 0,430195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Akershus 0,423283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Hordaland 0,422699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Hedmark 0,421967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,410248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Møre og Romsdal 0,393575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Aust-Agder 0,392460 Mandat tildelt
27 SV Akershus 0,390769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Rogaland 0,387554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Oslo 0,381269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 A Vest-Agder 0,372542 Mandat tildelt
31 SV Vestfold 0,365073 Mandat tildelt
32 A Hedmark 0,362640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 A Nordland 0,355202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Østfold 0,353704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nord-Trøndelag 0,348032 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 R Østfold 0,347469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 R Oslo 0,347082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Rogaland 0,346644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Hordaland 0,342673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Møre og Romsdal 0,336323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Nordland 0,332165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Østfold 0,317742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Buskerud 0,314051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Sør-Trøndelag 0,311710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Buskerud 0,305779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 R Rogaland 0,304773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Telemark 0,304490 Mandat tildelt
48 H Vestfold 0,301912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Troms 0,285769 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Oppland 0,284793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Sør-Trøndelag 0,284115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Telemark 0,279249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Møre og Romsdal 0,275965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sør-Trøndelag 0,265402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Vest-Agder 0,263731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Hordaland 0,258790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Vestfold 0,255617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Hedmark 0,255400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 A Buskerud 0,248406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Nord-Trøndelag 0,247698 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 A Vestfold 0,243682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Akershus 0,236847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Oppland 0,232873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Vest-Agder 0,232698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Troms 0,232349 Mandat tildelt
66 Frp Troms 0,230006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Nordland 0,229484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Vestfold 0,226874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sogn og Fjordane 0,224860 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Hordaland 0,218003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vest-Agder 0,215987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 A Finnmark 0,215169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Telemark 0,214263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Aust-Agder 0,214076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Buskerud 0,210835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Rogaland 0,209861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Telemark 0,208533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Troms 0,207222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 A Aust-Agder 0,202436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 A Oppland 0,197005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 A Telemark 0,195577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 A Troms 0,192709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 A Nord-Trøndelag 0,192558 Mandat tildelt
84 Frp Finnmark 0,181415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Møre og Romsdal 0,175235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Oppland 0,170829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Sogn og Fjordane 0,165036 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Hedmark 0,154365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Aust-Agder 0,145841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Vest-Agder 0,138577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Nord-Trøndelag 0,132980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Finnmark 0,125832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Sogn og Fjordane 0,077593 Mandat tildelt