Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,0 27,4 -3,4 42 49 -7 43 43
Høyre 27,1 25,0 2,1 48 45 3 48 48
Frp 13,0 15,2 -2,2 23 27 -4 22 23
SV 6,5 6,0 0,5 12 11 1 11 11
Sp 10,7 10,3 0,4 19 19 0 20 19
KrF 3,8 4,2 -0,4 3 8 -5 3 3
Venstre 4,1 4,4 -0,3 7 8 -1 7 7
MDG 4,2 3,2 1,0 7 1 6 7 7
Rødt 4,8 2,4 2,4 8 1 7 8 8
Andre 1,8 1,8 0,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 7 2 1 1+1 0 1 1 1 0
Oslo 5 5 2 2 0 0 2 1+1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 2 1 1 1 0+1 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0 0+1 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,613921 Mandat tildelt
2 SV Rogaland 0,553013 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,527041 Mandat tildelt
4 H Oslo 0,494372 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 MDG Oslo 0,488930 Mandat tildelt
6 R Oslo 0,475998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Akershus 0,463753 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Ap Akershus 0,461570 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 R Nordland 0,460289 Mandat tildelt
10 MDG Sør-Trøndelag 0,454663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Hordaland 0,448438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 MDG Rogaland 0,432647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Rogaland 0,429903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Oslo 0,429521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Hordaland 0,429207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Oslo 0,417419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Akershus 0,402490 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Østfold 0,399834 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Nord-Trøndelag 0,393430 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Hordaland 0,392318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Vestfold 0,390244 Mandat tildelt
22 Frp Hordaland 0,387362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Finnmark 0,381506 Mandat tildelt
24 SV Oslo 0,380537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Hordaland 0,378872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Buskerud 0,378458 Mandat tildelt
27 SV Østfold 0,377863 Mandat tildelt
28 Frp Nordland 0,375497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Hedmark 0,374180 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Finnmark 0,373864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Akershus 0,373251 Mandat tildelt
32 SV Hedmark 0,370635 Mandat tildelt
33 H Troms 0,370557 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Sør-Trøndelag 0,369732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Rogaland 0,367754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Oppland 0,366190 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Rogaland 0,365434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Nordland 0,365308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Akershus 0,364990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Telemark 0,362077 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Møre og Romsdal 0,357833 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Troms 0,351213 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Nordland 0,349320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Buskerud 0,347144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Buskerud 0,345658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Akershus 0,343236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Sør-Trøndelag 0,342978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Østfold 0,340405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Rogaland 0,338148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Nord-Trøndelag 0,337712 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Vest-Agder 0,335991 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Sør-Trøndelag 0,332120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Hedmark 0,331171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Østfold 0,321254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Vestfold 0,320651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Møre og Romsdal 0,313555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Rogaland 0,312931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Oslo 0,310324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Nordland 0,309321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Sogn og Fjordane 0,307845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Oppland 0,307613 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Vest-Agder 0,307497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Oppland 0,301951 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Vest-Agder 0,301728 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Oslo 0,300397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Sør-Trøndelag 0,300023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Rogaland 0,298561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Møre og Romsdal 0,295408 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Østfold 0,294285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Vestfold 0,294211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Buskerud 0,290865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vestfold 0,288963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Sør-Trøndelag 0,288698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Akershus 0,287656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Telemark 0,280044 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Vestfold 0,279621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Aust-Agder 0,277572 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Hedmark 0,275912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Østfold 0,270414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Telemark 0,267480 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Møre og Romsdal 0,266943 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Møre og Romsdal 0,261942 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Buskerud 0,260761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Troms 0,260001 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Troms 0,258849 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Aust-Agder 0,258614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Sogn og Fjordane 0,254217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Oppland 0,250138 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Sør-Trøndelag 0,249560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Buskerud 0,244644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Vest-Agder 0,244152 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Buskerud 0,241158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Ap Nord-Trøndelag 0,239976 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Østfold 0,239738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Telemark 0,235736 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Akershus 0,232004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Vest-Agder 0,231687 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Vestfold 0,228375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Troms 0,227627 Mandat tildelt
100 MDG Hordaland 0,227497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Møre og Romsdal 0,227343 Mandat tildelt
102 MDG Nordland 0,224967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Ap Aust-Agder 0,223138 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Telemark 0,222246 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Vestfold 0,222243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Nord-Trøndelag 0,217552 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Vestfold 0,216154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Ap Sogn og Fjordane 0,215364 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Hordaland 0,213565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 H Nord-Trøndelag 0,212859 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Telemark 0,209875 Mandat tildelt
112 H Finnmark 0,207698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Buskerud 0,206523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 Sp Finnmark 0,205745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 Frp Finnmark 0,205060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 SV Nordland 0,201575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 H Sogn og Fjordane 0,201571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 Frp Hedmark 0,200649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 MDG Møre og Romsdal 0,195621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 V Nordland 0,194849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 MDG Vest-Agder 0,186964 Mandat tildelt
122 MDG Troms 0,184254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 SV Troms 0,182021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 V Østfold 0,180973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 Frp Oppland 0,174608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 R Møre og Romsdal 0,171662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 V Vest-Agder 0,169779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 R Oppland 0,167373 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 MDG Telemark 0,160116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 V Finnmark 0,158524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 MDG Oppland 0,152396 Mandat tildelt
132 R Hedmark 0,151210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
133 MDG Hedmark 0,151104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
134 Frp Aust-Agder 0,147879 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
135 SV Sogn og Fjordane 0,144949 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
136 V Troms 0,137751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
137 R Vest-Agder 0,135754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
138 V Hedmark 0,131224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
139 R Nord-Trøndelag 0,130276 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
140 SV Aust-Agder 0,128103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
141 V Telemark 0,125481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
142 R Finnmark 0,123262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
143 V Oppland 0,120000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
144 V Sogn og Fjordane 0,114675 Mandat tildelt
145 MDG Finnmark 0,111440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
146 MDG Aust-Agder 0,100685 Mandat tildelt
147 V Aust-Agder 0,092164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
148 MDG Nord-Trøndelag 0,091663 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
149 MDG Sogn og Fjordane 0,088312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
150 V Nord-Trøndelag 0,084113 Mandat tildelt