Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,1 27,4 -3,3 45 49 -4 45 43
Høyre 19,7 25,0 -5,3 35 45 -10 34 35
Frp 8,6 15,2 -6,6 15 27 -12 14 15
SV 6,6 6,0 0,6 11 11 0 11 12
Sp 18,6 10,3 8,3 36 19 17 39 36
KrF 3,7 4,2 -0,5 3 8 -5 3 3
Venstre 3,4 4,4 -1,0 2 8 -6 2 2
MDG 7,8 3,2 4,6 13 1 12 13 14
Rødt 3,6 2,4 1,2 2 1 1 2 2
Andre 4,0 1,8 2,2 7 0 7 6 7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Akershus 5 5 2 1 2 0 1 2 0 0+1
Oslo 5 4 1 2 1 0 1 3 2 0+1
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 0 2 1 0 1 0 0+1
Hordaland 4 4 2 1 2 1 0 1 0 0+1
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0+1
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 3 2 0+1 1 2 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0 0+1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 0,737511 Mandat tildelt
2 A Oslo 0,599448 Mandat tildelt
3 Frp Sør-Trøndelag 0,595409 Mandat tildelt
4 A Rogaland 0,565334 Mandat tildelt
5 SV Rogaland 0,561555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 A Sør-Trøndelag 0,537933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Troms 0,516032 Mandat tildelt
8 A Hordaland 0,504710 Mandat tildelt
9 MDG Østfold 0,502226 Mandat tildelt
10 Frp Vest-Agder 0,484523 Mandat tildelt
11 Frp Telemark 0,467858 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 MDG Buskerud 0,454333 Mandat tildelt
13 A Møre og Romsdal 0,441492 Mandat tildelt
14 MDG Vestfold 0,424161 Mandat tildelt
15 MDG Hordaland 0,422493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 MDG Nordland 0,417864 Mandat tildelt
17 Frp Finnmark 0,407001 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Hedmark 0,398194 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 MDG Oslo 0,389153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Finnmark 0,387365 Mandat tildelt
21 SV Oslo 0,386386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Hordaland 0,384699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Buskerud 0,384284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Østfold 0,383684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 A Østfold 0,380848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Hedmark 0,376367 Mandat tildelt
27 MDG Møre og Romsdal 0,363330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Akershus 0,348523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Vest-Agder 0,347234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Oppland 0,346544 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Troms 0,342209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Oslo 0,342147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Vestfold 0,325582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Akershus 0,320523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Akershus 0,306786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Møre og Romsdal 0,299980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Telemark 0,297366 Mandat tildelt
38 Frp Møre og Romsdal 0,294328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Aust-Agder 0,293488 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 A Vest-Agder 0,292209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Rogaland 0,289822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 A Hedmark 0,284432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Oppland 0,283041 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Sør-Trøndelag 0,281475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Hedmark 0,280593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 A Nordland 0,278576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Telemark 0,271610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Rogaland 0,267826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Østfold 0,264511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Nord-Trøndelag 0,260246 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Hordaland 0,256258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Oppland 0,254009 Mandat tildelt
53 SV Sør-Trøndelag 0,253388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Nordland 0,248399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Vest-Agder 0,235253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Buskerud 0,228665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Nord-Trøndelag 0,220919 Mandat tildelt
58 MDG Finnmark 0,206944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Nordland 0,204691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 A Buskerud 0,194825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vestfold 0,191155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 A Vestfold 0,191113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Aust-Agder 0,186967 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Troms 0,184821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Nord-Trøndelag 0,170267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 A Finnmark 0,168804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sogn og Fjordane 0,168174 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Sogn og Fjordane 0,163973 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 A Aust-Agder 0,158763 Mandat tildelt
70 A Oppland 0,154516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 A Telemark 0,153355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 A Troms 0,151147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 A Nord-Trøndelag 0,151037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Sogn og Fjordane 0,147171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Aust-Agder 0,130048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 A Sogn og Fjordane 0,053016 Mandat tildelt