Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,7 27,4 -3,7 44 49 -5 44 43
Høyre 21,8 25,0 -3,2 37 45 -8 38 40
Frp 8,4 15,2 -6,8 14 27 -13 14 15
SV 7,4 6,0 1,4 13 11 2 12 14
Sp 17,5 10,3 7,2 36 19 17 36 32
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5 3 2
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6 2 1
MDG 6,1 3,2 2,9 10 1 9 10 11
Rødt 6,0 2,4 3,6 10 1 9 10 11
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 5 1+1 1 2 0 1 1 1 0
Oslo 5 4 1 2 0 0 1 2+1 3 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 3 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 1 1+1 2 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 3 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 0 1 2 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,658777 Mandat tildelt
2 MDG Rogaland 0,628391 Mandat tildelt
3 Frp Sør-Trøndelag 0,581597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 R Nordland 0,575376 Mandat tildelt
5 H Nord-Trøndelag 0,513709 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Frp Troms 0,504008 Mandat tildelt
7 SV Buskerud 0,492395 Mandat tildelt
8 H Sogn og Fjordane 0,486416 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Vest-Agder 0,473280 Mandat tildelt
10 H Nordland 0,468336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Oslo 0,460478 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Telemark 0,456967 Mandat tildelt
13 Frp Akershus 0,443943 Mandat tildelt
14 SV Finnmark 0,434244 Mandat tildelt
15 SV Hordaland 0,431317 Mandat tildelt
16 SV Østfold 0,430195 Mandat tildelt
17 R Østfold 0,425519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Hedmark 0,421967 Mandat tildelt
19 Frp Hordaland 0,417168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Oslo 0,410424 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Oppland 0,406175 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 MDG Buskerud 0,406047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 MDG Oslo 0,403648 Mandat tildelt
24 R Oslo 0,402630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Finnmark 0,397543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 MDG Østfold 0,392787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Akershus 0,392453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Hedmark 0,388938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Møre og Romsdal 0,384369 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Buskerud 0,374371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Rogaland 0,373214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Akershus 0,371356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Vestfold 0,365073 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Rogaland 0,361571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Hordaland 0,360737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Akershus 0,347350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Oppland 0,341751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Vestfold 0,331713 Mandat tildelt
39 H Østfold 0,331421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Hordaland 0,330412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Møre og Romsdal 0,328964 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Møre og Romsdal 0,328554 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Nordland 0,326800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Sør-Trøndelag 0,325136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Møre og Romsdal 0,324708 Mandat tildelt
46 Frp Oslo 0,316605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Vestfold 0,314913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Telemark 0,304490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Troms 0,298086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Buskerud 0,295059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Oppland 0,291484 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Telemark 0,291276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Aust-Agder 0,286634 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Troms 0,284506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Sør-Trøndelag 0,284115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Rogaland 0,283081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Vestfold 0,277814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Vest-Agder 0,271557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Troms 0,267651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Hordaland 0,266948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Hedmark 0,266392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Oppland 0,265604 Mandat tildelt
63 SV Vest-Agder 0,263731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Telemark 0,262318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Østfold 0,258359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Akershus 0,257799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Buskerud 0,255250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Nord-Trøndelag 0,254227 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Oppland 0,251060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Nord-Trøndelag 0,247698 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Møre og Romsdal 0,245232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Vest-Agder 0,242722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Nordland 0,242639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Telemark 0,232535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Nordland 0,229484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Aust-Agder 0,223293 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Sør-Trøndelag 0,220120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Hedmark 0,219425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Rogaland 0,209861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Troms 0,207222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Hedmark 0,188973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Vestfold 0,186710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Vest-Agder 0,169680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Finnmark 0,167056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Sogn og Fjordane 0,165036 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Sogn og Fjordane 0,164263 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Nord-Trøndelag 0,162820 Mandat tildelt
88 MDG Finnmark 0,161916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Finnmark 0,154103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Aust-Agder 0,146212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Aust-Agder 0,145841 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Nord-Trøndelag 0,133184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Sogn og Fjordane 0,128243 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,094975 Mandat tildelt
95 R Aust-Agder 0,093090 Mandat tildelt