Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,8 27,4 -3,6 44 49 -5 44 44
Høyre 22,1 25,0 -2,9 40 45 -5 40 39
Frp 11,0 15,2 -4,2 20 27 -7 20 20
SV 7,4 6,0 1,4 14 11 3 14 13
Sp 17,1 10,3 6,8 33 19 14 34 35
KrF 3,3 4,2 -0,9 2 8 -6 2 2
Venstre 2,4 4,4 -2,0 2 8 -6 1 2
MDG 6,5 3,2 3,3 12 1 11 12 12
Rødt 3,3 2,4 0,9 2 1 1 2 2
Andre 3,1 1,8 1,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 5 2 1 2 0 1 1+1 0 0
Oslo 5 5 1 2 0 0 1 2+1 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 3 5 2 1+1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Sør-Trøndelag 0,703679 Mandat tildelt
2 SV Rogaland 0,629582 Mandat tildelt
3 Frp Oppland 0,531871 Mandat tildelt
4 H Nord-Trøndelag 0,520799 Mandat tildelt
5 Frp Hedmark 0,509327 Mandat tildelt
6 H Finnmark 0,508057 Mandat tildelt
7 H Sogn og Fjordane 0,493128 Mandat tildelt
8 SV Buskerud 0,492395 Mandat tildelt
9 H Nordland 0,474786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Finnmark 0,434244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 MDG Buskerud 0,432680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Hordaland 0,431317 Mandat tildelt
13 SV Østfold 0,430195 Mandat tildelt
14 MDG Oslo 0,430116 Mandat tildelt
15 Ap Hordaland 0,425633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Hedmark 0,421967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 MDG Østfold 0,418555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Oslo 0,414605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Oslo 0,410424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Akershus 0,406866 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Oslo 0,403527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Akershus 0,397852 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 MDG Akershus 0,395710 Mandat tildelt
24 SV Møre og Romsdal 0,384369 Mandat tildelt
25 H Oslo 0,381939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Buskerud 0,379519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Aust-Agder 0,375371 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Hedmark 0,371066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Rogaland 0,370708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Sør-Trøndelag 0,366649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Rogaland 0,366547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Oppland 0,366050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Hordaland 0,365701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Vestfold 0,365073 Mandat tildelt
35 Ap Rogaland 0,362386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Nordland 0,362267 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Vestfold 0,353453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Hordaland 0,352080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Akershus 0,348809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Troms 0,348285 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Nordland 0,348220 Mandat tildelt
42 SV Akershus 0,347350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Møre og Romsdal 0,345992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Oppland 0,341751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Østfold 0,338316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Østfold 0,335988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Buskerud 0,334275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Møre og Romsdal 0,333493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Nord-Trøndelag 0,332883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Sør-Trøndelag 0,329611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Hordaland 0,327773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Vestfold 0,319244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Østfold 0,318574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Nordland 0,317727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Vest-Agder 0,304938 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Telemark 0,304490 Mandat tildelt
57 H Troms 0,302185 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Møre og Romsdal 0,296869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Oppland 0,295484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Telemark 0,295285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Vestfold 0,291759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Vest-Agder 0,289386 Mandat tildelt
63 MDG Troms 0,285165 Mandat tildelt
64 SV Sør-Trøndelag 0,284115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Oppland 0,283023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Buskerud 0,281024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Telemark 0,277711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Hedmark 0,270056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Vest-Agder 0,263731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Møre og Romsdal 0,258144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Sør-Trøndelag 0,253867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Telemark 0,247814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Nord-Trøndelag 0,247698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Vest-Agder 0,246060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Vestfold 0,244511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Nord-Trøndelag 0,237976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Hedmark 0,233836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Nordland 0,229484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Aust-Agder 0,226365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Rogaland 0,223183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Finnmark 0,222447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Aust-Agder 0,221286 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Troms 0,219996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Sogn og Fjordane 0,215107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Sogn og Fjordane 0,213578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Troms 0,207222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Vest-Agder 0,206594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Telemark 0,199483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Finnmark 0,173533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Finnmark 0,172505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Sogn og Fjordane 0,165036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Aust-Agder 0,155798 Mandat tildelt