Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,6 26,3 -2,7 45 48 -3 46 47
Høyre 27,5 20,4 7,2 50 36 14 49 49
Frp 12,5 11,6 0,9 23 21 2 23 23
SV 8,0 7,6 0,4 14 13 1 14 14
Sp 7,3 13,5 -6,2 13 28 -15 14 13
KrF 3,3 3,8 -0,5 2 3 -1 2 2
Venstre 4,8 4,6 0,2 9 8 1 9 9
MDG 3,4 3,9 -0,5 2 3 -1 1 1
Rødt 6,1 4,7 1,4 11 8 3 11 11
Andre 3,5 3,6 -0,1 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 7+1 2 1 1 0 1 1 1 0
Oslo 4 6+1 1 3 0 0 2 1 2 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Telemark 2 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0 0 0+1 0
Hordaland 3 5+1 2 2 1 0 1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0+1 0 1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Troms 2 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Rogaland 0,628386 Mandat tildelt
2 R Nordland 0,563817 Mandat tildelt
3 Sp Troms 0,518013 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 SV Østfold 0,509908 Mandat tildelt
5 R Østfold 0,476800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 V Rogaland 0,475219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Rogaland 0,467658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Oslo 0,465102 Mandat tildelt
9 SV Møre og Romsdal 0,462044 Mandat tildelt
10 H Hordaland 0,451268 Mandat tildelt
11 Sp Telemark 0,447013 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Akershus 0,444427 Mandat tildelt
13 SV Hedmark 0,431873 Mandat tildelt
14 SV Akershus 0,428862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Akershus 0,427549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Buskerud 0,413630 Mandat tildelt
17 Frp Oslo 0,408367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 R Oslo 0,408277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Sør-Trøndelag 0,408229 Mandat tildelt
20 Frp Hordaland 0,407247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Akershus 0,404962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Sør-Trøndelag 0,400945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Oslo 0,396814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Vestfold 0,392356 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Oslo 0,377818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Finnmark 0,369597 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Østfold 0,363180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Nordland 0,348660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Vestfold 0,345491 Mandat tildelt
30 Frp Nord-Trøndelag 0,344559 Mandat tildelt
31 Frp Rogaland 0,334313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Møre og Romsdal 0,331817 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Nordland 0,330888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Oslo 0,324722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Vestfold 0,322619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Telemark 0,321071 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 R Buskerud 0,314454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 R Troms 0,312534 Mandat tildelt
39 H Møre og Romsdal 0,307659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Akershus 0,307112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Nordland 0,306921 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Buskerud 0,306740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Hedmark 0,304384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Troms 0,303635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Hordaland 0,303240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 R Møre og Romsdal 0,302668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Telemark 0,302394 Mandat tildelt
48 Frp Sogn og Fjordane 0,299555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Buskerud 0,298085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Oppland 0,292720 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Vestfold 0,290309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Østfold 0,288333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Vest-Agder 0,287490 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Sør-Trøndelag 0,287103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Akershus 0,286534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Hedmark 0,286317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Oppland 0,281435 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Vest-Agder 0,280224 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Vest-Agder 0,279986 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Hordaland 0,278873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sør-Trøndelag 0,277664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Aust-Agder 0,273229 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Hordaland 0,268097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Vestfold 0,266864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Buskerud 0,264745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Hedmark 0,262762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Finnmark 0,261447 Mandat tildelt
68 SV Finnmark 0,259908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Vestfold 0,258794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Troms 0,250998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Sør-Trøndelag 0,245869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Østfold 0,244997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Rogaland 0,244883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Nord-Trøndelag 0,240231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Vest-Agder 0,235319 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Oppland 0,234878 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Oppland 0,232969 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Rogaland 0,232780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Telemark 0,227170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Hordaland 0,225359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Møre og Romsdal 0,221322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Aust-Agder 0,220278 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Sør-Trøndelag 0,219151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Møre og Romsdal 0,213901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Telemark 0,212021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Nord-Trøndelag 0,208551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Vest-Agder 0,207517 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Nordland 0,206991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Nord-Trøndelag 0,206046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Østfold 0,204263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Buskerud 0,204189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Nordland 0,200415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Nord-Trøndelag 0,190998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Vest-Agder 0,189447 Mandat tildelt
95 SV Troms 0,189066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Sogn og Fjordane 0,186238 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Sogn og Fjordane 0,185738 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Hedmark 0,180924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Aust-Agder 0,174117 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Sogn og Fjordane 0,156470 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Finnmark 0,155042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Sogn og Fjordane 0,154151 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Oppland 0,153489 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Aust-Agder 0,145591 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Hedmark 0,143054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Aust-Agder 0,142401 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Sp Finnmark 0,132844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Troms 0,128789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Oppland 0,124821 Mandat tildelt
110 V Telemark 0,118099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,107229 Mandat tildelt
112 V Aust-Agder 0,101162 Mandat tildelt