Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,2 27,4 -3,2 46 49 -3 46 46
Høyre 25,6 25,0 0,6 48 45 3 49 49
Frp 10,0 15,2 -5,2 19 27 -8 19 19
SV 7,6 6,0 1,6 14 11 3 14 14
Sp 19,6 10,3 9,3 37 19 18 37 37
KrF 2,7 4,2 -1,5 1 8 -7 1 2
Venstre 1,6 4,4 -2,8 0 8 -8 0 0
MDG 3,0 3,2 -0,2 2 1 1 1 1
Rødt 3,8 2,4 1,4 2 1 1 2 1
Andre 1,9 1,8 0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 7 2 1 2+1 0 0 1 0 0
Oslo 5+1 6 1 3 1 0 0 1 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 2 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 2 2+1 0 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2+1 1 1 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 1+1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,707090 Mandat tildelt
2 Frp Troms 0,600033 Mandat tildelt
3 H Sogn og Fjordane 0,571252 Mandat tildelt
4 Frp Telemark 0,544045 Mandat tildelt
5 Frp Finnmark 0,473207 Mandat tildelt
6 Frp Hedmark 0,463043 Mandat tildelt
7 SV Finnmark 0,445964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Buskerud 0,442497 Mandat tildelt
9 SV Østfold 0,441786 Mandat tildelt
10 SV Hedmark 0,433380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Oslo 0,433102 Mandat tildelt
12 Sp Hordaland 0,431176 Mandat tildelt
13 H Rogaland 0,424599 Mandat tildelt
14 H Hordaland 0,423617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Akershus 0,410227 Mandat tildelt
16 Sp Nordland 0,404719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Nord-Trøndelag 0,403292 Mandat tildelt
18 Frp Oppland 0,402949 Mandat tildelt
19 Sp Oppland 0,402470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Akershus 0,401326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Oslo 0,397855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Oslo 0,395160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Østfold 0,389195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Buskerud 0,384669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Sør-Trøndelag 0,381810 Mandat tildelt
26 Ap Akershus 0,380799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Akershus 0,380212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Hedmark 0,377304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Finnmark 0,376879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Vestfold 0,374936 Mandat tildelt
31 Ap Sør-Trøndelag 0,372809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Rogaland 0,371650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Nord-Trøndelag 0,371180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Vestfold 0,369799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Rogaland 0,368481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Nordland 0,368350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Sør-Trøndelag 0,365018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Hedmark 0,361010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Akershus 0,356734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Troms 0,354142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Troms 0,350042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Buskerud 0,350034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Møre og Romsdal 0,345420 Mandat tildelt
44 Sp Møre og Romsdal 0,344630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Møre og Romsdal 0,342245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Telemark 0,342033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Aust-Agder 0,341237 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Sogn og Fjordane 0,338347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Møre og Romsdal 0,338018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Rogaland 0,337006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Hordaland 0,336608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Nordland 0,329983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Østfold 0,323926 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Oslo 0,317809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Hedmark 0,312833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Telemark 0,312748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Oppland 0,310175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Vest-Agder 0,310056 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Østfold 0,307557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Nord-Trøndelag 0,302635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Hordaland 0,297974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Vestfold 0,296664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Oppland 0,292488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Sør-Trøndelag 0,291789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Nordland 0,288852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Buskerud 0,286600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Oppland 0,285238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Vest-Agder 0,285028 Mandat tildelt
69 Sp Troms 0,284484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Telemark 0,282377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vest-Agder 0,270863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Buskerud 0,265899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Hordaland 0,265793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Møre og Romsdal 0,264124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Østfold 0,263490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Aust-Agder 0,262211 Mandat tildelt