Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,2 27,4 -3,2 44 49 -5 45 44
Høyre 29,1 25,0 4,1 54 45 9 54 54
Frp 14,5 15,2 -0,7 27 27 0 27 27
SV 5,7 6,0 -0,3 10 11 -1 10 10
Sp 10,3 10,3 0,0 19 19 0 20 19
KrF 3,3 4,2 -0,9 3 8 -5 2 3
Venstre 4,7 4,4 0,3 9 8 1 9 9
MDG 3,8 3,2 0,6 2 1 1 1 2
Rødt 3,1 2,4 0,7 1 1 0 1 1
Andre 1,4 1,8 -0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 4+1 7 3 1 1 0 1 1 0 0
Oslo 5 6+1 2 2 0 0 2 1 1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 3+1 6 2 1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 1 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,530288 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,492804 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,484987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 SV Troms 0,478862 Mandat tildelt
5 Ap Akershus 0,465421 Mandat tildelt
6 H Oslo 0,449186 Mandat tildelt
7 H Østfold 0,442403 Mandat tildelt
8 Frp Nord-Trøndelag 0,438828 Mandat tildelt
9 Ap Oslo 0,433102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Ap Hordaland 0,432781 Mandat tildelt
11 H Akershus 0,432192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Hordaland 0,432061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Akershus 0,418398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Hordaland 0,407452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Oslo 0,401840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Rogaland 0,394896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Sør-Trøndelag 0,393177 Mandat tildelt
18 H Telemark 0,388798 Mandat tildelt
19 Frp Buskerud 0,385538 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Møre og Romsdal 0,384240 Mandat tildelt
21 Sp Hordaland 0,377649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Hedmark 0,377304 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Finnmark 0,376982 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Vestfold 0,375665 Mandat tildelt
25 H Nordland 0,375107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Sør-Trøndelag 0,372809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Akershus 0,369477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Rogaland 0,368481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Nordland 0,368350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Akershus 0,359294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Hedmark 0,355610 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Troms 0,354142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Oppland 0,352504 Mandat tildelt
34 Ap Buskerud 0,350034 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Rogaland 0,349044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Oslo 0,346129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Oslo 0,344359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Sør-Trøndelag 0,334628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Finnmark 0,334524 Mandat tildelt
40 SV Oslo 0,333697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Hordaland 0,332237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Buskerud 0,331896 Mandat tildelt
43 SV Østfold 0,331352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Rogaland 0,325499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Nord-Trøndelag 0,325095 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Hedmark 0,325035 Mandat tildelt
47 H Oppland 0,324240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Vest-Agder 0,323996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Østfold 0,323926 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Vest-Agder 0,323411 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Vestfold 0,322309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Sør-Trøndelag 0,319710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Buskerud 0,312334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Oppland 0,310175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Vest-Agder 0,310056 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Sør-Trøndelag 0,310007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Møre og Romsdal 0,301838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Akershus 0,300990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Vestfold 0,300259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Aust-Agder 0,298058 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Nordland 0,297759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Møre og Romsdal 0,297751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Vestfold 0,296664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Sogn og Fjordane 0,296337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Troms 0,289997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Sogn og Fjordane 0,283525 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Telemark 0,282377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Vestfold 0,281202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Buskerud 0,276481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Vest-Agder 0,272316 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Østfold 0,267579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Hedmark 0,265603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Møre og Romsdal 0,264124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Telemark 0,262938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Møre og Romsdal 0,260637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Møre og Romsdal 0,259065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Nordland 0,251298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Buskerud 0,251021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Troms 0,249167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Aust-Agder 0,248935 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Vestfold 0,247756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Nord-Trøndelag 0,241975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Troms 0,238739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Hordaland 0,234597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Telemark 0,234548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Østfold 0,230784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Finnmark 0,228739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Nord-Trøndelag 0,228570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Ap Aust-Agder 0,224991 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Hedmark 0,223808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Nordland 0,223369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Finnmark 0,223016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Oppland 0,219355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Sør-Trøndelag 0,218833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Ap Sogn og Fjordane 0,217167 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Sogn og Fjordane 0,216442 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Telemark 0,213936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Østfold 0,207487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Vest-Agder 0,203160 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Finnmark 0,198035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Oppland 0,194762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Vest-Agder 0,194641 Mandat tildelt
103 SV Nord-Trøndelag 0,190773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Finnmark 0,181757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Aust-Agder 0,164938 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Troms 0,157901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Hedmark 0,150421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Telemark 0,143805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Oppland 0,137558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Sogn og Fjordane 0,131478 Mandat tildelt
111 SV Sogn og Fjordane 0,127133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Aust-Agder 0,112310 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Aust-Agder 0,105641 Mandat tildelt