Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,7 26,3 -2,6 43 48 -5 46 45
Høyre 19,0 20,4 -1,4 33 36 -3 33 33
Frp 11,5 11,6 -0,1 20 21 -1 20 20
SV 10,0 7,6 2,4 18 13 5 17 17
Sp 12,6 13,5 -0,9 23 28 -5 23 24
KrF 3,7 3,8 -0,1 3 3 0 3 3
Venstre 4,9 4,6 0,3 9 8 1 8 8
MDG 5,8 3,9 1,9 10 3 7 10 10
Rødt 5,4 4,7 0,7 10 8 2 9 9
Andre 3,4 3,6 -0,2 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 4 5 2 2 2 0 1+1 1 1 0
Oslo 4 4 1 3+1 0 0 2 3 2 0
Hedmark 2 1 0 1 2 0 0 0+1 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 3 1 2 1 0 0 0+1 0
Hordaland 3 3+1 2 2 1 1 1 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 1 1 0 0 0 0+1 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 1 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,577948 Mandat tildelt
2 R Rogaland 0,552405 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,500508 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 R Nordland 0,495634 Mandat tildelt
5 H Hordaland 0,489690 Mandat tildelt
6 SV Vestfold 0,489582 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,486568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Oslo 0,471433 Mandat tildelt
9 H Oslo 0,463926 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 MDG Rogaland 0,454529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Akershus 0,437757 Mandat tildelt
12 Frp Oppland 0,424636 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 R Østfold 0,419133 Mandat tildelt
14 H Akershus 0,418498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Sør-Trøndelag 0,418010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 MDG Akershus 0,416240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,415208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Oslo 0,406285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Telemark 0,400629 Mandat tildelt
20 H Nord-Trøndelag 0,395705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Nordland 0,380825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Oslo 0,376564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hordaland 0,375534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,373425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Oppland 0,365241 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 R Oslo 0,358901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Sør-Trøndelag 0,358239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Møre og Romsdal 0,354080 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Vest-Agder 0,349365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Hordaland 0,347973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Østfold 0,347631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Vestfold 0,344628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Oslo 0,338745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Østfold 0,334898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Vest-Agder 0,330883 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Finnmark 0,324244 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nordland 0,321503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Akershus 0,321073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nord-Trøndelag 0,317733 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Rogaland 0,308271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Buskerud 0,305990 Mandat tildelt
42 Frp Møre og Romsdal 0,305970 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 R Vestfold 0,303718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Nord-Trøndelag 0,299727 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Rogaland 0,290465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Hordaland 0,289417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Buskerud 0,288181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Buskerud 0,282848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Vestfold 0,280665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Østfold 0,278747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Sør-Trøndelag 0,276869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Buskerud 0,276438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Sogn og Fjordane 0,276215 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Nordland 0,275174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Troms 0,274728 Mandat tildelt
56 V Buskerud 0,271056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Akershus 0,269975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Hordaland 0,266581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Møre og Romsdal 0,266067 Mandat tildelt
60 R Telemark 0,265814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Vestfold 0,264965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Møre og Romsdal 0,256539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Sør-Trøndelag 0,256038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Finnmark 0,255188 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Østfold 0,250828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Nordland 0,250082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Vestfold 0,246078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Telemark 0,244024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Troms 0,235915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Vest-Agder 0,232957 Mandat tildelt
71 SV Sogn og Fjordane 0,232386 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Troms 0,231457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Hedmark 0,230972 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Hordaland 0,230746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Finnmark 0,229844 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Troms 0,219610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Møre og Romsdal 0,218995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Aust-Agder 0,217270 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Vest-Agder 0,216996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Østfold 0,212087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Nordland 0,211938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Sør-Trøndelag 0,211683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Troms 0,209686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Telemark 0,209473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Telemark 0,207151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Oppland 0,204792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Hedmark 0,197723 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Oppland 0,194352 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Vest-Agder 0,193965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Møre og Romsdal 0,192173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Aust-Agder 0,188684 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Hedmark 0,182609 Mandat tildelt
93 R Vest-Agder 0,182410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Nord-Trøndelag 0,181099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Hedmark 0,179621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Buskerud 0,172044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 MDG Oppland 0,170685 Mandat tildelt
98 V Hedmark 0,146494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Finnmark 0,142968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Sogn og Fjordane 0,137528 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Finnmark 0,134623 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Aust-Agder 0,132468 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Troms 0,131863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Aust-Agder 0,131313 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Sogn og Fjordane 0,128266 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Aust-Agder 0,127956 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Oppland 0,127811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Telemark 0,120937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,109790 Mandat tildelt
110 MDG Sogn og Fjordane 0,109645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Nord-Trøndelag 0,109338 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Aust-Agder 0,103577 Mandat tildelt
113 V Nord-Trøndelag 0,086479 Mandat tildelt
114 V Finnmark 0,061565 Mandat tildelt