Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,0 27,4 -3,4 44 49 -5 43 44
Høyre 22,4 25,0 -2,6 37 45 -8 38 37
Frp 11,4 15,2 -3,8 20 27 -7 21 19
SV 6,6 6,0 0,6 11 11 0 10 11
Sp 15,8 10,3 5,5 30 19 11 31 31
KrF 4,2 4,2 0,0 7 8 -1 7 7
Venstre 2,5 4,4 -1,9 1 8 -7 1 1
MDG 6,1 3,2 2,9 10 1 9 10 10
Rødt 5,1 2,4 2,7 9 1 8 8 9
Andre 1,9 1,8 0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 5 2 1 2 0+1 0 1 1 0
Oslo 5 4 1 2 0 0 1 2+1 3 0
Hedmark 2 1 0 0 3 0 0 0 0+1 0
Oppland 2 1 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 3 4 2 1+1 2 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Sør-Trøndelag 0,660361 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,614074 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,561555 Mandat tildelt
4 R Sør-Trøndelag 0,559963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 H Nord-Trøndelag 0,527838 Mandat tildelt
6 H Finnmark 0,514945 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Sogn og Fjordane 0,499839 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Møre og Romsdal 0,491389 Mandat tildelt
9 R Nordland 0,489046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Oslo 0,473150 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Hordaland 0,453035 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Buskerud 0,439181 Mandat tildelt
13 MDG Buskerud 0,406047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 MDG Oslo 0,403648 Mandat tildelt
15 H Akershus 0,403255 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 MDG Østfold 0,392787 Mandat tildelt
17 SV Finnmark 0,387365 Mandat tildelt
18 KrF Oslo 0,384957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Hordaland 0,384699 Mandat tildelt
20 H Buskerud 0,384668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Østfold 0,383684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Hedmark 0,376367 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Akershus 0,372527 Mandat tildelt
24 H Rogaland 0,371523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Akershus 0,371356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Oslo 0,366050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Rogaland 0,364361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 R Østfold 0,361696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Møre og Romsdal 0,342835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 R Oslo 0,342235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Østfold 0,340545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Østfold 0,339162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Møre og Romsdal 0,338022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Sør-Trøndelag 0,334087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Vestfold 0,331713 Mandat tildelt
36 MDG Hordaland 0,330412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Nordland 0,326800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Vestfold 0,325582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Møre og Romsdal 0,324708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,323575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Rogaland 0,317250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Akershus 0,309798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Troms 0,306285 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Oppland 0,304811 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Oppland 0,299502 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Telemark 0,299294 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Aust-Agder 0,294507 Mandat tildelt
48 H Nordland 0,288741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Hordaland 0,276794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Hedmark 0,273720 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Telemark 0,271610 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Vest-Agder 0,271557 Mandat tildelt
53 MDG Troms 0,267651 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Oppland 0,265604 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Sør-Trøndelag 0,253388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Buskerud 0,250811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Vest-Agder 0,249398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Telemark 0,249311 Mandat tildelt
59 KrF Sør-Trøndelag 0,246491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Troms 0,241847 Mandat tildelt
61 R Vestfold 0,236136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Vest-Agder 0,235253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Telemark 0,232535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Aust-Agder 0,229437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Hordaland 0,226911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Telemark 0,222986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Vestfold 0,221428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Nord-Trøndelag 0,220919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Hedmark 0,219425 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Akershus 0,219123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Oppland 0,213401 Mandat tildelt
72 KrF Vest-Agder 0,210655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Buskerud 0,209656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Rogaland 0,209464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Møre og Romsdal 0,208433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Nordland 0,194494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Troms 0,184821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Finnmark 0,161916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Hedmark 0,160624 Mandat tildelt
80 SV Sogn og Fjordane 0,147171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Aust-Agder 0,146212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Vest-Agder 0,144223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Nord-Trøndelag 0,138438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Nord-Trøndelag 0,133184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Troms 0,132371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Finnmark 0,130972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Aust-Agder 0,130048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Sogn og Fjordane 0,129692 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Sogn og Fjordane 0,128243 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Oppland 0,126249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Nord-Trøndelag 0,107985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Hedmark 0,107977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Finnmark 0,083168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,080731 Mandat tildelt