Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,2 27,4 -3,2 42 49 -7 44 41
Høyre 24,2 25,0 -0,8 43 45 -2 42 41
Frp 11,3 15,2 -3,9 19 27 -8 21 20
SV 6,9 6,0 0,9 12 11 1 11 12
Sp 14,0 10,3 3,7 27 19 8 27 29
KrF 2,5 4,2 -1,7 1 8 -7 1 1
Venstre 4,4 4,4 0,0 7 8 -1 7 7
MDG 5,4 3,2 2,2 9 1 8 8 9
Rødt 5,1 2,4 2,7 9 1 8 8 9
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 2 1 2 0 1+1 1 1 0
Oslo 5 5 1 2 0 0 2 2 2+1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 0 0+1 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,658881 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,584617 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,559963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 MDG Rogaland 0,556275 Mandat tildelt
5 Frp Hedmark 0,523212 Mandat tildelt
6 R Oslo 0,505747 Mandat tildelt
7 R Nordland 0,489046 Mandat tildelt
8 V Rogaland 0,461327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Oppland 0,455346 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Oslo 0,449577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Finnmark 0,404945 Mandat tildelt
12 SV Oslo 0,403952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Akershus 0,403113 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Hordaland 0,402181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Buskerud 0,401762 Mandat tildelt
16 SV Østfold 0,401094 Mandat tildelt
17 SV Hedmark 0,393461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Akershus 0,391694 Mandat tildelt
19 Frp Møre og Romsdal 0,386732 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Rogaland 0,380814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 MDG Oslo 0,377183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 MDG Akershus 0,369833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Sør-Trøndelag 0,368077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Akershus 0,364367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 R Østfold 0,361696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 MDG Østfold 0,347718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Østfold 0,347552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Nord-Trøndelag 0,341962 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Vestfold 0,340375 Mandat tildelt
30 Frp Hordaland 0,336705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nordland 0,326386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Oslo 0,322373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Rogaland 0,317250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Buskerud 0,314510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Møre og Romsdal 0,313603 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Buskerud 0,300457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Vestfold 0,293637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Hordaland 0,292501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Nordland 0,289286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Telemark 0,283946 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Oppland 0,265530 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Sør-Trøndelag 0,264907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Sør-Trøndelag 0,260781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Buskerud 0,258819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Møre og Romsdal 0,251540 Mandat tildelt
46 Frp Vestfold 0,251172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Akershus 0,246514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Vest-Agder 0,245951 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Møre og Romsdal 0,244014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Troms 0,241847 Mandat tildelt
51 MDG Vest-Agder 0,240404 Mandat tildelt
52 MDG Troms 0,236906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Vestfold 0,236136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Vestfold 0,231976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Nord-Trøndelag 0,230967 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Hordaland 0,226911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Troms 0,225998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Telemark 0,222986 Mandat tildelt
59 Frp Sogn og Fjordane 0,220949 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Buskerud 0,219460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Nordland 0,213981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Vest-Agder 0,212223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Nordland 0,209109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Telemark 0,205849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Telemark 0,204920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Oppland 0,195945 Mandat tildelt
67 SV Rogaland 0,195693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Hedmark 0,194232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Østfold 0,194205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Troms 0,193221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Møre og Romsdal 0,182379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vest-Agder 0,182210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Finnmark 0,178262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Oppland 0,177834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Finnmark 0,170141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Hedmark 0,160624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Sogn og Fjordane 0,153882 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Troms 0,147798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Vest-Agder 0,144223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Finnmark 0,143309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Hedmark 0,140796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Nord-Trøndelag 0,138438 Mandat tildelt
83 SV Aust-Agder 0,135976 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Telemark 0,134669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Finnmark 0,130972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Aust-Agder 0,129446 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Oppland 0,128802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Aust-Agder 0,128535 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Sogn og Fjordane 0,123077 Mandat tildelt
90 MDG Nord-Trøndelag 0,117881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Sogn og Fjordane 0,113516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Aust-Agder 0,098879 Mandat tildelt