Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,7 27,4 -2,7 44 49 -5 46 44
Høyre 20,4 25,0 -4,7 36 45 -9 37 37
Frp 12,1 15,2 -3,1 22 27 -5 22 22
SV 8,9 6,0 2,9 15 11 4 14 14
Sp 12,0 10,3 1,6 21 19 2 21 21
KrF 4,2 4,2 0,0 7 8 -1 6 7
Venstre 4,9 4,4 0,5 8 8 0 7 8
MDG 4,9 3,2 1,7 8 1 7 8 8
Rødt 4,9 2,4 2,5 8 1 7 8 8
Andre 3,1 1,8 1,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 2 2 1 0 1+1 1 1 0
Oslo 5 4 1 3 0 0 2 2 2+1 0
Hedmark 2 1 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 3 4 2 2 1 1 1 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0 0+1 1 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,658027 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,531546 Mandat tildelt
3 SV Finnmark 0,521113 Mandat tildelt
4 SV Østfold 0,516204 Mandat tildelt
5 V Rogaland 0,511648 Mandat tildelt
6 SV Hedmark 0,506381 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 MDG Rogaland 0,505798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 R Oslo 0,488885 Mandat tildelt
9 R Nordland 0,472774 Mandat tildelt
10 Sp Oslo 0,466174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Hordaland 0,438149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Vestfold 0,435824 Mandat tildelt
13 V Akershus 0,434421 Mandat tildelt
14 KrF Møre og Romsdal 0,428917 Mandat tildelt
15 KrF Akershus 0,418131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Akershus 0,416850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Sør-Trøndelag 0,408227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Oslo 0,405412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Møre og Romsdal 0,403578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Rogaland 0,377649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Vest-Agder 0,375217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Oslo 0,371333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Sør-Trøndelag 0,370916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Telemark 0,365398 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Rogaland 0,363498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Oslo 0,357547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Møre og Romsdal 0,350199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 R Østfold 0,349608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Nordland 0,345462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Oslo 0,342951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Oppland 0,341751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Sør-Trøndelag 0,340932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Østfold 0,338366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Akershus 0,336275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Vest-Agder 0,316527 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Østfold 0,316130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Hordaland 0,310552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Hedmark 0,308152 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 R Rogaland 0,306637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Nord-Trøndelag 0,297228 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Aust-Agder 0,293813 Mandat tildelt
42 Sp Buskerud 0,291237 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Troms 0,289082 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Aust-Agder 0,288811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Buskerud 0,287077 Mandat tildelt
46 MDG Buskerud 0,285976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Akershus 0,281353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Hordaland 0,276141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Nordland 0,275400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Møre og Romsdal 0,270592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Østfold 0,267744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Vestfold 0,267009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Hordaland 0,265960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Nordland 0,263014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Vestfold 0,257275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Rogaland 0,251846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Telemark 0,248743 Mandat tildelt
58 SV Troms 0,248673 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Telemark 0,248210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Sør-Trøndelag 0,245896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Oppland 0,245382 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Hordaland 0,243572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Akershus 0,238289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Troms 0,233776 Mandat tildelt
65 V Nordland 0,231890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Finnmark 0,229767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Møre og Romsdal 0,228677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Vestfold 0,228289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Nord-Trøndelag 0,226305 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Vestfold 0,220914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Vest-Agder 0,218563 Mandat tildelt
72 R Telemark 0,215553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Troms 0,215439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Østfold 0,215396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Buskerud 0,212120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Vest-Agder 0,210160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Sogn og Fjordane 0,206290 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Vest-Agder 0,202070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Sogn og Fjordane 0,198062 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Nordland 0,194080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Finnmark 0,188748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Telemark 0,187215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Buskerud 0,183036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Sør-Trøndelag 0,180433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Oppland 0,178157 Mandat tildelt
86 MDG Hedmark 0,176613 Mandat tildelt
87 R Møre og Romsdal 0,176282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Aust-Agder 0,175019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Buskerud 0,172347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Oppland 0,171889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Troms 0,163940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Hedmark 0,156154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Hedmark 0,155259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Telemark 0,149328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Vestfold 0,146018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Oppland 0,142857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Vest-Agder 0,139419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Sogn og Fjordane 0,136500 Mandat tildelt
99 R Nord-Trøndelag 0,133796 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Troms 0,132041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Finnmark 0,130253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Sogn og Fjordane 0,129354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Finnmark 0,126655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 MDG Aust-Agder 0,117682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Aust-Agder 0,109670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Nord-Trøndelag 0,107730 Mandat tildelt