Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,7 27,4 -3,7 44 49 -5 44 42
Høyre 21,8 25,0 -3,2 38 45 -7 38 38
Frp 8,4 15,2 -6,8 14 27 -13 14 14
SV 7,4 6,0 1,4 13 11 2 12 13
Sp 17,5 10,3 7,2 35 19 16 36 36
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5 3 3
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6 2 2
MDG 6,1 3,2 2,9 10 1 9 10 11
Rødt 6,0 2,4 3,6 10 1 9 10 10
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 2 1 2 0 1 1+1 1 0
Oslo 5 4 1 2+1 1 0 1 2 3 0
Hedmark 2 1 0 0 3 0 0 0 0+1 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 1 1+1 2 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 0 1 2 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,658777 Mandat tildelt
2 MDG Rogaland 0,628391 Mandat tildelt
3 Frp Sør-Trøndelag 0,581597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 R Nordland 0,575376 Mandat tildelt
5 H Nord-Trøndelag 0,513709 Mandat tildelt
6 Frp Troms 0,504008 Mandat tildelt
7 H Sogn og Fjordane 0,486416 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Oslo 0,486060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Vest-Agder 0,473280 Mandat tildelt
10 H Nordland 0,468336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Telemark 0,456967 Mandat tildelt
12 H Akershus 0,441510 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Finnmark 0,434244 Mandat tildelt
14 SV Oslo 0,433226 Mandat tildelt
15 SV Hordaland 0,431317 Mandat tildelt
16 SV Buskerud 0,430845 Mandat tildelt
17 SV Østfold 0,430195 Mandat tildelt
18 MDG Oslo 0,426073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 R Østfold 0,425519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 R Oslo 0,424998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Hedmark 0,421967 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 MDG Akershus 0,417775 Mandat tildelt
23 Frp Hordaland 0,417168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Finnmark 0,397543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Østfold 0,392787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Akershus 0,390769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Hedmark 0,388938 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 R Rogaland 0,373214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Vestfold 0,365073 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Rogaland 0,361571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Hordaland 0,360737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Buskerud 0,355292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Oppland 0,338479 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Møre og Romsdal 0,336323 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Oslo 0,334194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Vestfold 0,331713 Mandat tildelt
37 H Østfold 0,331421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Hordaland 0,330412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Buskerud 0,327575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Nordland 0,326800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Sør-Trøndelag 0,325136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Vestfold 0,314913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Telemark 0,304490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Akershus 0,299662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Troms 0,298086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Telemark 0,291276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Akershus 0,290023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Møre og Romsdal 0,287844 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Møre og Romsdal 0,287485 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Aust-Agder 0,286634 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Oppland 0,284793 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Troms 0,284506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Møre og Romsdal 0,284119 Mandat tildelt
54 SV Sør-Trøndelag 0,284115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Rogaland 0,283081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Vestfold 0,277814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Vest-Agder 0,271557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Troms 0,267651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Hordaland 0,266948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Hedmark 0,266392 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Vest-Agder 0,263731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Telemark 0,262318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Østfold 0,258359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Buskerud 0,258177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Nord-Trøndelag 0,254227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Nord-Trøndelag 0,247698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Oppland 0,242903 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Vest-Agder 0,242722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Nordland 0,242639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Telemark 0,232535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Nordland 0,229484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Buskerud 0,223344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Aust-Agder 0,223293 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Oppland 0,221336 Mandat tildelt
75 MDG Sør-Trøndelag 0,220120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Hedmark 0,219425 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Møre og Romsdal 0,214578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Rogaland 0,209861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Oppland 0,209217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Troms 0,207222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Hedmark 0,188973 Mandat tildelt
82 Frp Vestfold 0,186710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Vest-Agder 0,169680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Finnmark 0,167056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Sogn og Fjordane 0,165036 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Sogn og Fjordane 0,164263 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Nord-Trøndelag 0,162820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Finnmark 0,161916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Finnmark 0,154103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Aust-Agder 0,146212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Aust-Agder 0,145841 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Nord-Trøndelag 0,133184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Sogn og Fjordane 0,128243 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,094975 Mandat tildelt
95 R Aust-Agder 0,093090 Mandat tildelt