Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,6 27,4 -3,8 43 49 -6 44 42
Høyre 21,0 25,0 -4,1 38 45 -7 37 37
Frp 9,8 15,2 -5,4 18 27 -9 17 17
SV 7,3 6,0 1,2 13 11 2 13 13
Sp 17,3 10,3 7,0 33 19 14 34 36
KrF 3,6 4,2 -0,6 2 8 -6 2 2
Venstre 3,4 4,4 -0,9 2 8 -6 2 2
MDG 6,7 3,2 3,5 12 1 11 12 12
Rødt 4,6 2,4 2,2 8 1 7 8 8
Andre 2,7 1,8 0,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 5 2 1+1 2 0 1 2 1 0
Oslo 5 4 1 2 1 0 1 3 2+1 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 3 4 2 1+1 2 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 0+1 1 2 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Sør-Trøndelag 0,680064 Mandat tildelt
2 SV Rogaland 0,617312 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,509962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 H Nord-Trøndelag 0,493815 Mandat tildelt
5 H Sogn og Fjordane 0,467585 Mandat tildelt
6 H Oslo 0,467232 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Finnmark 0,464880 Mandat tildelt
8 R Oslo 0,460574 Mandat tildelt
9 Frp Hedmark 0,454786 Mandat tildelt
10 Ap Akershus 0,453452 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Nordland 0,450191 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Nordland 0,445378 Mandat tildelt
13 MDG Østfold 0,432135 Mandat tildelt
14 SV Finnmark 0,425814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Oslo 0,424769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Akershus 0,424404 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,423821 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Hordaland 0,422911 Mandat tildelt
19 SV Buskerud 0,422451 Mandat tildelt
20 Ap Oslo 0,421964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Østfold 0,421788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Hordaland 0,421658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Hedmark 0,413762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Oppland 0,395806 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Buskerud 0,390889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Oslo 0,390782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Akershus 0,383131 Mandat tildelt
28 Ap Hedmark 0,367605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Vestfold 0,364945 Mandat tildelt
30 MDG Hordaland 0,363517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Sør-Trøndelag 0,363226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Nordland 0,359521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Rogaland 0,359007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Nordland 0,358882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Vestfold 0,357913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Akershus 0,350389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Rogaland 0,347570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Troms 0,345028 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Buskerud 0,341034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Møre og Romsdal 0,336148 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Aust-Agder 0,335170 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Oslo 0,334830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Rogaland 0,331011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Møre og Romsdal 0,329750 Mandat tildelt
45 R Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Østfold 0,318587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Østfold 0,315597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Buskerud 0,314886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Møre og Romsdal 0,312602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Sør-Trøndelag 0,312542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Vestfold 0,302710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Oppland 0,302194 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Østfold 0,302102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Vest-Agder 0,302082 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Vest-Agder 0,298747 Mandat tildelt
56 SV Telemark 0,298554 Mandat tildelt
57 Frp Nord-Trøndelag 0,297228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Troms 0,294444 Mandat tildelt
59 Frp Hordaland 0,292679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Vestfold 0,289032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Rogaland 0,288880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Troms 0,286538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Nordland 0,283704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Telemark 0,279989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Oppland 0,279217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Sør-Trøndelag 0,278570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Møre og Romsdal 0,276698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Akershus 0,275778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Telemark 0,275119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Buskerud 0,261159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vest-Agder 0,258630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Møre og Romsdal 0,257331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Hedmark 0,256083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Telemark 0,255866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Oppland 0,243502 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Nord-Trøndelag 0,242852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Sør-Trøndelag 0,242184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Hedmark 0,241410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Nord-Trøndelag 0,235752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Oppland 0,233487 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Vest-Agder 0,233312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Rogaland 0,230448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Nordland 0,225007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Akershus 0,224492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Finnmark 0,220371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Troms 0,220215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Aust-Agder 0,219217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Vestfold 0,218327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Vestfold 0,215039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Aust-Agder 0,214647 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Ap Sogn og Fjordane 0,211582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Hordaland 0,206633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Troms 0,203177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Telemark 0,203062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Buskerud 0,199826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Troms 0,196442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Sogn og Fjordane 0,192075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Vest-Agder 0,184472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Telemark 0,178114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Finnmark 0,178056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Møre og Romsdal 0,166089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Oppland 0,161935 Mandat tildelt
103 SV Sogn og Fjordane 0,161801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 MDG Aust-Agder 0,160847 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Finnmark 0,160580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Nord-Trøndelag 0,146497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Hedmark 0,146266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Aust-Agder 0,142970 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Sogn og Fjordane 0,141087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Vest-Agder 0,131346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Nord-Trøndelag 0,126042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Finnmark 0,119253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,073537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Aust-Agder 0,072064 Mandat tildelt