Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,0 27,4 -3,4 44 49 -5 43 44
Høyre 22,4 25,0 -2,6 37 45 -8 38 36
Frp 11,4 15,2 -3,8 19 27 -8 21 19
SV 6,6 6,0 0,6 11 11 0 10 11
Sp 15,8 10,3 5,5 30 19 11 31 33
KrF 4,2 4,2 0,0 7 8 -1 7 7
Venstre 2,5 4,4 -1,9 2 8 -6 1 1
MDG 6,1 3,2 2,9 10 1 9 10 10
Rødt 5,1 2,4 2,7 9 1 8 8 8
Andre 1,9 1,8 0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Akershus 5 5 2 1 2 0+1 1 1 1 0
Oslo 5 5 1 2 0 0 1 2+1 3 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 3 4 2 1+1 2 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Sør-Trøndelag 0,660361 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,614074 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,561555 Mandat tildelt
4 R Sør-Trøndelag 0,559963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Frp Hedmark 0,527840 Mandat tildelt
6 H Nord-Trøndelag 0,527838 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Finnmark 0,514945 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Sogn og Fjordane 0,499839 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 R Nordland 0,489046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Oppland 0,459355 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Akershus 0,453662 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Oslo 0,453545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Hordaland 0,453035 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Møre og Romsdal 0,429965 Mandat tildelt
15 MDG Oslo 0,426073 Mandat tildelt
16 KrF Akershus 0,419093 Mandat tildelt
17 MDG Akershus 0,417775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Oslo 0,408630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Akershus 0,406681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Oslo 0,406343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 MDG Østfold 0,392787 Mandat tildelt
22 Frp Møre og Romsdal 0,390146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Finnmark 0,387365 Mandat tildelt
24 SV Oslo 0,386386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Hordaland 0,384699 Mandat tildelt
26 SV Buskerud 0,384284 Mandat tildelt
27 Frp Rogaland 0,384189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Østfold 0,383684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Hedmark 0,376367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Rogaland 0,371523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Rogaland 0,364361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 R Østfold 0,361696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Oslo 0,361248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Buskerud 0,355292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Østfold 0,350620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Akershus 0,348523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nord-Trøndelag 0,344972 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Østfold 0,340545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Hordaland 0,339689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Østfold 0,339162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Buskerud 0,336584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Sør-Trøndelag 0,334087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Vestfold 0,331713 Mandat tildelt
44 MDG Hordaland 0,330412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Nordland 0,329285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Nordland 0,326800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Vestfold 0,325582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Vestfold 0,323575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Rogaland 0,317250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Troms 0,306285 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Buskerud 0,303118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Møre og Romsdal 0,299980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Telemark 0,299294 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Møre og Romsdal 0,295770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Aust-Agder 0,294507 Mandat tildelt
56 H Nordland 0,288741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Møre og Romsdal 0,284119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Hordaland 0,276794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Hedmark 0,273720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Telemark 0,271610 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Vest-Agder 0,271557 Mandat tildelt
62 MDG Troms 0,267651 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Sør-Trøndelag 0,263092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Oppland 0,254009 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Vestfold 0,253402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Sør-Trøndelag 0,253388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Oppland 0,249585 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Vest-Agder 0,249398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Telemark 0,249311 Mandat tildelt
70 R Akershus 0,246514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Sør-Trøndelag 0,246491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Troms 0,241847 Mandat tildelt
73 R Vestfold 0,236136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Vest-Agder 0,235253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Telemark 0,232535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Aust-Agder 0,229437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Troms 0,228011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Hordaland 0,226911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Telemark 0,222986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Sogn og Fjordane 0,222929 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Vestfold 0,221428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Oppland 0,221336 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Nord-Trøndelag 0,220919 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Buskerud 0,219460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Hedmark 0,219425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Vest-Agder 0,214105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Vest-Agder 0,210655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Rogaland 0,209464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Telemark 0,206727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Nordland 0,194494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Troms 0,184821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Buskerud 0,183449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Møre og Romsdal 0,182379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Finnmark 0,179838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Oppland 0,177834 Mandat tildelt
96 MDG Finnmark 0,161916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Hedmark 0,160624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Sogn og Fjordane 0,147171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Aust-Agder 0,146212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Vest-Agder 0,144223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Nord-Trøndelag 0,138438 Mandat tildelt
102 MDG Nord-Trøndelag 0,133184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Troms 0,132371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Finnmark 0,130972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Aust-Agder 0,130048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Sogn og Fjordane 0,129692 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Aust-Agder 0,129678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Sogn og Fjordane 0,128243 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Nord-Trøndelag 0,107985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Hedmark 0,107977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Oppland 0,105207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Finnmark 0,083168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,080731 Mandat tildelt