Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,1 27,4 -3,3 44 49 -5 45 43
Høyre 25,8 25,0 0,8 47 45 2 46 46
Frp 10,6 15,2 -4,6 19 27 -8 19 19
SV 7,5 6,0 1,5 13 11 2 13 13
Sp 13,2 10,3 2,9 23 19 4 23 26
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5 3 2
Venstre 3,2 4,4 -1,2 2 8 -6 2 2
MDG 5,1 3,2 1,8 9 1 8 9 9
Rødt 5,0 2,4 2,6 9 1 8 9 9
Andre 1,8 1,8 -0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1+1 1 0 1 1 1 0
Oslo 5 5 1 2 0+1 0 1 2 3 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 5 2 1 1 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,667371 Mandat tildelt
2 R Sør-Trøndelag 0,548972 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,546695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 MDG Rogaland 0,520191 Mandat tildelt
5 Sp Oslo 0,514981 Mandat tildelt
6 Frp Finnmark 0,499319 Mandat tildelt
7 Frp Hedmark 0,488499 Mandat tildelt
8 Sp Vestfold 0,481448 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 R Nordland 0,479460 Mandat tildelt
10 Sp Akershus 0,460448 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Finnmark 0,440104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Oslo 0,439074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Hordaland 0,437161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Buskerud 0,436671 Mandat tildelt
15 SV Østfold 0,435966 Mandat tildelt
16 SV Hedmark 0,427700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Oppland 0,425115 Mandat tildelt
18 Frp Oslo 0,419731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Rogaland 0,417150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Vest-Agder 0,414492 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Akershus 0,396038 Mandat tildelt
22 Sp Nordland 0,381592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Sogn og Fjordane 0,379772 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,376356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Vestfold 0,370005 Mandat tildelt
26 Frp Møre og Romsdal 0,361059 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Aust-Agder 0,360041 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Rogaland 0,355539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Østfold 0,354583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 R Oslo 0,354165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Oslo 0,352733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Akershus 0,345870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Møre og Romsdal 0,340848 Mandat tildelt
34 Sp Hedmark 0,340382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Østfold 0,325183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Østfold 0,324487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Buskerud 0,321697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Troms 0,319315 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nord-Trøndelag 0,319263 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Aust-Agder 0,319053 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Hordaland 0,314360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Rogaland 0,310986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Telemark 0,308619 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Nordland 0,304729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Østfold 0,295751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Buskerud 0,294142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Hordaland 0,290378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Oppland 0,288618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Sør-Trøndelag 0,287944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Buskerud 0,280517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Vestfold 0,274598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Telemark 0,274173 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Hordaland 0,273546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Oppland 0,271051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Nordland 0,270529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Vest-Agder 0,267297 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Finnmark 0,253823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Nord-Trøndelag 0,251065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Nord-Trøndelag 0,249973 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Sør-Trøndelag 0,245827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sør-Trøndelag 0,243471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Akershus 0,241671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Troms 0,237070 Mandat tildelt
64 MDG Møre og Romsdal 0,235202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Vestfold 0,234506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Nordland 0,232600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Møre og Romsdal 0,232097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Vestfold 0,231505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Vest-Agder 0,224803 Mandat tildelt
70 MDG Troms 0,221588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Telemark 0,218599 Mandat tildelt
72 R Buskerud 0,215147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Rogaland 0,212708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Troms 0,211010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Troms 0,210022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Sogn og Fjordane 0,206319 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vest-Agder 0,198141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Telemark 0,192532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Telemark 0,191310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Oppland 0,183226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Hedmark 0,181662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Møre og Romsdal 0,178807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Oppland 0,174332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Sogn og Fjordane 0,167257 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Hedmark 0,157468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Aust-Agder 0,147786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Vest-Agder 0,141400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Nord-Trøndelag 0,135683 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Finnmark 0,134056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Finnmark 0,128402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Aust-Agder 0,121017 Mandat tildelt
92 MDG Nord-Trøndelag 0,110230 Mandat tildelt
93 MDG Sogn og Fjordane 0,106177 Mandat tildelt