Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,5 27,4 -3,9 42 49 -7 41 43
Høyre 24,2 25,0 -0,8 44 45 -1 43 42
Frp 12,4 15,2 -2,8 22 27 -5 22 23
SV 6,8 6,0 0,8 12 11 1 12 12
Sp 14,5 10,3 4,2 26 19 7 29 27
KrF 3,7 4,2 -0,5 3 8 -5 3 3
Venstre 3,1 4,4 -1,3 2 8 -6 2 2
MDG 5,3 3,2 2,1 10 1 9 9 9
Rødt 4,7 2,4 2,3 8 1 7 8 8
Andre 1,8 1,8 0,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4+1 6 2 1 2 0 1 1 1 0
Oslo 5 5 2 2 0 0 1 2 2+1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 3 0+1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,627334 Mandat tildelt
2 SV Rogaland 0,578536 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,573775 Mandat tildelt
4 Sp Oslo 0,565703 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 MDG Rogaland 0,545972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Sogn og Fjordane 0,540012 Mandat tildelt
7 R Sør-Trøndelag 0,516051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Oppland 0,499677 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 R Oslo 0,466081 Mandat tildelt
10 Sp Vest-Agder 0,455302 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Akershus 0,451957 Mandat tildelt
12 R Nordland 0,450703 Mandat tildelt
13 Frp Akershus 0,442347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Oslo 0,441467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Møre og Romsdal 0,424377 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Oslo 0,420576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Hordaland 0,420265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Nordland 0,419177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Akershus 0,414713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Rogaland 0,401377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Hordaland 0,400450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Finnmark 0,399085 Mandat tildelt
23 SV Oslo 0,398093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Hordaland 0,396354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Buskerud 0,395936 Mandat tildelt
26 SV Østfold 0,395274 Mandat tildelt
27 Ap Nord-Trøndelag 0,391628 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Hedmark 0,387781 Mandat tildelt
29 Frp Nord-Trøndelag 0,375271 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Hedmark 0,373906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Oslo 0,370196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Hordaland 0,369488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Østfold 0,367914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Hedmark 0,366385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Finnmark 0,366085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Akershus 0,362979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Sør-Trøndelag 0,362031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Sør-Trøndelag 0,360929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Akershus 0,359080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Nordland 0,358160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Rogaland 0,357816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Nordland 0,357699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Buskerud 0,353380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Troms 0,350774 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Aust-Agder 0,350454 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Vestfold 0,349577 Mandat tildelt
47 Ap Troms 0,343893 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Østfold 0,341251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Buskerud 0,339915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Vestfold 0,335444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Østfold 0,333292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Troms 0,330899 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Buskerud 0,329709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Østfold 0,324885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Telemark 0,323330 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Møre og Romsdal 0,319538 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Hordaland 0,318982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Østfold 0,314559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Nordland 0,311936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Møre og Romsdal 0,309030 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Buskerud 0,308684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Akershus 0,303486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Oppland 0,301198 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Telemark 0,301169 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Vest-Agder 0,301091 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Rogaland 0,298494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Oppland 0,297742 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Oslo 0,296008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Hedmark 0,295722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Rogaland 0,292348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Vestfold 0,288191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Vestfold 0,288080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Hordaland 0,287076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Sør-Trøndelag 0,286178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Nordland 0,283901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Telemark 0,279817 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Finnmark 0,278804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Vestfold 0,275627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Rogaland 0,274943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Nord-Trøndelag 0,274590 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Telemark 0,274211 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Sør-Trøndelag 0,270036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Oppland 0,269631 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Vest-Agder 0,269437 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Oppland 0,261705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sør-Trøndelag 0,261078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Buskerud 0,259737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Møre og Romsdal 0,256484 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Møre og Romsdal 0,254950 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Sogn og Fjordane 0,250306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Troms 0,247996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Aust-Agder 0,247870 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Møre og Romsdal 0,246872 Mandat tildelt
94 Frp Sogn og Fjordane 0,242484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Vest-Agder 0,242385 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Vest-Agder 0,235947 Mandat tildelt
97 Frp Vest-Agder 0,232876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Troms 0,232513 Mandat tildelt
99 Frp Østfold 0,228827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Nord-Trøndelag 0,227601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Akershus 0,227180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Telemark 0,224862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Troms 0,222851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Ap Aust-Agder 0,218491 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Vestfold 0,217655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Ap Sogn og Fjordane 0,210890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Nordland 0,210884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Telemark 0,205488 Mandat tildelt
109 R Buskerud 0,202211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Telemark 0,202081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Frp Finnmark 0,195602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Oppland 0,192304 Mandat tildelt
113 Frp Hedmark 0,191392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 MDG Hedmark 0,190656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 SV Troms 0,190421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 H Nord-Trøndelag 0,190092 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 H Finnmark 0,185458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 Sp Vestfold 0,176276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 R Møre og Romsdal 0,168090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 R Oppland 0,163871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 SV Sogn og Fjordane 0,151661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 R Hedmark 0,148054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 Frp Aust-Agder 0,141055 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 MDG Finnmark 0,140636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 SV Aust-Agder 0,134031 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 R Vest-Agder 0,132931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 R Nord-Trøndelag 0,127573 Mandat tildelt
128 MDG Aust-Agder 0,127038 Mandat tildelt