Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,0 26,3 -2,3 43 48 -5 46 45
Høyre 22,3 20,4 1,9 38 36 2 38 38
Frp 11,3 11,6 -0,3 20 21 -1 19 19
SV 9,3 7,6 1,7 16 13 3 15 16
Sp 13,4 13,5 -0,1 27 28 -1 27 27
KrF 2,5 3,8 -1,3 1 3 -2 1 1
Venstre 4,5 4,6 -0,1 8 8 0 7 7
MDG 4,2 3,9 0,3 7 3 4 7 7
Rødt 5,4 4,7 0,7 9 8 1 9 9
Andre 3,1 3,6 -0,5 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 4 5 2 2 2 0 1+1 1 1 0
Oslo 4 5 1 3 0 0 2+1 2 2 0
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Hordaland 3 4 2 2 2 0 1 0+1 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,628724 Mandat tildelt
2 R Sør-Trøndelag 0,577948 Mandat tildelt
3 R Rogaland 0,552405 Mandat tildelt
4 SV Møre og Romsdal 0,536143 Mandat tildelt
5 SV Hedmark 0,501133 Mandat tildelt
6 R Nordland 0,495634 Mandat tildelt
7 Frp Hedmark 0,491805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Akershus 0,491186 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Buskerud 0,480024 Mandat tildelt
10 H Nord-Trøndelag 0,464439 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 MDG Sør-Trøndelag 0,459881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Vestfold 0,455274 Mandat tildelt
13 H Hordaland 0,447021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Rogaland 0,446845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Oslo 0,445501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Oslo 0,438430 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Rogaland 0,424066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 R Østfold 0,419133 Mandat tildelt
19 Frp Oppland 0,417237 Mandat tildelt
20 V Akershus 0,402030 Mandat tildelt
21 Frp Aust-Agder 0,387104 Mandat tildelt
22 V Sør-Trøndelag 0,383871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Rogaland 0,379028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Oslo 0,373117 Mandat tildelt
25 SV Telemark 0,372562 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Oslo 0,370007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Hordaland 0,368999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Akershus 0,366921 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Oslo 0,358901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Oslo 0,343413 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Oppland 0,339699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Buskerud 0,338233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Sør-Trøndelag 0,333166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Vestfold 0,329403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Rogaland 0,329133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Østfold 0,329067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Østfold 0,327163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Sør-Trøndelag 0,324963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Vest-Agder 0,324923 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hordaland 0,323615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Nordland 0,315900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Nord-Trøndelag 0,312201 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 R Vestfold 0,303718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Finnmark 0,301567 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Akershus 0,301409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Møre og Romsdal 0,300650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Finnmark 0,299515 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Akershus 0,298596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Telemark 0,286400 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Nord-Trøndelag 0,278747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Buskerud 0,277922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Buskerud 0,276438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Troms 0,274728 Mandat tildelt
54 Frp Sogn og Fjordane 0,271431 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Rogaland 0,270126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Akershus 0,269975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Nordland 0,268177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Hordaland 0,266581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Møre og Romsdal 0,266067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Telemark 0,265814 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Østfold 0,251767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Sør-Trøndelag 0,251582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Vestfold 0,249559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Møre og Romsdal 0,249351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Buskerud 0,248941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Troms 0,246090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Vestfold 0,243345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vestfold 0,241792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Vest-Agder 0,233005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Nordland 0,232579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Hedmark 0,232049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Hedmark 0,230972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Østfold 0,230370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Finnmark 0,229844 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Oppland 0,228104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Troms 0,227430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Buskerud 0,221591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Aust-Agder 0,221448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Troms 0,219394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Sogn og Fjordane 0,216101 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Vest-Agder 0,213223 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Hordaland 0,211914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Telemark 0,205827 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Oppland 0,204792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Aust-Agder 0,202051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Møre og Romsdal 0,201119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Nordland 0,199243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Østfold 0,197229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Nordland 0,194654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Møre og Romsdal 0,185789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vest-Agder 0,182410 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Nord-Trøndelag 0,181099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Vest-Agder 0,178130 Mandat tildelt
94 MDG Vest-Agder 0,168715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Troms 0,159044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Sogn og Fjordane 0,150543 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 MDG Telemark 0,149985 Mandat tildelt
98 Frp Finnmark 0,140471 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Sogn og Fjordane 0,137528 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Hedmark 0,134560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Hedmark 0,132267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Aust-Agder 0,127956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Oppland 0,123605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Troms 0,121076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Oppland 0,117372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,111082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Sogn og Fjordane 0,100802 Mandat tildelt
108 MDG Finnmark 0,097478 Mandat tildelt
109 MDG Aust-Agder 0,095922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Aust-Agder 0,095101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Sogn og Fjordane 0,079395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Nord-Trøndelag 0,079381 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Nord-Trøndelag 0,079172 Mandat tildelt