Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,5 27,4 -3,9 43 49 -6 41 42
Høyre 24,1 25,0 -0,9 44 45 -1 43 42
Frp 12,3 15,2 -2,9 22 27 -5 22 22
SV 7,2 6,0 1,2 13 11 2 13 13
Sp 14,6 10,3 4,3 26 19 7 29 28
KrF 4,5 4,2 0,3 8 8 0 8 8
Venstre 3,0 4,4 -1,4 2 8 -6 2 2
MDG 3,9 3,2 0,7 2 1 1 2 3
Rødt 4,9 2,4 2,5 9 1 8 9 9
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4+1 6 2 1 2 0 1 1 1 0
Oslo 5 5+1 2 2 0 0 1 1 3 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1+1 0 0 0 0
Hordaland 3+1 5 2 1 2 1 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,569584 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
2 R Sør-Trøndelag 0,538032 Mandat tildelt
3 H Sogn og Fjordane 0,537742 Mandat tildelt
4 Frp Oppland 0,495622 Mandat tildelt
5 R Nordland 0,469875 Mandat tildelt
6 KrF Møre og Romsdal 0,460640 Mandat tildelt
7 Sp Vest-Agder 0,458422 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Ap Akershus 0,451957 Mandat tildelt
9 KrF Akershus 0,449055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Oslo 0,439642 Mandat tildelt
11 Frp Akershus 0,438779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Oslo 0,435379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Finnmark 0,422524 Mandat tildelt
14 Sp Nordland 0,422065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Oslo 0,421518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Møre og Romsdal 0,420947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Oslo 0,420576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Hordaland 0,420265 Mandat tildelt
19 SV Hordaland 0,419663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Buskerud 0,419239 Mandat tildelt
21 SV Østfold 0,418555 Mandat tildelt
22 Frp Rogaland 0,414516 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Akershus 0,413000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Hedmark 0,410554 Mandat tildelt
25 H Rogaland 0,399720 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Hordaland 0,398797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Nord-Trøndelag 0,391628 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Rogaland 0,390402 Mandat tildelt
29 SV Akershus 0,380194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Hedmark 0,376483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nord-Trøndelag 0,372210 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Hordaland 0,366504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Østfold 0,366392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Hedmark 0,366385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Finnmark 0,366085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Østfold 0,363388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Sør-Trøndelag 0,362031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Sør-Trøndelag 0,359434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Rogaland 0,357816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Nordland 0,357699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Buskerud 0,355811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Nordland 0,355281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Vestfold 0,355211 Mandat tildelt
44 Sp Troms 0,353190 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Aust-Agder 0,352862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Vestfold 0,348136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Østfold 0,347469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Oslo 0,347082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Troms 0,343893 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Buskerud 0,339915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Troms 0,329527 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Møre og Romsdal 0,327225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Østfold 0,327123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Buskerud 0,327049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Telemark 0,322005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Hordaland 0,321182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Møre og Romsdal 0,318213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Aust-Agder 0,315534 Mandat tildelt
59 Ap Østfold 0,314559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Nordland 0,310658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Akershus 0,305579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Rogaland 0,304773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Telemark 0,303251 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Oppland 0,301198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Vest-Agder 0,301091 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Oppland 0,299797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Hordaland 0,296570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Telemark 0,296283 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Hedmark 0,294495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Oslo 0,293617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Vestfold 0,288080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Sør-Trøndelag 0,283868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Finnmark 0,280723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Oppland 0,277097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Rogaland 0,276838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Nord-Trøndelag 0,276488 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Sør-Trøndelag 0,276425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Telemark 0,274211 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Vestfold 0,273412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Sør-Trøndelag 0,271897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Oppland 0,268525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Vest-Agder 0,268327 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Telemark 0,267119 Mandat tildelt
84 KrF Sør-Trøndelag 0,264115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Buskerud 0,258668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Møre og Romsdal 0,256712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Vest-Agder 0,256649 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Møre og Romsdal 0,256484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Sogn og Fjordane 0,252034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Aust-Agder 0,246851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Troms 0,246001 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Nord-Trøndelag 0,241016 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Sogn og Fjordane 0,240504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Vestfold 0,237251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Akershus 0,236847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Troms 0,232349 Mandat tildelt
97 Frp Vest-Agder 0,231011 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Østfold 0,226977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Vestfold 0,226874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Vest-Agder 0,225711 Mandat tildelt
101 SV Nordland 0,223291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Telemark 0,223055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Ap Aust-Agder 0,218491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Hordaland 0,218003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Telemark 0,214263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Ap Sogn og Fjordane 0,210890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Buskerud 0,210835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Nordland 0,208399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Rogaland 0,204200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Troms 0,201621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Buskerud 0,196569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Frp Finnmark 0,194025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 Frp Hedmark 0,189849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 H Nord-Trøndelag 0,189293 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 H Finnmark 0,184704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 Sp Vestfold 0,177491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 R Møre og Romsdal 0,175235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 R Oppland 0,170829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 SV Sogn og Fjordane 0,160594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 R Hedmark 0,154365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 SV Aust-Agder 0,141904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 KrF Troms 0,141814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 Frp Aust-Agder 0,139913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 KrF Sogn og Fjordane 0,138962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 R Vest-Agder 0,138577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 R Nord-Trøndelag 0,132980 Mandat tildelt