Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,7 27,4 -3,7 45 49 -4 44 45
Høyre 26,3 25,0 1,3 49 45 4 49 49
Frp 14,8 15,2 -0,4 28 27 1 28 28
SV 7,5 6,0 1,5 14 11 3 14 14
Sp 9,7 10,3 -0,6 18 19 -1 19 18
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1 9 9
Venstre 3,4 4,4 -1,0 2 8 -6 2 2
MDG 3,7 3,2 0,5 2 1 1 2 2
Rødt 3,9 2,4 1,5 2 1 1 2 2
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 3 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 5 6 2 2 0 0+1 1 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 3 1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5+1 3 2 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3+1 3 1 1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1+1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,511843 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,498938 Mandat tildelt
3 KrF Oslo 0,483771 Mandat tildelt
4 H Akershus 0,450702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Frp Nord-Trøndelag 0,447907 Mandat tildelt
6 SV Finnmark 0,440104 Mandat tildelt
7 SV Oslo 0,439074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Buskerud 0,436671 Mandat tildelt
9 H Rogaland 0,436213 Mandat tildelt
10 SV Østfold 0,435966 Mandat tildelt
11 H Hordaland 0,435203 Mandat tildelt
12 KrF Rogaland 0,433768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Hedmark 0,427700 Mandat tildelt
14 Frp Nordland 0,427489 Mandat tildelt
15 Ap Oslo 0,424152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Hordaland 0,423839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Oslo 0,405965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Østfold 0,403781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Østfold 0,399841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Akershus 0,396038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Buskerud 0,393520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Oslo 0,378446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Akershus 0,377122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Akershus 0,372929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Vestfold 0,370005 Mandat tildelt
26 Ap Hedmark 0,369509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Finnmark 0,369203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Sør-Trøndelag 0,365107 Mandat tildelt
29 Ap Rogaland 0,360863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Nordland 0,360740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Troms 0,359613 Mandat tildelt
32 Frp Rogaland 0,356263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Hordaland 0,355647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Vestfold 0,353796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Oslo 0,353292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Telemark 0,351392 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Aust-Agder 0,350593 Mandat tildelt
38 H Møre og Romsdal 0,347268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Troms 0,346821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Buskerud 0,342805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Sør-Trøndelag 0,341559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Møre og Romsdal 0,340848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Nordland 0,339013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Akershus 0,338358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Oppland 0,331966 Mandat tildelt
46 KrF Hordaland 0,329524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Vestfold 0,328969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Hedmark 0,321388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Østfold 0,317238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Hordaland 0,315002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Telemark 0,308619 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Rogaland 0,306551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Nord-Trøndelag 0,306154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Vest-Agder 0,304591 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Møre og Romsdal 0,303905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Oppland 0,303760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Vest-Agder 0,303650 Mandat tildelt
58 Sp Sør-Trøndelag 0,301079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Telemark 0,296799 Mandat tildelt
60 Frp Troms 0,295999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Sør-Trøndelag 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Oppland 0,293041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Vest-Agder 0,292824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Vestfold 0,290532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Sogn og Fjordane 0,289416 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Oppland 0,288618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Sør-Trøndelag 0,287944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Møre og Romsdal 0,284262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Buskerud 0,282280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Nordland 0,280410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Sør-Trøndelag 0,280176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Sogn og Fjordane 0,279083 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Vest-Agder 0,277962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Telemark 0,276544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Østfold 0,273120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Vestfold 0,271370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Aust-Agder 0,269390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Telemark 0,268392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vest-Agder 0,267297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Vestfold 0,263621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Hordaland 0,262297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Møre og Romsdal 0,258665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Nord-Trøndelag 0,251065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Vest-Agder 0,250788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Hedmark 0,250130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Nord-Trøndelag 0,236976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Buskerud 0,236402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Troms 0,234655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Aust-Agder 0,234439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Finnmark 0,233468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Nordland 0,232600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Nordland 0,231594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Hedmark 0,228436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Ap Aust-Agder 0,220344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Buskerud 0,218405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Østfold 0,217336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Rogaland 0,212708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Ap Sogn og Fjordane 0,212676 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Troms 0,210022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Nord-Trøndelag 0,206585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Finnmark 0,201564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Telemark 0,201479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Oppland 0,198786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Sogn og Fjordane 0,195616 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Finnmark 0,186521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Aust-Agder 0,168349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Sogn og Fjordane 0,167257 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Troms 0,157571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Sogn og Fjordane 0,154365 Mandat tildelt