Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,2 27,4 -3,2 43 49 -6 42 43
Høyre 17,8 25,0 -7,2 31 45 -14 30 31
Frp 15,7 15,2 0,5 28 27 1 29 28
SV 7,7 6,0 1,7 13 11 2 12 13
Sp 15,0 10,3 4,7 28 19 9 30 28
KrF 4,3 4,2 0,1 7 8 -1 7 7
Venstre 4,0 4,4 -0,4 2 8 -6 2 2
MDG 5,9 3,2 2,7 10 1 9 10 10
Rødt 4,3 2,4 1,9 7 1 6 7 7
Andre 1,1 1,8 -0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 4 3 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 5 4 2 2+1 0 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 3 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 3 1 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 1 1 1 2 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 1 2 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Rogaland 0,607786 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,573934 Mandat tildelt
3 R Akershus 0,554257 Mandat tildelt
4 SV Buskerud 0,512370 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,503038 Mandat tildelt
6 R Sør-Trøndelag 0,472139 Mandat tildelt
7 SV Finnmark 0,451926 Mandat tildelt
8 SV Hordaland 0,448816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Østfold 0,447606 Mandat tildelt
10 H Sør-Trøndelag 0,442452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Hedmark 0,439113 Mandat tildelt
12 SV Oslo 0,427056 Mandat tildelt
13 H Nord-Trøndelag 0,419445 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 R Nordland 0,412361 Mandat tildelt
15 H Finnmark 0,409263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 R Oslo 0,403972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Møre og Romsdal 0,399937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Sogn og Fjordane 0,397187 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Oslo 0,394126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 MDG Buskerud 0,392731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Akershus 0,391654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 MDG Oslo 0,390419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Nordland 0,382401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Akershus 0,381405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Østfold 0,379903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Vestfold 0,379867 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Rogaland 0,379582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Oslo 0,375989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Rogaland 0,373041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Akershus 0,361434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Hordaland 0,360000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Akershus 0,359187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Oppland 0,355576 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Østfold 0,347270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Vest-Agder 0,330312 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Vestfold 0,320822 Mandat tildelt
37 MDG Hordaland 0,319578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Telemark 0,316878 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Nordland 0,316031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Møre og Romsdal 0,314093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Buskerud 0,305681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Østfold 0,304937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Aust-Agder 0,301501 Mandat tildelt
44 SV Sør-Trøndelag 0,295634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Hordaland 0,283392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Vest-Agder 0,274429 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Østfold 0,270613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Møre og Romsdal 0,268606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Rogaland 0,267447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Vest-Agder 0,262642 Mandat tildelt
51 MDG Troms 0,258867 Mandat tildelt
52 SV Nord-Trøndelag 0,257747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Vestfold 0,257129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Oppland 0,256922 Mandat tildelt
55 KrF Telemark 0,255247 Mandat tildelt
56 KrF Sør-Trøndelag 0,252382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Troms 0,243384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Nordland 0,238793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Oppland 0,237991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Telemark 0,237817 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Vestfold 0,226702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Telemark 0,224948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Rogaland 0,218385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Hedmark 0,217514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Vest-Agder 0,215674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Troms 0,215622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Buskerud 0,214636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Sør-Trøndelag 0,212909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Hedmark 0,212219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Buskerud 0,211438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Troms 0,203909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Nordland 0,199169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Vestfold 0,199131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Telemark 0,187990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Aust-Agder 0,182321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Oppland 0,179889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Møre og Romsdal 0,175718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Sogn og Fjordane 0,171747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Finnmark 0,156570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Aust-Agder 0,151723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Aust-Agder 0,141395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Troms 0,135500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Hedmark 0,135431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Sogn og Fjordane 0,132782 Mandat tildelt
85 KrF Oppland 0,129290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Nord-Trøndelag 0,128797 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Sogn og Fjordane 0,124042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Vest-Agder 0,121638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Nord-Trøndelag 0,116708 Mandat tildelt