Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,6 26,3 -2,7 46 48 -2 46 46
Høyre 26,4 20,4 6,0 46 36 10 43 46
Frp 13,9 11,6 2,3 24 21 3 26 25
SV 7,2 7,6 -0,4 12 13 -1 12 12
Sp 11,8 13,5 -1,7 20 28 -8 21 19
KrF 4,2 3,8 0,4 7 3 4 7 7
Venstre 4,1 4,6 -0,5 7 8 -1 7 7
MDG 2,7 3,9 -1,2 1 3 -2 1 1
Rødt 4,0 4,7 -0,7 6 8 -2 6 6
Andre 2,3 3,6 -1,3 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 7 2 1 2 0 1 0 0+1 0
Oslo 4 6 2 3 0 0 2 1 1+1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 1 1 0 0 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,627382 Mandat tildelt
2 R Akershus 0,599934 Mandat tildelt
3 R Hordaland 0,592394 Mandat tildelt
4 V Hordaland 0,579246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 SV Nordland 0,540156 Mandat tildelt
6 SV Troms 0,509546 Mandat tildelt
7 SV Østfold 0,458072 Mandat tildelt
8 R Oslo 0,443091 Mandat tildelt
9 R Sør-Trøndelag 0,428117 Mandat tildelt
10 SV Hordaland 0,417567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Møre og Romsdal 0,415066 Mandat tildelt
12 KrF Møre og Romsdal 0,412284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 R Rogaland 0,409182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Akershus 0,407442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Rogaland 0,407123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Hedmark 0,387993 Mandat tildelt
17 KrF Rogaland 0,386114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Akershus 0,385292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Oslo 0,383139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Buskerud 0,371601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 R Nordland 0,367137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Akershus 0,366302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Vestfold 0,352482 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Sør-Trøndelag 0,349731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Oslo 0,339959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Oslo 0,339431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 R Østfold 0,310471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Østfold 0,295844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Aust-Agder 0,289679 Mandat tildelt
30 SV Telemark 0,288412 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Hordaland 0,268262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Oppland 0,262971 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Sør-Trøndelag 0,257932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Vest-Agder 0,255862 Mandat tildelt
35 SV Vest-Agder 0,251550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Telemark 0,246879 Mandat tildelt
37 SV Finnmark 0,233435 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Vestfold 0,231953 Mandat tildelt
39 V Buskerud 0,226826 Mandat tildelt
40 R Vestfold 0,224962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Vestfold 0,221725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Sør-Trøndelag 0,216899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Nord-Trøndelag 0,215806 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Østfold 0,209863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Buskerud 0,204760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 R Troms 0,203484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Møre og Romsdal 0,197062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Telemark 0,196935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Møre og Romsdal 0,183242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Buskerud 0,179562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Nordland 0,177310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Nordland 0,173794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Hedmark 0,171092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Finnmark 0,170228 Mandat tildelt
55 SV Sogn og Fjordane 0,167295 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Vest-Agder 0,162295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Aust-Agder 0,156437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Oppland 0,151681 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Vest-Agder 0,135143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Nord-Trøndelag 0,134181 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Sogn og Fjordane 0,127670 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Troms 0,122964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Hedmark 0,122573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Troms 0,110344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Hedmark 0,108086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Oppland 0,106932 Mandat tildelt
67 R Sogn og Fjordane 0,101865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Telemark 0,101176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Nord-Trøndelag 0,099631 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Aust-Agder 0,094782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Sogn og Fjordane 0,091862 Mandat tildelt
72 V Aust-Agder 0,086671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Oppland 0,086154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Finnmark 0,073571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Nord-Trøndelag 0,072335 Mandat tildelt