Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,9 26,3 -2,4 46 48 -2 47 47
Høyre 26,8 20,4 6,4 49 36 13 46 48
Frp 12,8 11,6 1,2 23 21 2 25 24
SV 7,3 7,6 -0,3 13 13 0 13 12
Sp 6,1 13,5 -7,4 10 28 -18 10 10
KrF 4,7 3,8 0,9 8 3 5 8 8
Venstre 4,7 4,6 0,1 8 8 0 8 8
MDG 3,0 3,9 -0,9 1 3 -2 1 1
Rødt 6,5 4,7 1,8 11 8 3 11 11
Andre 4,3 3,6 0,7 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0 0 0 0+1 0
Akershus 5 7 2 1 1 0+1 1 0 1 0
Oslo 4 6 1 3 0 0 2 1 2+1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Telemark 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 0 1 0 0 1 0
Hordaland 3 5 2 1+1 1 1 1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0+1 0 1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 1 0 0 0 1 0
Troms 2 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,636120 Mandat tildelt
2 Sp Rogaland 0,611512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 SV Nordland 0,547665 Mandat tildelt
4 Sp Østfold 0,510056 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 R Østfold 0,504521 Mandat tildelt
6 V Rogaland 0,466682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Østfold 0,464446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Møre og Romsdal 0,461384 Mandat tildelt
9 KrF Akershus 0,455953 Mandat tildelt
10 KrF Rogaland 0,432081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 R Oslo 0,432015 Mandat tildelt
12 Sp Troms 0,431183 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Oslo 0,428791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Hordaland 0,423367 Mandat tildelt
15 SV Møre og Romsdal 0,420868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Akershus 0,419902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Sør-Trøndelag 0,400917 Mandat tildelt
18 SV Hedmark 0,393361 Mandat tildelt
19 SV Akershus 0,390639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Oslo 0,389706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Buskerud 0,376788 Mandat tildelt
22 Sp Telemark 0,372046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 R Vestfold 0,365601 Mandat tildelt
24 SV Vestfold 0,357401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Oslo 0,344144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 R Buskerud 0,332753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Finnmark 0,331734 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Østfold 0,331077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Troms 0,330709 Mandat tildelt
30 R Akershus 0,324968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Aust-Agder 0,324174 Mandat tildelt
32 R Hordaland 0,320886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Møre og Romsdal 0,320261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 R Telemark 0,319988 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Hordaland 0,300192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Telemark 0,292436 Mandat tildelt
37 KrF Vest-Agder 0,286327 Mandat tildelt
38 R Hedmark 0,278031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 R Finnmark 0,276633 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Telemark 0,276236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Oslo 0,270309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Vestfold 0,268547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Oppland 0,266620 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Sør-Trøndelag 0,261518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Buskerud 0,259999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Vestfold 0,259571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Nordland 0,255466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Vest-Agder 0,255021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Vestfold 0,254177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Hedmark 0,253364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Oppland 0,246501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Sør-Trøndelag 0,242702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Østfold 0,240599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Akershus 0,238509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Finnmark 0,236719 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Vest-Agder 0,233243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Sør-Trøndelag 0,231881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Hordaland 0,223151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Rogaland 0,221648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Hordaland 0,221322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Vest-Agder 0,219595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Nord-Trøndelag 0,218781 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Nord-Trøndelag 0,217998 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Møre og Romsdal 0,210080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Sør-Trøndelag 0,204650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Nordland 0,203296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Buskerud 0,200944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Nordland 0,198866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Oppland 0,195501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Nordland 0,194475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Vest-Agder 0,186071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Møre og Romsdal 0,184217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Aust-Agder 0,183368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Nord-Trøndelag 0,173601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Troms 0,172222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Buskerud 0,169956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Sogn og Fjordane 0,169614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Sogn og Fjordane 0,165555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Aust-Agder 0,158624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Aust-Agder 0,154021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Sogn og Fjordane 0,142843 Mandat tildelt
82 V Hedmark 0,140501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Troms 0,137633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Sogn og Fjordane 0,128314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Troms 0,126470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Oppland 0,122592 Mandat tildelt
87 KrF Hedmark 0,120958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Telemark 0,115984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nord-Trøndelag 0,111478 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Sogn og Fjordane 0,105296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Aust-Agder 0,099339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Oppland 0,096391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Nord-Trøndelag 0,082930 Mandat tildelt
94 KrF Finnmark 0,082292 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,059103 Mandat tildelt