Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,0 27,4 -3,4 43 49 -6 43 45
Høyre 27,1 25,0 2,1 48 45 3 48 50
Frp 13,0 15,2 -2,2 23 27 -4 22 23
SV 6,5 6,0 0,5 11 11 0 11 10
Sp 10,7 10,3 0,4 19 19 0 20 17
KrF 3,8 4,2 -0,4 3 8 -5 3 2
Venstre 4,1 4,4 -0,3 7 8 -1 7 7
MDG 4,2 3,2 1,0 7 1 6 7 7
Rødt 4,8 2,4 2,4 8 1 7 8 8
Andre 1,8 1,8 0,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 2 1 1 0 1 1 0+1 0
Oslo 5 5 2 2 0 0 1+1 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Oppland 2 1 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 2 1 1 1 0+1 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 1 0 0+1 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,618679 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,613921 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,553013 Mandat tildelt
4 R Sør-Trøndelag 0,527041 Mandat tildelt
5 V Oslo 0,474311 Mandat tildelt
6 H Oslo 0,468353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 MDG Oslo 0,463197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 R Nordland 0,460289 Mandat tildelt
9 MDG Sør-Trøndelag 0,454663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 R Oslo 0,450945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Hordaland 0,448438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 MDG Rogaland 0,432647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Buskerud 0,432523 Mandat tildelt
14 V Rogaland 0,429903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,412810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Akershus 0,412225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Østfold 0,399834 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Oslo 0,395450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Buskerud 0,395038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Nord-Trøndelag 0,393430 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Hordaland 0,392318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Vestfold 0,390244 Mandat tildelt
23 Frp Hordaland 0,387362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Finnmark 0,381506 Mandat tildelt
25 SV Hordaland 0,378872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Østfold 0,377863 Mandat tildelt
27 Frp Nordland 0,375497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Hedmark 0,370635 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Troms 0,370557 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Rogaland 0,367754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Oppland 0,362341 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Telemark 0,362077 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Oslo 0,360509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Møre og Romsdal 0,358349 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Nordland 0,349320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Sør-Trøndelag 0,342978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 R Østfold 0,340405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Rogaland 0,338148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Nord-Trøndelag 0,337712 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Møre og Romsdal 0,337609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Vest-Agder 0,335991 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Buskerud 0,332417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Sør-Trøndelag 0,332120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Akershus 0,331779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Hedmark 0,331171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Akershus 0,324436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Vestfold 0,320651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Rogaland 0,312931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Nordland 0,309321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Sogn og Fjordane 0,307845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Akershus 0,305098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Møre og Romsdal 0,305078 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Vest-Agder 0,301728 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Oppland 0,300166 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Sør-Trøndelag 0,300023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Rogaland 0,298561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Buskerud 0,298013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Østfold 0,294285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Oslo 0,293991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Møre og Romsdal 0,292109 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vestfold 0,288963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Sør-Trøndelag 0,288698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Vestfold 0,279621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Buskerud 0,279593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Aust-Agder 0,277572 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Hedmark 0,275912 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Buskerud 0,275609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Østfold 0,270414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Telemark 0,267480 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Oppland 0,263657 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Troms 0,260001 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Møre og Romsdal 0,259820 Mandat tildelt
73 Sp Troms 0,258849 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Aust-Agder 0,258614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Akershus 0,255694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Sogn og Fjordane 0,254217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Sør-Trøndelag 0,249560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Vest-Agder 0,244152 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Østfold 0,239738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Buskerud 0,236027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Telemark 0,235736 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Vest-Agder 0,231687 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Vestfold 0,228375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Troms 0,227627 Mandat tildelt
85 MDG Hordaland 0,227497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Nordland 0,224967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Møre og Romsdal 0,223566 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Telemark 0,222246 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Vestfold 0,222243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Nord-Trøndelag 0,217552 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Vestfold 0,216154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Hordaland 0,213565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Nord-Trøndelag 0,212859 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Telemark 0,209875 Mandat tildelt
95 Frp Oppland 0,209530 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Finnmark 0,207698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Finnmark 0,205745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Finnmark 0,205060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Nordland 0,201575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Sogn og Fjordane 0,201571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Oppland 0,200848 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Hedmark 0,200649 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Møre og Romsdal 0,196185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Nordland 0,194849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Vest-Agder 0,186964 Mandat tildelt
106 MDG Troms 0,184254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Oppland 0,182876 Mandat tildelt
108 SV Troms 0,182021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Østfold 0,180973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Vest-Agder 0,169779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Telemark 0,160116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Finnmark 0,158524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Hedmark 0,151210 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 MDG Hedmark 0,151104 Mandat tildelt
115 Frp Aust-Agder 0,147879 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 SV Sogn og Fjordane 0,144949 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 V Oppland 0,144000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 V Troms 0,137751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 R Vest-Agder 0,135754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 V Hedmark 0,131224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 R Nord-Trøndelag 0,130276 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 SV Aust-Agder 0,128103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 V Telemark 0,125481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 R Finnmark 0,123262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 V Sogn og Fjordane 0,114675 Mandat tildelt
126 MDG Finnmark 0,111440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 MDG Aust-Agder 0,100685 Mandat tildelt
128 V Aust-Agder 0,092164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 MDG Nord-Trøndelag 0,091663 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 MDG Sogn og Fjordane 0,088312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 V Nord-Trøndelag 0,084113 Mandat tildelt