Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,2 27,4 -3,2 44 49 -5 42 41
Høyre 17,8 25,0 -7,2 30 45 -15 30 30
Frp 15,7 15,2 0,5 28 27 1 29 30
SV 7,7 6,0 1,7 13 11 2 12 12
Sp 15,0 10,3 4,7 27 19 8 30 29
KrF 4,3 4,2 0,1 7 8 -1 7 7
Venstre 4,0 4,4 -0,4 3 8 -5 2 3
MDG 5,9 3,2 2,7 10 1 9 10 10
Rødt 4,3 2,4 1,9 7 1 6 7 7
Andre 1,1 1,8 -0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 4 3 1 2 0+1 1 1 1 0
Oslo 5 4 2 2+1 0 0 2 2 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 0+1 1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 3 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 3 1 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 1 1 1 2 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 1 2 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Rogaland 0,607786 Mandat tildelt
2 H Oppland 0,594977 Mandat tildelt
3 R Hordaland 0,573934 Mandat tildelt
4 R Sør-Trøndelag 0,472139 Mandat tildelt
5 SV Finnmark 0,451926 Mandat tildelt
6 SV Oslo 0,450782 Mandat tildelt
7 SV Hordaland 0,448816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Buskerud 0,448323 Mandat tildelt
9 SV Østfold 0,447606 Mandat tildelt
10 H Sør-Trøndelag 0,442452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Akershus 0,440610 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Møre og Romsdal 0,440158 Mandat tildelt
13 SV Hedmark 0,439113 Mandat tildelt
14 KrF Akershus 0,429080 Mandat tildelt
15 R Oslo 0,426415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Nord-Trøndelag 0,419445 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Oslo 0,416022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 R Nordland 0,412361 Mandat tildelt
19 MDG Oslo 0,412109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Finnmark 0,409263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Akershus 0,406613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 MDG Akershus 0,404085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Sogn og Fjordane 0,397187 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Oslo 0,396877 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Møre og Romsdal 0,391718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Nordland 0,382401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Østfold 0,379903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Vestfold 0,379867 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Rogaland 0,379582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Rogaland 0,373041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Hordaland 0,360000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Møre og Romsdal 0,349945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Østfold 0,347270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Buskerud 0,343640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Vest-Agder 0,330312 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Vestfold 0,320822 Mandat tildelt
37 MDG Hordaland 0,319578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Telemark 0,316878 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Nordland 0,316031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Østfold 0,304937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Aust-Agder 0,301501 Mandat tildelt
42 SV Oppland 0,296313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Sør-Trøndelag 0,295634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Hordaland 0,283392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Møre og Romsdal 0,274831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Vest-Agder 0,274429 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Østfold 0,270613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Buskerud 0,267471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Rogaland 0,267447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Vest-Agder 0,262642 Mandat tildelt
51 MDG Troms 0,258867 Mandat tildelt
52 SV Nord-Trøndelag 0,257747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Vestfold 0,257129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Telemark 0,255247 Mandat tildelt
55 KrF Sør-Trøndelag 0,252382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Troms 0,243384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Nordland 0,238793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Telemark 0,237817 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Vestfold 0,226702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Telemark 0,224948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Rogaland 0,218385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Hedmark 0,217514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Vest-Agder 0,215674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Troms 0,215622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Oppland 0,214101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Sør-Trøndelag 0,212909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Hedmark 0,212219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Akershus 0,207846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Troms 0,203909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Nordland 0,199169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Vestfold 0,199131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Telemark 0,187990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Buskerud 0,187807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Buskerud 0,185008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Aust-Agder 0,182321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Sogn og Fjordane 0,171747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Finnmark 0,156570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Møre og Romsdal 0,153753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Aust-Agder 0,151723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Oppland 0,149908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Aust-Agder 0,141395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Troms 0,135500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Hedmark 0,135431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Sogn og Fjordane 0,132782 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Nord-Trøndelag 0,128797 Mandat tildelt
86 MDG Sogn og Fjordane 0,124042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Vest-Agder 0,121638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Nord-Trøndelag 0,116708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nord-Trøndelag 0,110587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Hedmark 0,110554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Finnmark 0,110411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Oppland 0,107742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Finnmark 0,085122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,068081 Mandat tildelt