Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,0 26,3 -2,3 44 48 -4 47 45
Høyre 27,1 20,4 6,7 48 36 12 44 46
Frp 13,0 11,6 1,4 22 21 1 24 23
SV 6,5 7,6 -1,1 11 13 -2 10 11
Sp 10,7 13,5 -2,8 19 28 -9 19 19
KrF 3,8 3,8 0,0 3 3 0 3 3
Venstre 4,1 4,6 -0,5 7 8 -1 7 7
MDG 4,2 3,9 0,3 7 3 4 7 7
Rødt 4,8 4,7 0,1 8 8 0 8 8
Andre 1,8 3,6 -1,8 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 7 2 1 1 0 1+1 1 1 0
Oslo 4 6 1 2 0+1 0 2 2 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 2 1 1 1 0+1 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,579246 Mandat tildelt
2 SV Rogaland 0,566416 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,513721 Mandat tildelt
4 R Rogaland 0,491038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 SV Nordland 0,487648 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,479977 Mandat tildelt
7 Sp Oslo 0,474143 Mandat tildelt
8 Sp Vestfold 0,471026 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Troms 0,460037 Mandat tildelt
10 MDG Sør-Trøndelag 0,459881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 R Nordland 0,440564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Oslo 0,429001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Oslo 0,425671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Hordaland 0,424507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Akershus 0,422131 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Akershus 0,418362 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Østfold 0,413549 Mandat tildelt
18 Sp Vest-Agder 0,409185 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Rogaland 0,407123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Hordaland 0,391420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Østfold 0,378580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Hordaland 0,376971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Møre og Romsdal 0,374739 Mandat tildelt
24 R Østfold 0,372585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Akershus 0,366302 Mandat tildelt
26 Frp Nordland 0,363441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Nord-Trøndelag 0,359172 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Sør-Trøndelag 0,358984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Rogaland 0,357540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Hedmark 0,350262 Mandat tildelt
31 V Sør-Trøndelag 0,349731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Rogaland 0,348474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Akershus 0,347831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Møre og Romsdal 0,345873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Oslo 0,343413 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Oslo 0,339959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Buskerud 0,335493 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Rogaland 0,329133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Møre og Romsdal 0,323139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Aust-Agder 0,321622 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Buskerud 0,319739 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Oslo 0,319025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Vestfold 0,318217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Sogn og Fjordane 0,312264 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Nord-Trøndelag 0,304494 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Akershus 0,301409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Østfold 0,298233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Buskerud 0,298113 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sør-Trøndelag 0,289432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Vestfold 0,278171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Vestfold 0,269971 Mandat tildelt
52 Sp Nordland 0,268868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Hedmark 0,266660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Troms 0,261640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Telemark 0,260396 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Troms 0,252112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Østfold 0,251767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Vestfold 0,249559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Buskerud 0,245712 Mandat tildelt
60 Frp Vest-Agder 0,245289 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Troms 0,244202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Akershus 0,239983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Oppland 0,237429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Hordaland 0,236958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Telemark 0,236800 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Møre og Romsdal 0,236493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Telemark 0,236302 Mandat tildelt
68 SV Sør-Trøndelag 0,232859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Vest-Agder 0,227108 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Buskerud 0,226826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Sogn og Fjordane 0,225073 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vestfold 0,221725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Buskerud 0,221591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Telemark 0,217539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Finnmark 0,210759 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Østfold 0,209863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Hordaland 0,209575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Oppland 0,205765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Hedmark 0,205331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Finnmark 0,204294 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Nordland 0,199243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Nord-Trøndelag 0,194825 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Finnmark 0,193965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Hedmark 0,188603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Møre og Romsdal 0,185789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Møre og Romsdal 0,183242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Oppland 0,182037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Nordland 0,177310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Vest-Agder 0,168715 Mandat tildelt
90 V Vest-Agder 0,162295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vest-Agder 0,162152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Finnmark 0,161609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Nord-Trøndelag 0,161006 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Troms 0,159044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Sogn og Fjordane 0,151058 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Telemark 0,149985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Aust-Agder 0,148447 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Aust-Agder 0,141217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Hedmark 0,132267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Oppland 0,123605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Hedmark 0,122573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Sogn og Fjordane 0,122258 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Aust-Agder 0,113739 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Troms 0,110344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Oppland 0,106932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,101176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Finnmark 0,097478 Mandat tildelt
108 MDG Aust-Agder 0,095922 Mandat tildelt
109 V Sogn og Fjordane 0,091862 Mandat tildelt
110 V Aust-Agder 0,086671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Sogn og Fjordane 0,079395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Nord-Trøndelag 0,079172 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,072335 Mandat tildelt