Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,6 27,4 -3,8 44 49 -5 44 44
Høyre 19,7 25,0 -5,3 37 45 -8 37 37
Frp 14,6 15,2 -0,6 27 27 0 27 27
SV 7,2 6,0 1,2 14 11 3 14 13
Sp 14,1 10,3 3,8 27 19 8 27 28
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5 3 3
Venstre 3,8 4,4 -0,6 2 8 -6 2 3
MDG 6,8 3,2 3,6 13 1 12 13 13
Rødt 3,9 2,4 1,5 2 1 1 2 1
Andre 2,3 1,8 0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0 0 0+1 0 0
Akershus 4+1 5 3 1 2 0 1 2 0 0
Oslo 5 4 2 2 0+1 0 1 3 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 3 3 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 3 4 3 1+1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1+1 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,612601 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,588295 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,550072 Mandat tildelt
4 H Nord-Trøndelag 0,464230 Mandat tildelt
5 Ap Akershus 0,453879 Mandat tildelt
6 H Finnmark 0,452954 Mandat tildelt
7 Sp Vest-Agder 0,442722 Mandat tildelt
8 Frp Nord-Trøndelag 0,441837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Sogn og Fjordane 0,439580 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Oslo 0,439238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 MDG Østfold 0,437856 Mandat tildelt
12 Sp Sør-Trøndelag 0,437650 Mandat tildelt
13 SV Finnmark 0,422524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Oslo 0,422364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Hordaland 0,422052 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Nordland 0,421710 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Oslo 0,421518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Rogaland 0,420096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Hordaland 0,419663 Mandat tildelt
20 SV Buskerud 0,419239 Mandat tildelt
21 SV Østfold 0,418555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Møre og Romsdal 0,413199 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Hedmark 0,410554 Mandat tildelt
24 Sp Nordland 0,407615 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Akershus 0,398977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Hordaland 0,398430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Buskerud 0,396073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Akershus 0,380194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Akershus 0,372025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Vestfold 0,369747 Mandat tildelt
31 MDG Hordaland 0,368323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Hedmark 0,367952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Nordland 0,364255 Mandat tildelt
34 Sp Hedmark 0,363587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Sør-Trøndelag 0,363565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Rogaland 0,359339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Nordland 0,359225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Vestfold 0,355211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Rogaland 0,351448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Oslo 0,348520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Troms 0,345357 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Buskerud 0,343624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Buskerud 0,341355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Troms 0,341093 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Aust-Agder 0,340774 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Oslo 0,339259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Sør-Trøndelag 0,336938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Møre og Romsdal 0,327225 Mandat tildelt
49 Frp Vestfold 0,324524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Møre og Romsdal 0,316746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Østfold 0,315914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Østfold 0,315895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Hordaland 0,310739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Hordaland 0,310181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Vest-Agder 0,302709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Oppland 0,302479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Vest-Agder 0,302379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Møre og Romsdal 0,299799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Østfold 0,299495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Troms 0,298342 Mandat tildelt
61 SV Telemark 0,296283 Mandat tildelt
62 H Buskerud 0,296014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Akershus 0,295111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Sør-Trøndelag 0,293808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Telemark 0,292876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Troms 0,292010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Oppland 0,289530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Vestfold 0,289306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sogn og Fjordane 0,285505 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Vestfold 0,284572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Akershus 0,279431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Oppland 0,277097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Sør-Trøndelag 0,276425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Telemark 0,275378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Vest-Agder 0,274198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Finnmark 0,271128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Østfold 0,269429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Troms 0,269372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Rogaland 0,267353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Nord-Trøndelag 0,267020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Telemark 0,264762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Telemark 0,263213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Møre og Romsdal 0,260123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Telemark 0,259221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Møre og Romsdal 0,257579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Vest-Agder 0,256649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Nordland 0,253937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Oppland 0,246728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Sør-Trøndelag 0,245385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Hedmark 0,244618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Sogn og Fjordane 0,243401 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Nord-Trøndelag 0,241016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Hedmark 0,240726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Ap Nord-Trøndelag 0,235976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Rogaland 0,233485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Buskerud 0,232919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Finnmark 0,230315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Hedmark 0,225351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Nordland 0,223291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Ap Finnmark 0,220576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Oppland 0,219493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Ap Aust-Agder 0,219418 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 H Vest-Agder 0,219335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Ap Sogn og Fjordane 0,211775 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Aust-Agder 0,201788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Troms 0,201621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Finnmark 0,180421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Vestfold 0,171417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Frp Aust-Agder 0,166080 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Aust-Agder 0,162977 Mandat tildelt
111 SV Sogn og Fjordane 0,160594 Mandat tildelt