Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,5 27,4 -3,9 43 49 -6 43 43
Høyre 25,2 25,0 0,2 46 45 1 46 47
Frp 12,3 15,2 -2,9 23 27 -4 23 23
SV 7,9 6,0 1,9 15 11 4 15 15
Sp 14,9 10,3 4,6 27 19 8 28 28
KrF 3,3 4,2 -0,9 3 8 -5 2 3
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6 2 1
MDG 4,3 3,2 1,1 8 1 7 8 8
Rødt 3,3 2,4 0,9 2 1 1 2 1
Andre 2,2 1,8 0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2+1 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 5 5 2 2 0+1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 2 1+1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1+1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,581281 Mandat tildelt
2 H Sogn og Fjordane 0,562319 Mandat tildelt
3 Frp Oppland 0,495622 Mandat tildelt
4 Sp Vest-Agder 0,467832 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 MDG Sør-Trøndelag 0,465505 Mandat tildelt
6 SV Finnmark 0,463646 Mandat tildelt
7 SV Oslo 0,462499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Hordaland 0,460470 Mandat tildelt
9 SV Buskerud 0,459975 Mandat tildelt
10 H Oslo 0,459709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Østfold 0,459246 Mandat tildelt
12 SV Hedmark 0,450473 Mandat tildelt
13 MDG Rogaland 0,442949 Mandat tildelt
14 Frp Akershus 0,438779 Mandat tildelt
15 H Akershus 0,431849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Nordland 0,430739 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Møre og Romsdal 0,420947 Mandat tildelt
18 Ap Oslo 0,420576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Hordaland 0,420265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Rogaland 0,417967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Akershus 0,417170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Hordaland 0,417000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Rogaland 0,414516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Nord-Trøndelag 0,391628 Mandat tildelt
25 SV Vestfold 0,389729 Mandat tildelt
26 Sp Hedmark 0,384215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Østfold 0,378295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Sør-Trøndelag 0,375840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Nord-Trøndelag 0,372210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Akershus 0,369783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Hordaland 0,366504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Hedmark 0,366385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Finnmark 0,366085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Vestfold 0,364027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Buskerud 0,363121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Sør-Trøndelag 0,362031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Troms 0,360455 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Aust-Agder 0,360133 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Møre og Romsdal 0,359043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Rogaland 0,357816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Nordland 0,357699 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Nordland 0,355281 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Troms 0,344570 Mandat tildelt
44 Ap Troms 0,343893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Buskerud 0,339915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Telemark 0,336699 Mandat tildelt
47 Sp Østfold 0,333839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Møre og Romsdal 0,332741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Hordaland 0,327783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Buskerud 0,327049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Telemark 0,325085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Nordland 0,324835 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Østfold 0,314559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Akershus 0,311849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Telemark 0,309479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Hedmark 0,307942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Oppland 0,305963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Oppland 0,304009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Sør-Trøndelag 0,303307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Oppland 0,301198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Vest-Agder 0,301091 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Oslo 0,300345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Akershus 0,294492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Oslo 0,293617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Vestfold 0,288080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Finnmark 0,286515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sør-Trøndelag 0,283868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Rogaland 0,282522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Nord-Trøndelag 0,282170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Vest-Agder 0,281561 Mandat tildelt
71 H Oppland 0,280783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Vest-Agder 0,280571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Sør-Trøndelag 0,277491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Østfold 0,276881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Telemark 0,274211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Østfold 0,273655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vestfold 0,273412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Buskerud 0,270471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Nord-Trøndelag 0,264429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Møre og Romsdal 0,261990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Aust-Agder 0,258120 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Sogn og Fjordane 0,257210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Møre og Romsdal 0,256484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Buskerud 0,250470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Troms 0,246001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Nordland 0,245006 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Sogn og Fjordane 0,240504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Vestfold 0,233820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Hordaland 0,232906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Vest-Agder 0,231011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Nordland 0,230352 Mandat tildelt
92 SV Rogaland 0,224046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Telemark 0,223055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Troms 0,221222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Ap Aust-Agder 0,218491 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Ap Sogn og Fjordane 0,210890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 MDG Møre og Romsdal 0,200289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Nord-Trøndelag 0,197948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Finnmark 0,194025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Finnmark 0,193134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Vest-Agder 0,191422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Hedmark 0,189849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Troms 0,188646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Vestfold 0,181150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Sogn og Fjordane 0,176189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Telemark 0,163936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Oppland 0,156037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Aust-Agder 0,155706 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Hedmark 0,154681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Aust-Agder 0,139913 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Finnmark 0,114112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Aust-Agder 0,103047 Mandat tildelt