Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,7 27,4 -3,7 43 49 -6 42 43
Høyre 19,9 25,0 -5,1 34 45 -11 36 34
Frp 13,2 15,2 -2,0 25 27 -2 23 25
SV 8,4 6,0 2,4 14 11 3 14 14
Sp 16,4 10,3 6,1 28 19 9 30 28
KrF 4,1 4,2 -0,1 7 8 -1 7 7
Venstre 2,7 4,4 -1,7 2 8 -6 2 2
MDG 4,9 3,2 1,7 8 1 7 8 8
Rødt 4,6 2,4 2,2 8 1 7 7 8
Andre 2,1 1,8 0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 5 2 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 5 4 2 2+1 0 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 3 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 2 2 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,613971 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,606144 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 R Akershus 0,592900 Mandat tildelt
4 SV Buskerud 0,558977 Mandat tildelt
5 MDG Sør-Trøndelag 0,530457 Mandat tildelt
6 Sp Vest-Agder 0,514932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 R Sør-Trøndelag 0,505061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 MDG Rogaland 0,504763 Mandat tildelt
9 SV Finnmark 0,492945 Mandat tildelt
10 SV Østfold 0,488297 Mandat tildelt
11 KrF Møre og Romsdal 0,479685 Mandat tildelt
12 SV Hedmark 0,478980 Mandat tildelt
13 H Nord-Trøndelag 0,468923 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Oslo 0,465881 Mandat tildelt
15 H Finnmark 0,457478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Sogn og Fjordane 0,444022 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 R Nordland 0,441118 Mandat tildelt
18 SV Møre og Romsdal 0,436300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 R Oslo 0,432156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Nordland 0,427528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,424363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Hedmark 0,422893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Oslo 0,420348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Vestfold 0,414385 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Oppland 0,404107 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Hordaland 0,402477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Troms 0,396728 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Aust-Agder 0,396351 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Akershus 0,394286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Oppland 0,387926 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Oslo 0,375788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Østfold 0,367450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Akershus 0,363697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Hordaland 0,360777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Akershus 0,358246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Rogaland 0,355698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Telemark 0,345680 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Buskerud 0,341740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Telemark 0,340639 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Nordland 0,338642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Østfold 0,331103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Møre og Romsdal 0,329552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 R Østfold 0,326228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Buskerud 0,326149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Oslo 0,324244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Sør-Trøndelag 0,322499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Østfold 0,315533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Finnmark 0,315334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Rogaland 0,310965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Nord-Trøndelag 0,310572 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Sør-Trøndelag 0,305423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Akershus 0,305105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Østfold 0,302539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Møre og Romsdal 0,300299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Vest-Agder 0,299391 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Akershus 0,298310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Sør-Trøndelag 0,296799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Hordaland 0,293764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Aust-Agder 0,287468 Mandat tildelt
60 H Vestfold 0,287462 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Rogaland 0,286136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Sogn og Fjordane 0,283110 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Nord-Trøndelag 0,281160 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Buskerud 0,274068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Troms 0,272098 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Hordaland 0,270214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Vestfold 0,266451 Mandat tildelt
68 H Oppland 0,266065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Telemark 0,265880 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Hordaland 0,265408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Nordland 0,262481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Møre og Romsdal 0,260855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Nordland 0,260509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Telemark 0,243375 Mandat tildelt
75 H Hedmark 0,243180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Sør-Trøndelag 0,240649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Rogaland 0,238231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Troms 0,235222 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Buskerud 0,226223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Vest-Agder 0,221564 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Troms 0,218129 Mandat tildelt
82 MDG Vest-Agder 0,218117 Mandat tildelt
83 KrF Vestfold 0,216197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Troms 0,214999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Oppland 0,213346 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Vestfold 0,213024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Vest-Agder 0,205653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Buskerud 0,204675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Aust-Agder 0,203825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Telemark 0,201152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Vestfold 0,199374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Oppland 0,192442 Mandat tildelt
93 KrF Nordland 0,189879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Møre og Romsdal 0,188020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Sogn og Fjordane 0,187343 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Telemark 0,186803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 MDG Hedmark 0,176245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Aust-Agder 0,165524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Hedmark 0,144898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Vest-Agder 0,130107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Finnmark 0,130047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Troms 0,129186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Sogn og Fjordane 0,126601 Mandat tildelt
104 R Nord-Trøndelag 0,124818 Mandat tildelt