Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,0 27,4 -3,4 44 49 -5 44 44
Høyre 18,8 25,0 -6,2 35 45 -10 35 35
Frp 13,5 15,2 -1,7 25 27 -2 25 25
SV 6,9 6,0 0,9 13 11 2 13 13
Sp 18,3 10,3 8,0 34 19 15 34 34
KrF 3,1 4,2 -1,1 2 8 -6 2 2
Venstre 3,5 4,4 -0,9 2 8 -6 2 2
MDG 6,7 3,2 3,5 12 1 11 12 12
Rødt 3,9 2,4 1,5 2 1 1 2 2
Andre 1,2 1,8 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 4 3 1 2 0 1 1+1 0 0
Oslo 5 4 2 2 0+1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 2+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 3 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 4 4 2 1+1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 1+1 1 1 2 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,676359 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,625088 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 SV Rogaland 0,587078 Mandat tildelt
4 SV Troms 0,579664 Mandat tildelt
5 H Sør-Trøndelag 0,467321 Mandat tildelt
6 SV Buskerud 0,459156 Mandat tildelt
7 Sp Oppland 0,450935 Mandat tildelt
8 MDG Buskerud 0,445997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 MDG Oslo 0,443355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Nord-Trøndelag 0,443011 Mandat tildelt
11 Sp Aust-Agder 0,442293 Mandat tildelt
12 H Finnmark 0,432188 Mandat tildelt
13 MDG Østfold 0,431389 Mandat tildelt
14 H Sogn og Fjordane 0,419494 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,413655 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Akershus 0,410284 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Østfold 0,410015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Nord-Trøndelag 0,408529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 MDG Akershus 0,407879 Mandat tildelt
20 Ap Oslo 0,406915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Finnmark 0,404945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Nordland 0,403899 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Hordaland 0,402573 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Hordaland 0,402261 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Hordaland 0,402181 Mandat tildelt
26 SV Østfold 0,401094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Rogaland 0,400904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Oslo 0,397111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Buskerud 0,396736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Hedmark 0,393461 Mandat tildelt
31 Frp Nordland 0,389935 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Oslo 0,382691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Hordaland 0,380228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Telemark 0,380109 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Nordland 0,377873 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Hedmark 0,374180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Sør-Trøndelag 0,369732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Oppland 0,369135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Møre og Romsdal 0,367733 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Rogaland 0,365434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Nordland 0,365308 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Vestfold 0,364345 Mandat tildelt
43 MDG Hordaland 0,362914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Nordland 0,358930 Mandat tildelt
45 SV Møre og Romsdal 0,358403 Mandat tildelt
46 MDG Møre og Romsdal 0,356661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Finnmark 0,351864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Troms 0,351213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Rogaland 0,346997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Nord-Trøndelag 0,346553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Sør-Trøndelag 0,340809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Akershus 0,340454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Vestfold 0,340375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Hedmark 0,337064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Hordaland 0,333828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Rogaland 0,324971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Akershus 0,323882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Buskerud 0,322846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Østfold 0,321254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Oppland 0,318636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Møre og Romsdal 0,316814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Sogn og Fjordane 0,315905 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Sør-Trøndelag 0,311558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Vest-Agder 0,307497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Buskerud 0,305817 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Akershus 0,305772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Oslo 0,305298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vestfold 0,300083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Møre og Romsdal 0,299362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Vest-Agder 0,298252 Mandat tildelt
71 Ap Vestfold 0,294211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Troms 0,293950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Oppland 0,291705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Østfold 0,285815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Telemark 0,283946 Mandat tildelt
76 H Møre og Romsdal 0,283696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Telemark 0,280044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Vestfold 0,271571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Troms 0,270012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Troms 0,265620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Sør-Trøndelag 0,264907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Sogn og Fjordane 0,263970 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Troms 0,257055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Telemark 0,255453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Vest-Agder 0,253545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Oppland 0,251355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Telemark 0,251186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Østfold 0,249123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Buskerud 0,246145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Vest-Agder 0,245951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Telemark 0,244803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Sør-Trøndelag 0,241771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Hedmark 0,240989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Ap Nord-Trøndelag 0,239976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Nord-Trøndelag 0,230967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Rogaland 0,230051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Hedmark 0,229734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Ap Finnmark 0,224318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Ap Aust-Agder 0,223138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Vestfold 0,222486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Oppland 0,217585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Ap Sogn og Fjordane 0,215364 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Nordland 0,213981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Finnmark 0,212976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Vest-Agder 0,209321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 H Aust-Agder 0,192556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Sp Vest-Agder 0,191537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Finnmark 0,177851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Aust-Agder 0,160569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Sogn og Fjordane 0,153882 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Frp Aust-Agder 0,153560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Nord-Trøndelag 0,146242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Sogn og Fjordane 0,140845 Mandat tildelt