Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,1 27,4 -3,3 45 49 -4 45 45
Høyre 19,7 25,0 -5,3 34 45 -11 34 34
Frp 8,6 15,2 -6,6 15 27 -12 14 15
SV 6,6 6,0 0,6 11 11 0 11 11
Sp 18,6 10,3 8,3 37 19 18 39 35
KrF 3,7 4,2 -0,5 3 8 -5 3 2
Venstre 3,4 4,4 -1,0 2 8 -6 2 2
MDG 7,8 3,2 4,6 13 1 12 13 14
Rødt 3,6 2,4 1,2 2 1 1 2 4
Andre 4,0 1,8 2,2 7 0 7 6 7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 4 2 1 2 0 1 2 0 0+1
Oslo 5 4 1 2 0 0 1 3 2 0+1
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 3 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 0 2 1 0 1 0 0+1
Hordaland 4 4 2 1 2 1 0 1 0 0+1
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0+1
Møre og Romsdal 2 2 1 0 3 0 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 3 2 0+1 1 2 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0 0+1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 0,655566 Mandat tildelt
2 Frp Sør-Trøndelag 0,595409 Mandat tildelt
3 A Oslo 0,567898 Mandat tildelt
4 A Rogaland 0,565334 Mandat tildelt
5 SV Rogaland 0,561555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 A Sør-Trøndelag 0,537933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 MDG Buskerud 0,519237 Mandat tildelt
8 Frp Troms 0,516032 Mandat tildelt
9 A Hordaland 0,504710 Mandat tildelt
10 A Møre og Romsdal 0,504562 Mandat tildelt
11 MDG Østfold 0,502226 Mandat tildelt
12 Frp Vest-Agder 0,484523 Mandat tildelt
13 Frp Telemark 0,467858 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Nord-Trøndelag 0,464230 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Finnmark 0,452954 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Sogn og Fjordane 0,439580 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Buskerud 0,439181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,433457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 MDG Vestfold 0,424161 Mandat tildelt
20 H Nordland 0,423228 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 MDG Hordaland 0,422493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 MDG Nordland 0,417864 Mandat tildelt
23 H Oslo 0,416120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Oppland 0,415853 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Møre og Romsdal 0,415234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Finnmark 0,407001 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Hordaland 0,398430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Hedmark 0,398194 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Finnmark 0,387365 Mandat tildelt
30 SV Hordaland 0,384699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Østfold 0,383684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 A Østfold 0,380848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Hedmark 0,376367 Mandat tildelt
34 MDG Oslo 0,368671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Oslo 0,366050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Vest-Agder 0,347234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Møre og Romsdal 0,342835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Troms 0,342209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Oppland 0,339650 Mandat tildelt
40 H Buskerud 0,338301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Møre og Romsdal 0,336375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Rogaland 0,326741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Vestfold 0,325582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Oslo 0,324140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Akershus 0,309798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Oppland 0,304811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Østfold 0,299495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Telemark 0,297366 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Møre og Romsdal 0,297283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Sør-Trøndelag 0,293808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Aust-Agder 0,293488 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 A Vest-Agder 0,292209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Rogaland 0,289822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Akershus 0,284909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Vestfold 0,284572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 A Hedmark 0,284432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Sør-Trøndelag 0,281475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Hedmark 0,280593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 A Nordland 0,278576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Akershus 0,272699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Telemark 0,271610 Mandat tildelt
62 H Troms 0,269372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Rogaland 0,267826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Østfold 0,264511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Oppland 0,263392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Telemark 0,263213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Buskerud 0,261331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Nord-Trøndelag 0,260246 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Hordaland 0,256258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Sør-Trøndelag 0,253388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Nordland 0,248399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Hedmark 0,240726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vest-Agder 0,235253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 A Buskerud 0,222658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Nord-Trøndelag 0,220919 Mandat tildelt
76 H Vest-Agder 0,219335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Finnmark 0,206944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Nordland 0,204691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Aust-Agder 0,201788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Vestfold 0,191155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 A Vestfold 0,191113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Aust-Agder 0,186967 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 A Oppland 0,185419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Troms 0,184821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Nord-Trøndelag 0,170267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 A Finnmark 0,168804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Sogn og Fjordane 0,168174 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Sogn og Fjordane 0,163973 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 A Aust-Agder 0,158763 Mandat tildelt
90 A Telemark 0,153355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 A Troms 0,151147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 A Nord-Trøndelag 0,151037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Sogn og Fjordane 0,147171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Aust-Agder 0,130048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 A Sogn og Fjordane 0,053016 Mandat tildelt